Tandlossning hos hund

Djupa fickor mellan tand och käkben gör det lättare för bakterierna att växa till och tanden börjar att tappa sitt fäste. I de djupa fickorna är miljön för bakterier särskilt gynnsam och i vissa fall kan elaka förruttnelsebakterier som inte tål syre, anaeroba bakterier, få fotfäste. Då kan sjukdomen förvärras mycket snabbt och många tänder kan på kort tid bli lösa på grund av att käkbenet runt tanden lösts upp.

Tandsten medför ofta tandlossning , så kallad ”parodontit”. Bakterier koloniserar tunna mjuka beläggningar av bland annat matrester på tändernas yta. Dessa så kallade ”plack”, blir med hjälp av saliv förkalkade och bildar tandsten.

Det angränsande tandköttet angrips ofta av bakterierna och hunden kan få tandköttsinflammation, gingivit. Till en början kan tandköttsinflammationen vara lokal runt en eller ett par tänder, men så småningom drabbas vanligen allt större delar av munhålan. På tänderna kan tjocka lager av tandsten bildas och tandköttet blir ofta rött och lättblödande. Även käkbenet som tanden sitter fast i drabbas så småningom av inflammationen, varvid tandbenet bryts ned.

Symtom

Många söker hjälp för att hunden luktar illa ur munnen. Djurägaren kan se tandsten och ibland uppleva att hunden äter sämre än tidigare eller inte äter alls. Tandlossning kan också visa sig genom att hunden kan ha svårigheter med att tugga hård mat eller ben och kan i samband med foderintag få lättblödande tandkött.

Precis som på oss människor kan tandvärk sätta sig på humöret, en del djurägare söker därför veterinärhjälp för att hundens beteende har förändrats.

Vilka hundar drabbas?

Hundar i alla åldrar kan drabbas av parodontit även om sjukdomen är vanligast hos äldre hundar. Vissa raser drabbas lättare än andra. Bland hundarna är de mindre raserna klart överrepresenterade. Hundraser som t ex Yorkshireterrier, Dvärgtax, Papillon, Dvärgschnauzer, Dvärgpudel, Chihuahua och Cavalier King Charles Spaniel är ofta tidigt angripna av tandsten och därmed också av parodontit.

Utveckling

Har tandlossningssjukdomen gått långt, går vissa tänder inte att rädda på grund av otillräckligt fäste i käkbenet. I de djupa fickorna, runt en eller flera av tandens rötter, frodas bakterierna och sjukdomen kan fortsätta. Det är då stor risk att hunden har tandvärk eller att det gör ont när hunden tuggar. Blödningar och fistelbildningar är inte ovanliga när det gått så här långt.

När tandlossningen är långt gången dras ofta de drabbade tänderna ut. Är fickorna inte så djupa kan förloppet normalt stoppas upp genom en kombination av rengöring under narkos och förebyggande åtgärder. Kanske kan tandköttet få fäste mot tandroten igen, det förlorade käkbenet kan emellertid inte återbildas. Det är alltså viktigt att komma till behandling så tidigt som möjligt.

Behandling

Den tandsten som är mest skadlig sitter dold under tandköttskanten. Det är där bakterierna som orsakar tandlossningssjukdomen växer. Skrapning med tandstensskrapa på vaken hund gör inte mycket nytta för att förhindra att sjukdomen avancerar. Tvärtom kan det dölja hur allvarligt läget är om bara den synliga tandstenen tas bort och det inte blir rent under tandköttskanten.

För att kunna utföra en professionell tandrengöring så behöver hunden vara sövd. Då finns det möjlighet att dra ut lösa tänder och tänder med långt gången tandlossning. Även tänder som är frakturerade eller som sitter så illa placerade att de ger problem för tänderna intill, kan behöva dras ut. Det är inte ovanligt att veterinären måste dra bort fler tänder än vad som är uppenbart vid den kliniska undersökningen innan hunden sövs. Hundar klarar sig i regel bra även om flertalet tänder behövs dras ut.

För att kunna följa utvecklingen av sjukdomen och kunna avläsa resultatet av behandlingen och eftervården, mäts vanligtvis tandfickorna runt varje tand i samband med tandstensborttagningen. Detta noteras i en tandjournal som är lätt att följa upp vid behov.

Det är också viktigt att få en uppfattning om hur mycket behandling hunden behöver, och eventuellt planera för en uppdelning av behandlingen till flera behandlingstillfällen. Upprepade tandbehandlingar vid parodontit utförs lämpligen när flera tidskrävande åtgärder behöver utföras, som t ex extraktion av flera stora tänder.

Röntgen

Röntgen är ett värdefullt hjälpmedel i behandlingen av parodontit. På så vis kan utvecklingen av parodontiten följas och smärtsamma processer som t ex bölder vid tandrötterna lättare upptäckas. Även den typ av sjukdom som hundar i sällsynta fall drabbas av (CORL), som bryter ner tanden inifrån och orsakar smärtsamma hål, kan upptäckas tidigt med hjälp av tandröntgen.

Förebygga

Att förebygga är den bästa metoden för att slippa tandlossningssjukdom. Även om några tänder redan är drabbade kan sjukdomen förebyggas och förhindras att breda ut sig och fler tänder drabbas av parodontit. Tandborstning dagligen är det effektivaste sättet att förebygga. Kom ihåg att titta hunden i munnen regelbundet.

Kontakta en veterinär

Om du tror att symtomen stämmer på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.