Kronisk gastroenterit hos katt

Kronisk kräkning och diarré är en benämning på ett långvarigt och ihållande sjukdomstillstånd som kan bero på att katten har en inflammation i magtarmkanalen. Om katten har kräkts eller haft diarré i över tre veckor benämns den som kronisk. Det innebär dock inte att katten inte kan bli frisk.

Orsak

Varför inflammationen uppstår är oklart men man misstänker att det är flera faktorer som spelar in. Kattens eget immunförsvar i mage och tarm reagerar på ”fel” saker och kan då framkalla diarré och/eller kräkning. Det kan t ex reagera på proteiner i fodret eller på den egna goda bakteriefloran i tarmen.

Andra orsaker till kroniska magtarmproblem är leversjukdom, njursjukdom, bukspottkörtelinflammation (pankreatit) och sköldkörtelsjukdom (hypertyreos). Vid behandling av dessa underliggande sjukdomar brukar kräkningarna och/eller diarrén upphöra.

Även vissa infektioner, framför allt parasitära, kan ge kroniska bekymmer om infektionen inte behandlas i tid. Vid misstänkt parasitbörda bör i första hand avföringsprov analyseras, för att påvisa eller avfärda förekomst av parasiter. Vid parasitförekomst ges en riktad behandling mot den aktuella parasiten och många gånger blir katten då helt återställd. Det är viktigt att en behandling mot parasiter föregås av ett avföringsprov för att säkerställa att det verkligen är parasiter som orsakar problemen.

Det förekommer att främmande föremål i magsäcken ger symtom som kan likna en kronisk magkatarr. Det främmande föremålet retar magslemhinnan vilket orsakar kräkningar.

Diagnostik

För att diagnostisera en inflammation i magtarmkanalen, utesluts först andra orsaker till kroniska problem. Om diagnos fortfarande saknas kan magsäck och/eller tarm inspekteras med fiberendoskop så kallad gastroskopi eller koloskopi. I samband med undersökningen tas vävnadsprover för analys.

Behandling

Behandling vid tarminflammation utgörs av specialkost och ofta någon form av antiinflammatorisk medicin. Ibland kompletteras behandlingen med skyddande preparat för magtarmslemhinnan.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.