Smärtlindring av katt

Smärta är viktigt att behandla, och i möjligaste mån förebygga, för att djuren ska uppnå ett så stort välbefinnande som möjligt. Smärtlindring är också viktig för att kattens normala kroppsfunktioner, såsom att kunna sova, vila, dricka och äta, fungerar normalt. En god smärtlindring medför att katten får en snabbare återhämtning och att sårläkningen påskyndas.

Inför operation

Smärtlindring ges vanligtvis före operativa ingrepp. Anledningen till detta är att katten får en mindre smärtupplevelse om smärtlindringen sker innan smärtan uppstår. Vanligtvis ges smärtlindringen i samband med det lugnande läkemedlet katten får innan den sövs ned.

Läkemedel som används

Opioider

Opioider är narkotikaklassade läkemedel och används ofta som smärtlindring till katter. Läkemedlet lindrar smärta mycket bra och används därför ofta vid benkirurgi och vid andra stora smärtsamma ingrepp. Katten blir oftast lite trött och dåsig av opioider och kan få stora pupiller. En del katter kan också dra sig undan, bli lite illamående och inte vilja äta.

Antiinflammatoriska läkemedel

Dessa läkemedel ger smärtlindring genom att minska svullnad och dämpa inflammationen i djurets vävnad. På en del katter som har känslig mage/tarm kan dessa läkemedel förvärra besvären med illamående och diarré. Läkemedlen ges antingen som injektioner, i flytande form eller tabletter via munnen.

Det är alltid viktigt att upplysa veterinären om vad katten i övrigt äter för mediciner. En del läkemedel passar inte ihop och biverkningar kan uppstå.

Att tänka på

Om du som djurägare får med dig tabletter hem för smärtlindring åt katten är det viktigt att dessa förvaras oåtkomligt för barn och andra djur.

Varning

Ge endast de smärtstillande läkemedel som ordinerats av veterinär till din katt och i rätt dos. Att på eget initiativ ge läkemedel utan att ha rådgjort med veterinär kan leda till svåra biverkningar. 

Läkemedel som är avsedda för människor, såsom Alvedon, Ipren mm, ska inte ges till djur, då det kan orsaka svår förgiftning!

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.