Gastroskopi katt

Gastroskopi innebär att matstrupe, magsäck och eventuellt tolvfingertarm inspekteras från insidan med hjälp av ett speciellt instrument, ett fiberendoskop som är ett böjligt och mjukt instrument. Längst fram på fiberendoskopet finns en lins och en ljuskälla.

Inför undersökningen

För att gastroskopiundersökningen ska kunna utföras är det nödvändigt att kattens magsäck är tom. Speciella förberedelser krävs, instruktioner inför gastroskopi lämnas ut av behandlande veterinär.

När utförs en gastroskopi?

Vanlig anledning till att en gastroskopi utförs kan vara att katten visar symtom på magproblem som illamående, kräkning, svårighet att svälja eller oförklarlig viktminskning. Ibland kan fiberendoskop användas för att avlägsna olämpliga föremål i magsäck som bollar, stenar, tygbitar mm som katten har svalt.

Undersökningen

För att kunna utföra undersökningen på katten sker den under allmän narkos. Veterinären inspekterar magsäcken genom att styra instrumentet och samtidigt studera bilderna på bildskärmen. I samband med undersökningen tas bilder av vävnaden. Bilderna sparas vanligtvis och kan senare användas för att följa resultatet vid en upprepad undersökning. Ofta undersöks både magsäck och grovtarm vid samma tillfälle, det vill säga en gastro-koloskopi utförs.

Vanligtvis pågår undersökningen från en kvart upp till en timme.

Provtagning

För att utvärdera mag- och tarmslemhinnan tas vanligtvis vävnadsprover, så kallade biopsier, från flera ställen i magsäck och tolvfingertarm. En tunn vajer med en tång förs ner genom en kanal på endoskopet och små bitar av tarmslemhinnan avlägsnas. Biopsierna skickas iväg för analys i mikroskop.

Eftervård

Efter undersökningen kan magen vara lite uppsvälld och spänd med lite magknip som följd. Så mycket luft som möjligt avlägsnas efter avslutad undersökning. Om det ändå finns lite luft kvar brukar obehaget försvinna relativt snabbt. Ofta sker hemgång samma dag efter att katten vaknat ordentligt efter narkosen.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.