Artros hos katt

Artros hos katt är ofta ett åldersrelaterat fenomen, precis som hos människa. Eftersom tillståndet kommer smygande anpassar sig vanligtvis katten till situationen och det kan därför vara svårt att upptäcka att den har ont.

Den normala leden består av ledkapsel, ligament, ledbrosk och ledvätska. Senor och muskler omger leden. Ledbrosket är ett komplicerat material som hos den vuxna individen består till 70% av vatten. Näringsämnen som glukos, syre och aminosyror tillförs brosket genom ledvätskan. Ledbrosket är elastiskt och fungerar stötdämpande.

De rörliga delarna av leden är inneslutna i en ledkapsel fylld med ledvätska som fungerar som smörjmedel och bidrar till friktionsminskning i leden. Ledvätskevolymen påverkas av rörelsen och trycket på leden. Ledvätskan försörjer ledbrosk och ligament med näring.

Orsak

Orsaken till artros kan vara primär utan kända bakomliggande faktorer, eller sekundär till en ledsjukdom såsom armbågs- och höftledsdysplasi, patellaluxation, osteochondros samt efter trauma såsom korsbandsrupturer eller frakturer.

Vid artros kan rörelseomfånget bli nedsatt, dels på grund av pålagringar eller förtjockad ledkapsel, dels på grund av smärta i ytterlägen av leden. Senare i utvecklingen kan krepitation (skrapande ljud) höras när benet böjs och sträcks.

Vid nedbrytning av den artrosdrabbade leden kan brosket slitas ner så att det underliggande benet friläggs, vilket vanligtvis leder till smärta. Kroppen kompenserar detta med att bygga på mer ben runt leden för att minska rörligheten och därför också minska smärtan när benen glider emot varandra.

Förändrad muskulatur och överbelastning i andra leder kan vara en följd av det felaktiga belastningsförhållandet som en sjuk led ger upphov till. Detta leder ofta till smärtsamma tillstånd även i muskulaturen som ibland kan vara mer besvärande för katten än vad ledsmärtan är.

Symtom

Symtomen vid artros kan variera kraftigt. En del katter med artros kan leva ett obesvärat liv under många år.

Det vanligaste symtomen är hälta och stelhet i varierande grad. Hälta och stelhet kan ses när katten reser sig efter vila. Katter visar ibland inte symtom förrän de får svårigheter med att hoppa upp. Katten ligger gärna på varma platser på lägre nivå än tidigare. Graden av hälta och stelhet kan även variera efter årstiderna.

Tidigt i utvecklingen av artros är det vanligt att katten haltar av och till. Senare kan smärtan bli mer kontinuerlig, även i vila.

Andra symtom kan vara:

  • Smärta vid beröring
  • Förändring i beteendet
  • Slickande på utsatta kroppsdelar
  • Trötthet
  • Minskad aptit
  • Ökad oro
  • Avföringssvårigheter

När bör veterinär uppsökas?

Om hältan inte har blivit bättre inom 14 dagar trots vila eller om katten visar symtom enligt ovan utan att bli bättre av artrosråd.

Hur ställs diagnosen?

Artros karakteriseras av ledsmärta, inskränkt ledrörlighet, ledfyllnad och en varierad grad av inflammation och hälta.

Som tidigare nämnts är muskelömhet mycket vanligt förekommande vid artros. En muskel eller muskelgrupp kan vara spänd eller ömmande som följd av att katten avlastar den smärtande leden. Vid artrosbesvär i bakbenens leder är det mycket vanligt med spänd och ömmande ryggmuskulatur på grund av långvarig felbelastning.

Efter klinisk undersökning kan vidare undersökning med röntgen utföras för att eventuellt ge en djupare förståelse av åkomman och hur den kommer att utvecklas. Det är inte helt ovanligt att osteochondros (utvecklingsrubbning i skelettet) är en orsak till artros. Vissa leder är mer utsatta än andra. De vanligast drabbade lederna är armbågsled, höftled, knäled, tåled och hasled. Mindre vanliga drabbade leder är bogled och handlovsled.

Vid diagnos kan behandling, tillsammans med specialanpassad diet, hjälpa till att uppnå bästa resultat för katten.

Medicinsk behandling

En viktig del i behandlingen av artros är att minska inflammationen. Med rätt vald medicinering brukar en lindring av besvären och en förhöjd livskvalitet vanligtvis uppnås. En del katter klarar sig utan inflammationshämmande och smärtlindrande medicin.

Vad kan man själv göra?

Motion

Kattens motion är svår att påverka. Ofta löser de det på egen hand genom att inte utsätta sig för rörelser som orsakar smärta.

Övervikt

Ökad mekanisk belastning på grund av övervikt kan påskynda destruktionen av ledbrosk vid artros. Viktminskning har vid en studie på hund visats ge minskad smärta och minskat behov av medicinering hos patienter med artros.

Om katten är överviktig finns det specialfoder med mindre fett och mer fibrer som gör att viktreduceringen kan gå fortare och enklare. Chansen att lyckas med viktreduceringen ökar avsevärt om katten regelbundet kontrollvägs tillsammans med kostrådgivare på djursjukhus eller djurklinik.

Rehabilitering

Rehabilitering visar ofta mycket goda resultat vid artros, särskilt i kombination med övrig behandling. Avsikten med rehabilitering är att förhindra ytterligare stelhet i ledkapseln och muskulatur som följd av inaktivitet och att återställa full rörlighet. Rehabilitering kan också bryta spänningstillstånd i muskulaturen samt återställa muskelmassa och muskelstyrka samt kan ha smärtlindrande effekt. Flera olika tekniker används som rehabilitering.

Massage är en avslappnande mjukdelsbehandling som normalt förbättrar cirkulation i muskulaturen. Massagen kan lösa spänningar i muskulaturen och sätter vanligen igång frisättning av kroppens egen smärtlindring. Massagen gör att muskler och senor blir mer elastiska och det kan ha en avslappnande inverkan på det autonoma nervsystemet vilket kan göra katten mindre stressad och nervös. Denna behandlingsform är ofta uppskattad av både katten och dess ägare. 

TENS används vid både akuta och långvariga smärttillstånd, framförallt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, inre organ eller i nervsystemet.

Akupunkturbehandling är en behandling som kan utföras vid smärta i muskler, leder, senor, ligament och skelett och genomförs med fördel som komplement eller som alternativ till annan medicinsk behandling såsom antiinflammatoriska läkemedel.

Katter uppskattar inte vatten, andra metoder utövas vanligtvis på katt i stället för vattenträning.

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkten för att komma till shoppen!

PD-20Feline-20jd-20_F_9_27.jpg Mobility-20t--r-20kat_9_26.jpg flexadin_plus_mini_1.jpg

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.