Lär dig hur du undersöker din hund själv

Om du regelbundet gör en fysisk undersökning, eller visitering, av din hund kommer du att ha större chans att upptäcka eventuella förändringar tidigt. Du har också lättare att tala om vad som är normalt och onormalt för just din hund när du söker vård.

Vad är normalt?

Du som hundägare har antagligen känt igenom din hund många gånger och är väl förtrogen med hur din hunds kropp känns, ser ut och doftar. Men det är relativt vanligt att djurägare upptäcker något nytt hos sin hund och blir oroliga för att det ska vara något farligt. Är inte tandköttet lite svartare? Vad är det för svullnader hanhunden har fått? Ofta är det något helt normalt som alltid har funnits där, eller åtminstone väldigt länge, men ibland är förändringen något som bör utredas vidare. Tveka inte att kontakta veterinär om du hittar något avvikande hos din hund. Om hunden är frisk och verkar vara som vanligt kan du börja med en digital konsultation med AniCura-appen. 

Vänj hunden vid hanteringen

Om du lär dig en rutin för att gå igenom din hund är det större chans att du upptäcker nya avvikelser tidigt, och mindre risk att du missar något. Gör det gärna till en vana att gå igenom din hund ofta, t ex en gång i veckan, så blir du snabbt medveten om eventuella sår, svullnader eller knölar. De flesta hundar tycker om att bli hanterade på det här sättet och undersökningen blir en behaglig stund tillsammans. Samtidigt kan du vänja hunden vid att låta dig röra vid känsligare kroppsdelar, som tassar, öron eller könsdelar, vilket är till stor fördel den dag som hunden behöver bli undersökt av veterinär.

Du kan gärna börja undersöka din hund redan när den är valp, men det brukar gå alldeles utmärkt att lära även en vuxen hund att bli hanterad och visiterad. Om din hund har några känsliga områden - ofta öron och tassar - är det bäst att ta det försiktigt i början. Börja med att röra vid, eller hålla lätt i, den känsliga kroppsdelen i några sekunder och belöna sedan med en bit godis.

OBS - om hunden har synbart ont någonstans är det inte den bästa tidpunkten att träna på hantering. I så fall kan den behöva komma till veterinär och få lite lugnande innan den blir ordentligt undersökt.

Lär dig din hunds normalvärden

Undersök hunden i lugn och ro när den är frisk. Då kan du få en uppfattning om just din hunds normalvärden, dvs de vitala parametrar som brukar användas för att bedöma ett djurs fysiska mående. Det handlar bland annat om hjärtfrekvens, andningsfrekvens, kroppstemperatur och färgen på slemhinnorna. 

Undersökning från nos till svanstipp

För att inte riskera att missa något bör du ha en bestämd rutin för undersökning och visitering som inkluderar hela hundens kropp. Ett vanligt sätt är att känna igenom hunden från nos till svanstipp.

 • Börja med att betrakta hunden lite på avstånd, när den står, går, sitter och ligger. Det är lätt att bli hemmablind, så var noga med att studera både hundens hull och rörelser så objektivt du kan. Verkar den stel någonstans? Avlastar den något ben? Har den ökat eller minskat i vikt?
 • Placera hunden framför dig, helst stående för att du ska komma åt att känna ordentligt. Gå sedan igenom varje centimeter från nosen och bakåt.
 • Öppna munnen och kika på tänder, tandkött och, om möjligt, gommen. Studera slemhinnans färg (se separat avsnitt nedan).
 • Betrakta ögonen rakt framifrån - pupillernas storlek, ögonvitornas färg (de ska vara vita med enstaka fina blodkärl), hornhinnan (den ska vara blank och klar). Passa på att vänja hunden vid att du drar upp det övre ögonlocket, respektive drar ner det undre. Det gör du genom att dra med fingret i huden intill ögat - inte i själva ögonlocket.
 • Känn på öronbasens utsida - den ska inte kännas varmare än omgivande hud. Titta in i örat och lukta. Örats insida ska vara ren och inte ha någon avvikande lukt.
 • Använd händerna för att känna igenom hjässa, hals, nacke, framben, rygg och bakben.
 • Ägna särskild omsorg åt tassar och klor. Titta även på huden mellan tår och trampdynor.
 • Känn igenom bröstkorgen. Du ska kunna känna revbenen utan att trycka hårt, men det ska inte heller kännas som ett spjälstaket. Lägg handen mot bröstkorgens vänstra sida, bakom vänster armbåge. Här kan det gå att känna hjärtslagen om inte hunden har väldigt tät eller tjock päls. Läs mer om hjärtrytm och puls nedan.
 • Känn igenom alla juverdelar, från armhålorna till ljumsken. Även hanhundars juver behöver gås igenom. En tik som nyligen har varit i löp kan ha små ojämnheter i juvervävnaden utan att det behöver vara något farligt, men kolla hellre upp eventuella knölar en gång för mycket än för lite!
 • Känn igenom mage och penis. Det är svårt att känna hundens bukorgan, så koncentrera dig på att leta efter t ex nya svullnader, sår eller knölar.
 • I ljumskarna, ungefär mitt på lårets insida, går det att hitta pulsen även hos hundar med tjock päls. Använd två fingrar och tänk på att inte trycka så hårt att du stasar, klämmer åt, blodkärlet.
 • Titta under svansen, både på vulva och ändtarmsöppningen. Känn med fingrarna på området runt om. En svullnad eller "kula" snett nedanför anus kan vara en överfylld analsäck. Läs mer om analsäcksinflammation här.
 • Känn på testiklarna. De ska vara lika stora, och inte vara hårda eller knöliga. Du kan dock känna en upphöjd sträng som löper mellan testikelns båda ändar - detta är helt normalt och strukturen kallas för bitestikeln. Jämför höger och vänster bitestikel med varandra.
 • Känn igenom svansen.

Här visar AniCuras veterinär Karin Löfqvist hur en klinisk undersökning kan gå till: 

Ta reda på din hunds normalvärden

Vissa kroppsliga parametrar skiljer sig åt mellan olika hundar, utan att det behöver vara tecken på sjukdom. En stor, vältränad hund har en lägre hjärtfrekvens än en liten, äldre hund. Det är också individuellt vad som är normal kroppstemperatur för en hund, bland annat beroende på hur stor den är.

Andningsfrekvensen i vila

Andningsfrekvens mäts i antal andetag per minut. Använd en klocka med sekundvisare och titta på bröstkorgens rörelser upp och ner när din hund ligger och vilar. Andningsfrekvensen ligger vanligen mellan 10 och 20, men upp till 30 kan vara normalt för en del hundar. 

Hjärtfrekvensen i vila

Hjärtfrekvens anges i antal hjärtslag per minut, så du behöver återigen en klocka med sekundvisare. Börja med att hitta pulsen, högt upp på lårets insida. Om du har en hund med lite kroppsfett och kort päls kan du också känna hjärtslagen genom att lägga handen mot vänster sida av hundens bröstkorg.

Hundens hjärtfrekvens ligger normalt på 70 - 120 slag/minut. 

Slemhinnefärg och kapillär återfyllnadstid, CRT

Slemhinnefärg kontrolleras ofta i tandköttet. Slemhinnan ska vara rosa, om inte tandköttet är pigmenterat. Det går även att bedöma slemhinnefärgen på insidan av nedre ögonlocken, samt i hundens vulva eller förhud. Känn efter om tandköttet är fuktigt, klibbigt eller torrt. En hund som nyss har hässjat mycket kan ha torrt/klibbigt tandkött utan att vara uttorkad. 

Genom att trycka med fingret mot tandköttet eller läppens insida kan du mäta kapillär återfyllnadstid, CRT. När du tar bort fingret har det blivit en ljus/vit fläck där trycket har varit. Det du ska titta efter är hur fort färgen återvänder till slemhinnan när trycket försvinner. I normala fall ska färgen komma tillbaka inom ca 1-2 sekunder. Tänk på att inte trycka för hårt - du ska inte orsaka smärta hos hunden - och inte heller för länge. 

Hudturgor

För att få en grov uppskattning av om hunden är uttorkad eller ej kan du nypa tag om skinnet i nacken och lyfta upp. När du släpper taget ska huden omedelbart sjunka tillbaka på plats. Om det tar några sekunder, eller om hudvecket blir stående, är det vanligtvis ett tecken på att hunden är uttorkad. 

En äldre hund kan ha lite sämre elasticitet i huden än en yngre, så det är bra att ta reda på hur just din hunds hudturgor är i normala fall, när du säkert vet att den är frisk. 

Kroppstemperatur 

Normal kroppstemperatur hos hundar ligger mellan 38 och 39 grader, men vad som är normalt för just din hund är bra att ta reda på. Tempen mäts i vila*, med en termometer i ändtarmen (använd vaselin eller fet hudkräm vid temptagning). Både hos hundar och människor har kroppstemperaturen en dygnsvariation, det kan skilja flera tiondelar. Tempen brukar vara som lägst nattetid och på morgonen, och som högst på eftermiddagen.

*Med vila menas att hunden ska ha varit lugn, inaktiv och i normal rumstemperatur i minst 20-30 minuter före mätningen.

Här finns en lista över de normalvärden som gäller för hundar. Skriv gärna ut listan och notera din hunds normaltemperatur, hjärtfrekvens, pulskvalitet mm.  Förvara lättåtkomligt hemma för övriga familjemedlemmar, samt i telefonen för snabb åtkomst.

Om hunden är sjuk eller skadad

Om hunden blir dålig bör du undersöka den och kontrollera hjärtfrekvens, hjärtrytm, andning, tecken på uttorkning (bl a hudturgor) och slemhinnefärg. Värden som avviker från din hunds normalvärden kan ge viktig information om hur den mår.

Förhöjd hjärtfrekvens, takykardi

Hjärtfrekvens som är högre än normalt kallas takykardi och tyder ofta på sjukdom eller smärta. För små hundar är värden över 120 att beteckna som takykardi. För stora hundar kan en puls över 100 vara onormalt hög. Utgår från din hunds normala puls för att avgöra om den har blivit onormalt snabb eller ej.

Takykardi ses vid bland annat uttorkning, hjärtsjukdom, feber, smärta och när hunden är på väg in i chock (cirkulationssvikt). Om din hund har fått ökad puls utan att den har ansträngt sig eller är tillfälligt stressad är det ett viktigt fynd och du bör kontakta veterinär. 

Långsam hjärtfrekvens, bradykardi

En hund kan även ha långsammare puls än normalt, s k bradykardi. En hjärtfrekvens under 60 för stora hundar och 80 för små tyder på bradykardi. Onormalt låg hjärtfrekvens kan bland annat ses vid en så kallad Addisonkris, vilket är ett livshotande tillstånd. Ibland kan Addisons sjukdom ha legat oupptäckt, och det första som märks är att hunden får en kris. 

Andra tillfällen när hjärtfrekvensen sjunker är vid en sänkt medvetandenivå, dvs hunden är väldigt slö och kan vara på väg att förlora medvetandet. Även hypotermi, låg kroppstemperatur, medför låg hjärtfrekvens. Det kan också uppträda vid vissa förgiftningar. Om din hund har fått onormalt låg puls bör du uppsöka veterinär omgående. 

Rytmrubbningar på hjärtat

Oavsett om du känner pulsen i ljumsken, eller genom att lägga handen mot vänster sida av hundens bröstkorg, kan du ofta även känna att hjärtat slår lite ojämnt. Respiratorisk sinusarytmi är ett helt normalt fenomen hos friska hundar. Det innebär att hjärtat slår snabbare när hunden andas in och långsammare när den andas ut.

Det märks tydligast när hunden är i vila, då den andas jämnt och långsamt. 

Andra rytmrubbningar kan vara antingen extraslag eller att hjärtat hoppar över ett slag då och då. Orsakerna kan variera. Vissa rytmrubbningar är allvarliga medan andra inte brukar ha någon större klinisk betydelse. Vid så kallat förmaksflimmer slår inte hjärtat synkroniserat, vilket innebär risk för exempelvis blodpropp eller hjärtsvikt. 

Det kan vara svårt att känna eventuella rytmrubbningar hos sin hund, och att avgöra om de är normala eller ej, utan att ha rätt utrustning och erfarenhet. Oftast är det veterinären som upptäcker eventuella sjukliga avvikelser i hjärtats rytm. 

Andningsfrekvens 

En hunds normala andningsfrekvens kan som sagt variera. Det som är normalt för en hund kan därför vara förhöjt för en annan. Det är bra att kontrollera på förhand vad som är normalt för just din hund. Allmänt räknas 10 till 30 andetag per minut som normalt i vila. 

Efter promenader, aktiviteter eller lekstunder stiger andningsfrekvensen för att tillgodose det ökade syrebehovet. Andningsfrekvensen bör sjunka igen inom 10 minuter när hunden får vila i normal rumstemperatur. 

En ökad andningsfrekvens ses vid bland annat feber och infektioner. Förhöjd kroppstemperatur av andra orsaker, såsom hög omgivningstemperatur eller olika förgiftningar, ger också en ökad andningsfrekvens. Smärta brukar påverka andningen, och en hund som har ont kan flåsa eller hässja mer. 

Andningsmönster

Det är viktigt att avgöra om en hund har svårt att syresätta sig. Om andningsfrekvensen är hög bör du därför även studera hur hunden andas: behöver den ta i med bukmuskulaturen (s k bukpress)? Andas den med öppen mun? Har den utsträckt hals eller utsträckt tunga för att få mer luft? Alla dessa är tecken på ansträngd andning  och hunden bör undersökas akut hos veterinär.

“En hund med andningssvårigheter ska alltid komma under vård akut.”

Andra avvikelser vid andning

Hunden kan även ha andra symtom från luftvägar eller lungor, som hosta, rosslande andning, snarkningar, våta eller pipande biljud vid andning. Det är vanligt att hundar med andningssvårigheter helst sitter eller står upp, och om de ligger ner kan de föredra att ligga på bröstet istället för på sidan. 

Slemhinnans färg

Den hinna som täcker alla de kroppsytor som inte bär hud kallas slemhinna. Kroppen har synliga slemhinnor i munnen, ögonlockens insidor, i ändtarmsöppningen, i vulva hos tikar och förhuden hos hanhundar. Slemhinnorna brukar ha en rosa eller ljusrosa färg även om hunden är pigmenterad i hud och päls. Om tandköttet är svart pga pigmentering kan slemhinnefärgen bedömas i t ex ögonlock eller yttre könsorgan. 

Bleka slemhinnor ses vid dålig blodcirkulation, t ex uttorkning, infektion eller när hunden av någon anledning är på väg in i chock. Vita slemhinnor är ett allvarligt tecken och talar för kraftig blodförlust (det kan vara en invärtes blödning som du som djurägare inte ser) eller svår, ofta långvarig, blodbristsjukdom. En hund med bleka eller vita slemhinnor behöver uppsöka veterinär omgående. 

Blåaktiga eller lilafärgade slemhinnor ses vid syrebrist. Även detta är ett akut tillstånd och hunden kan behöva andningshjälp på djurklinik eller djursjukhus. 

Mörka eller mycket röda slemhinnor kan ses vid en del kraftiga bakterieinfektioner och vissa förgiftningar. Det är också vanligt att hundar med tandlossningssjukdom och tandsten har inflammerat tandkött, som då blir mörkare rosa än normalt. Om hunden har flera symtom på sjukdom bör du kontakta veterinär akut, medan längre tids missfärgning av tandköttet hos en i övrigt pigg och glad hund bör undersökas efter tidsbokning. 

Kapillär återfyllnadstid, CRT

Kapillär återfyllnadstid, CRT, är ett mått på hur fort blodet kommer tillbaka till de små blodkärlen efter ett stopp. CRT testas genom att pressa ett finger mot tandköttet eller kindens insida och sedan se efter hur fort färgen återvänder till slemhinnan när trycket försvinner. 

I normala fall ska färgen komma tillbaka inom ca 1-2 sekunder. Tänk på att inte trycka för hårt - testet ska inte orsaka smärta hos hunden - och inte heller för länge. Längre eller kortare kapillär återfyllnadstid talar för cirkulationsrubbning vilket i värsta fall kan leda till chock om inte hunden kommer under vård.

Bedöm uttorkning

När du känner på exempelvis tandköttet bör du också vara observant på om slemhinnan känns torr och klibbig eller fuktig/våt. Torra slemhinnor ses vid uttorkning. Tandköttet kan också bli torrare av att hunden hässjar. 

Ett annat tecken på uttorkning är att hudens elasticitet minskar.  Detta bedöms enklast genom att nypa tag i och lyfta upp nackskinnet och sedan släppa. Om hudvecket går ner omedelbart är elasticiteten normal, men om det blir stående kan det tyda på att hunden är uttorkad. Detta kallas nedsatt hudturgor.

Förhöjd kroppstemperatur, hypertermi/feber

Hundar har normalt en högre kroppstemperatur än vi människor. Det är till stor hjälp om du vet vad din hund brukar ha i temp när den är frisk. Kontrollera tempen av och till i takt med att hunden blir äldre då valpar ofta ligger lite högre i kroppstemperatur än vuxna hundar. 

Förhöjd kroppstemperatur i vila är när den är över 39 grader (ev något högre för en valp). Det ses främst vid feber, vilket brukar vara förknippat med infektion. I ovanligare fall är feber ett tecken på en autoimmun sjukdom eller cancer. Förhöjd kroppstemperatur (som inte beror på feber) kallas hypertermi. Den allvarligaste graden av hypertermi är värmeslag, vilket leder till döden om hunden inte snabbt får vård.

Kom ihåg att hundar är känsligare för värme än vi människor och tål motion sämre i varm väderlek. Trubbnosiga hundar löper ännu högre risk för hypertermi och värmeslag.”

För låg kroppstemperatur, hypotermi

Sänkt kroppstemperatur ses vid nedkylning, vilket kan vara ett allvarligt tillstånd, särskilt för små hundar och valpar. Det är också vanligt när hundens blodcirkulation är kraftigt påverkad, till exempel vid blödning, uttorkning eller chock.  

När hundens kroppstemperatur avviker från det normala bör du kontakta veterinär. 

Allmäntillstånd och medvetandegrad

Djurhälsopersonal talar gärna om patienternas allmäntillstånd. Då avses inte i första hand hundens humör utan det fysiska tillståndet.

Förändringar i allmäntillståndet kan vara: 

 • Muskelsvaghet, brukar vara tydligast i bakdelspartiet. En svag hund ligger eller sitter ner så ofta den får chansen och den kan vara ostadig på benen. 
 • Förlamning i hela eller delar av kroppen. Förlamningen kan vara slapp eller stel, dvs med minskad eller ökad muskeltonus.
 • Oro, rastlöshet, stress. Detta kan vara utlöst av smärta, andningsproblem, förgiftning mm. 
 • Lojhet. Hunden är dåsig, inåtvänd, reagerar mindre på omgivningen.
 • Kramper, koma, förändrad medvetandegrad. 
 • Desorientering. Hunden har inte koll på omgivningen eller reagerar avvikande vid stimuli.
 • Ligger platt på sidan. Hunden är mycket medtagen. 

Andra kroppsliga funktioner

Urinering

Hur ofta och hur mycket hunden kissar kan ge viktig information. Det är normalt att en hund kissar ungefär 3 - 6 gånger per dag. Kissar den mindre mängd än vanligt kan det vara tecken på uttorkning eller påverkad njurfunktion. En hanhund som står länge och försöker kissa utan att få ut särskilt mycket kan ha drabbats urinstopp, ett akut tillstånd. 

Om hunden kissar mer än vanligt, alltså större volym, betyder det att den också dricker mer. Ökad törst är ett ospecifikt tecken vid många olika sjukdomar, en del av dem allvarliga. 

Kissar den oftare än vanligt men samma totala mängd (dvs den dricker normalt) är det ofta symtom på urinvägsinfektion eller vaginit hos unga tikar som inte nått könsmognad. 

Om din hund har avvikelser vid urinering bör du kontakta veterinär.

Avföring

Normal avföring är regelbunden, fast i konsistensen och lätt att plocka upp. Både förstoppning och diarré är tillstånd som bör åtgärdas. Om det förekommer avvikelser i hundens toalettschema bör du kontakta veterinär för hjälp och råd.

Rörelser

Studera hur hunden rör sig och belastar benen, både i stående och sittande. Hältor eller oren gång kan vara orsakade av alltifrån skador eller ledförslitning till klobrott. Släpar hunden med någon tass eller snubblar den ofta? Det kan ibland  vara tecken på neurologisk påverkan. Ojämnt eller onormalt slitna klor kan också tyda på att något stör hundens normala rörelser. 

Så här gör du en enkel hälsokoll på din hund:

Skribent: Boel Sandros, Leg veterinär, 2022

Kontakta en veterinär

En digital valpskola för dig och din valp

I AniCuras digitala Valpskola hjälper vi dig som kommande eller ny hundägare med hur du skall ta hand om din nya familjemedlem. Här hittar du tips, råd och fakta som kan vara bra att ta del av innan valpköpet och när du väl fått hem din nya valp. De månatliga nyhetsbreven är anpassade efter valpens ålder. Anmäl dig och din valp kostnadsfritt idag så får du 20% rabatt på ett butiksköp samt vaccination!
Anmäl din valp till valpskolan här

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.