Salmonella hos katt

Salmonella är en sjukdomsframkallande tarmbakterie som kan spridas mellan flera djurslag, och mellan djur och människa (zoonos). Vanliga symtom vid salmonellainfektion hos katt är feber, aptitlöshet, kräkningar och diarréer. De flesta katter tillfrisknar utan behandling, men i svåra fall kan infektionen bli livshotande.

Vad är salmonella?

Salmonella är en bakterie som orsakar sjukdom i framför allt tarmen. Det vanligaste symtomet hos katter är tillfällig aptitlöshet och feber men även diarré och kräkningar kan förekomma. Sjukdomen är en zoonos, vilket betyder att den kan smitta mellan djur och människor. Sjukdomen är anmälningspliktig och vid misstanke om salmonella hos ett djur eller djurfoder måste det anmälas till Jordbruksverket och länsveterinären.

I Sverige är förekomsten av salmonella låg, eftersom vi har kontrollprogram för att förebygga infektionen hos våra livsmedelsproducerande djur. De gånger människor smittas av salmonella är det i det allra flesta fall genom förtäring av importerade livsmedel. Salmonella finns dock hos vilda djur, såsom småfåglar. Därigenom löper utekatter en ökad risk att bli smittade med salmonella. Vintern 1999 påvisades det första salmonellautbrottet hos utekatter i Sverige och salmonellainfektion hos katt har sedan dess blivit en allt vanligare företeelse.

Eftersom salmonella är en zoonos finns det risk för att du som ägare blir smittad av salmonella om din katt bär på smittan. Skulle du misstänka att katten har fått salmonella är det viktigt att kontakta veterinär samt att hålla mycket god hygien. 

Hur smittar salmonella?

Salmonella smittar främst genom förtäring. Smittdosen är låg, dvs det behövs inte en stor mängd bakterier för att orsaka sjukdom. Katter kan liksom människor smittas av livsmedel som inte har upphettats, men den främsta smittvägen för utekatter är via småfåglar som bär på salmonella. 

Salmonellautbrott hos katter vanligast under vinterhalvåret

I huvudsak sprids salmonellabakterien via avföring, och när många fåglar samlas på en begränsad yta kan smittspridningen bli stor. Under senvintern och våren när många småfåglar är medtagna efter vintern, är risken hög att de ska insjukna i salmonella och föra smittan vidare. Utfodringsplatser för småfåglar, som fågelbord, kan vara kraftigt förorenade med salmonellabakterier. Katter blir ofta smittade genom att fånga och äta en sjuk småfågel, eller genom kontakt med spillning från smittade fåglar.

Symtom på salmonellainfektion hos katt

I många fall förlöper en salmonellainfektion med relativt milda symtom, och en del katter blir inte sjuka alls. Symtom på salmonella hos katt är feber, aptitlöshet, kräkningar och diarré, som kan vara blodtillblandad. Katten kan även bli loj och ha buksmärtor.

I riktigt svåra fall av salmonella kan bakterien sprida sig till andra inre organ. Dräktiga katter kan få missfall och det finns även risk att katten drabbas av blodförgiftning. 

När ska veterinär kontaktas?

Om din katt är hängig och äter dåligt bör du kontakta veterinär, oavsett om du misstänker salmonella eller ej. Katter är känsliga för svält och kan snabbt bli dåliga om de slutar äta, även om den ursprungliga orsaken skulle vara förhållandevis harmlös. 

Du bör också kontakta veterinär om katten har riklig och/eller blodtillblandad diarré, eller inte kan behålla maten pga kräkningar.

Undersökning och diagnos

Hos veterinären får katten genomgå en klinisk undersökning. Ofta tas även blodprover för att kontrollera statusen hos inre organ, tecken på inflammation etc. Katter med buksmärta kan få genomgå undersökning med ultraljud. Diagnosen salmonella ställs genom att påvisa bakterien i avföringsprov

Behandling av salmonella hos katt

Salmonellainfektion läker ut av sig själv hos de allra flesta katter. Dock bör katten hållas inomhus och under observation så länge den har sjukdomssymtom. Katten bör också serveras lättsmält skonkost och probiotika så länge tarmen är i olag och i ca en vecka efteråt. Läs mer om lämplig diet vid magsjuka hos katt.

Vid svårare sjukdom kan katten behöva skrivas in på djursjukhus för understödjande vård, med bland annat dropp och stödmatning. Medicinsk behandling med antibiotika ordineras endast om veterinären bedömer att katten är i riskzonen för blodförgiftning. Annars ges normalt inte antibiotika vid tarminfektion, eftersom det påverkar tarmen negativt samt ökar risken för resistensutveckling. 

Hygienåtgärder för att hindra smitta till människor

När det finns en infekterad katt i hushållet bör extra god hygien iakttas. Mottagligheten för infektion varierar mellan individer, men bland annat är små barn, äldre och immunsvaga känsligare för både infektion och allvarlig sjukdom.

  • Noggrann handtvätt rekommenderas efter hantering av den sjuka katten och vid rengöring av kattlåda, samt före matlagning och måltid.
  • Katten får inte vistas på matbord, diskbänk, i skafferi eller andra ytor med anknytning till livsmedel. 
  • Diska kattens tillbehör separat med en diskborste som inte används till tallrikar, bestick och andra hushållsredskap.
  • Småbarn bör inte leka alldeles i närheten av en smittad katt eller kattlådan, eftersom barn har svårt att i praktiken hålla den hygien som krävs för att inte råka få i sig smitta.

Åtgärder för att hindra smitta till andra djur

Smittspridning sker inte bara mellan katter och människor, utan den drabbade katten kan snabbt föra salmonella vidare till andra djur. I synnerhet stallkatter och ladugårdskatter bör inte ha tillgång till utrymmen där foder till andra djur förvaras. Försök gärna hålla katter borta från djurutrymmena under den tid som det finns störst risk för salmonellautbrott, dvs under senvintern.

Katten kan bära länge på smitta

En katt som tillfrisknat från salmonella kan bära på bakterien under lång tid efteråt, ibland så länge som tre månader. Även om antalet bakterier i kattens avföring då är mycket lägre än när den är akut sjuk, kan det ändå finnas en smittrisk för människor och andra djur. 

Förebygg salmonellasmitta hos dig och din katt

Bästa sättet att hindra smitta från andra djur till din katt eller dig är att bryta smittvägarna:

  • Utekatter bör helst inte alls vara i närheten av utfodringsplatser för fåglar, inte heller vistas på marken nedanför. Se till att hålla katter borta från fågelbord där många fåglar samlas - sätt hellre ut små foderautomater eller enstaka fröbollar där katter har svårt att komma åt.
  • Noggrann handtvätt rekommenderas efter arbete med fågelbord, liksom efter utfodring eller annat hanterande av småfåglar.
  • Katten bör inte serveras foder som kan innehålla salmonellabakterier (främst foder som inte värmebehandlats). Om du ger din katt färskfoder är det mycket viktigt att låta extra god hygien råda.
  • Ta bort och gräv ner kattens byten, som t ex gnagare och småfåglar, innan katten hinner äta upp dem.
  • Var noga med hygienen hemma, och tvätta alltid händerna noga efter rengöring av kattlåda.

 

Texten uppdaterades mars 2022. Skribent: Boel Sandros, legitimerad veterinär

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.