Insektsbett på katt

I Sverige finns en mängd olika stickande och bitande insekter. De som vanligen orsakar besvär är bin, getingar, humlor, myror och jordgetingar. Som regel kan sägas att ju fler stick, desto större risk för allmänna reaktioner. Katter kan precis som människor dessutom vara överkänsliga och reagera kraftigt på bara ett enda stick.

Symtom

I de allra flesta fall rör det sig om ett enstaka stick som orsakar en lokal brännande smärta, rodnad och svullnad. För det mesta orsakar dessa stick inte katten några större problem, men om sticket däremot träffar i munhåla eller svalg kan slemhinnorna i luftvägarna svullna med risk för andningssvårigheter som följd.

Symtom vid allmänpåverkan kan vara illamående, matthet, svullnad i ansiktet, klåda och andningsbesvär. I sällsynta fall kan katten få en kraftig allergisk chock.

Vad kan man göra själv?

Om katten har blivit stungen av en geting bör gadden försiktigt avlägsnas och bettet tvättas. Beroende på om bettet kliar mycket och dess lokalisation kan ibland krage behöva användas. Ibland är det nödvändigt med klådstillande preparat.

När bör veterinär uppsökas?

Om katten blir allmänpåverkat efter sticket/sticken, eller blir stungen i munnen bör veterinär kontaktas. Det gäller särskilt om katten tidigare har visat sig vara överkänsligt mot insektsstick.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.