Katt som inte äter

Det är viktigt att skilja mellan äkta aptitlöshet, då katten inte vill äta, och oförmåga att äta, då katten gärna vill äta men inte kan.

Det är inte så ovanligt att aptiten minskar eller helt upphör i samband med foderbyte, då en främmande lukt, smak eller konsistens kan medföra att katten inte vill äta. Detta problem brukar lösa sig om man byter tillbaka till det tidigare fodret.

En mer allvarlig aptitlöshet, som varat en längre tid, leder till viktnedgång och förlust av muskulatur. Ett sådant tillstånd kan få allvarliga följder, eftersom en katt som svälter kan drabbas av fettlever (hepatisk lipidos). Fettlever kan leda till kroniskt nedsatt leverfunktion.

Orsak

Balansen mellan mättnadskänsla och hungerkänsla regleras i flera olika system, däribland centrala nervsystemet och mag-tarmkanalen. Störningar i dessa system kan leda till att katten tappar aptiten.

Möjliga orsaker till äkta aptitlöshet är:

 • Systemisk sjukdom (däribland ämnesomsättningssjukdomar, samt sjukdom i lever eller njurar)
 • Infektion/inflammation
 • Tumörsjukdom
 • Förändringar i miljö eller skötsel som stressar katten
 • Sjukdom i mag-tarmkanalen
 • Påverkan på centrala nervsystemet
 • Förgiftning

Möjliga orsaker till oförmåga att äta är:

 • Smärta
 • Tumörsjukdom i munhålan
 • Främmande föremål i mun, matstrupe eller längre bak i mag-tarmkanalen.
 • Käkfraktur
 • Tandsjukdom
 • Sjukdom i noshålan
 • Sväljsvårigheter

Diagnos

Både kattens sjukdomshistoria (anamnes) och den kliniska undersökningen kan ge veterinären viktiga ledtrådar för att skilja mellan äkta aptitlöshet och en oförmåga att äta. Då aptitlöshet är ett ospecifikt symtom med många tänkbara orsakar baseras den vidare utredningen på vad som framkommit av sjukdomshistoria och kliniska fynd. Möjliga diagnostiska metoder är bland annat tandröntgen, röntgenundersökning av bröst- och/eller bukhåla, ultraljudsundersökning, blodprover, urinprov, endoskopi, CT-undersökning eller MR-undersökning.

Behandling

Aptitlöshet beror oftast på en underliggande sjukdom. Det är viktigt att ställa rätt diagnos så att sjukdomen kan behandlas.

Om aptitlösheten pågår en längre tid kan det vara nödvändigt med inskrivning på djursjukhus, då man utöver att ge intravenös vätskebehandling även kan sondmata katten genom en slang som förs ner i magen via matstrupe, magsäck eller tarm. En sådan sond brukar tolereras väl av katterna.

Prognosen beror på vilken den underliggande orsaken för aptitlösheten är.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.