Persisterande ductus arteriosus – PDA hos katt

PDA är ett medfött hjärtfel hos katt som, om det upptäcks i tid, kan behandlas med god prognos.

Vad beror PDA på?

Precis efter födsel ska den särskilda kommunikation som har funnits mellan lungcirkulationen och resten av kroppen hos fostret upphöra. Detta sker genom att en struktur som heter ductus arteriosus drar ihop sig. Ductus Arteriosus DA är ett blodkärl som sitter vid hjärtbasen som en förbindelse mellan kroppspulsådern (aorta) och lungarterien. Stänger detta kärl sig inte kallas tillståndet persisterande ductus arteriosus PDA, vilket medför att mycket av blodflödet från hjärtat går till lungarterien via PDA och lungorna blir överfyllda av blod istället för att flödet går ut i kroppen. Trycket i lungorna blir högre än i resten av kroppen, vilket i sin tur medför en tillbakaströmning av blodet till hjärtat. I de flesta tillfällen utvecklar patienten hjärtsvikt med vätska i lungorna och/eller för högt tryck i lungcirkulationen.

Hur behandlas PDA hos katt?

Det är möjligt att operera PDA, såvida att patienten inte har en så kallad reversed eller omvänt flöde i kärlet, vilket istället behandlas medicinskt.

Stängning av kärlet kan göras på flera sätt, det vanligaste är att kirurgen öppnar upp in till brösthålan från sidan och stänger av kärlet med en ligatur runt PDA. Det finns också möjlighet att via titthålskirurgi gå in vi ljumsken och placera en så kallad stent (ACDO) över kärlet. Behandlingen är mer kostsam men medför kortare konvalescens. Denna operationsmetod utförs bara på större djur och kardiologen kan rekommendera vilken behandlingsmetod som är mest lämplig för din hund eller katt. Studier har visat att ca 65% av hundar med PDA inte överlever utan operation inom ett år efter diagnos.

AniCura Djursjukhuset Albano var först i norden med att använda ACDO tekniken.

 

Publicerad April 2017. Skribent: Liva Ihle Vatne (General Practitioner Certificate in Feline Practice, Certificate in Veterinary Cardiology) vid AniCura Dyresykehus Oslo

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.