Analsäcksinflammation hos hund

Analsäckarna är ett par körtlar som bildar ett starkt luktande sekret med varierande färg och konsistens. Ibland kan körtlarna bli inflammerade och orsaka smärta och obehag hos hunden.

Vad är analsäckar?

Analsäckarna är ett par doftkörtlar som sitter på varsin sida av analöppningen. Sekretet i analsäckarna har en speciell lukt, som vi människor inte brukar uppfatta som speciellt angenäm. Lukten är unik för varje hund, ungefär som ett fingeravtryck. Analkörtelsekretet kan vara grynigt, trögt eller vattnigt, och färgen varierar mellan gult och brunt. 

Analsäckarna har varsin utförsgång som mynnar precis innanför analöppningen. Normalt ska doftsekretet tömmas ut i samband med att hunden bajsar och det ger då avföringen en sorts “doftstämpel” som fungerar som revirmarkering.

Hur uppkommer analsäcksinflammation?

I de flesta fall är det bara den ena analsäcken som blir inflammerad. Många gånger uppkommer analsäcksinflammation efter att det blivit stopp i utförsgången eller för att hunden av någon annan anledning inte kunnat tömma analsäcken. Eftersom sekret fortsätter att produceras blir analsäcken då snart överfylld och inpackad. 

Om hunden inte får hjälp med att tömma den överfyllda analsäcken uppstår inflammation. I en del fall är huden redan från början lite irriterad eller känslig, till exempel hos vissa hundar med allergi. Återkommande problem med analsäckarna är vanligare hos allergiska hundar. 

Eftersom analsäckarna sitter i ett område där det normalt finns mycket tarmbakterier är det lätt hänt att bakterier får fäste i den inflammerade analsäcken, och det förvärrar hundens problem ytterligare.

Riskfaktorer för analsäcksinflammation hos hund

Det finns en större risk för analsäcksinflammation vid tillstånd som gör det svårt för hunden att tömma analsäckarna:

Vid diarré

När avföringen är lös blir det inte det mekaniska tryck som behövs för att massera ut sekretet från körtlarna.

Vid förstoppning

Om det går för lång tid mellan att analsäckarna töms är risken större att det ska bli inpackning av sekret.

För trånga utförsgångar

Vissa hundar har medfött trånga och smala utförsgångar från analsäckarna, och det kan göra det svårare att tömma dem ordentligt. Hundar som tidigare haft en kraftig analsäcksinflammation kan ha fått ärrbildning, vilket också kan göra utförsgången smalare.

Hunden är allergiker

Vid allergier är det vanligt att hundar får återkommande problem med analsäckarna.

Symtom på analsäcksinflammation hos hund

Om du ser ett eller flera av följande symtom bör du kontakta veterinär så snart som möjligt.

Smärta

Överfyllda och inflammerade analsäckar gör ont och är väldigt besvärande för hunden. Det är vanligt att hundar åker kana med rumpan mot golvet, eller att de slickar och biter sig mot svansroten. Huden runt analöppningen brukar vara rodnad och kanske svullen. Hunden kan tveka att bajsa på grund av smärtan, och en del hundar kan till och med matvägra.

Rodnad och svullnad vid analöppningen

När analsäcken har haft stopp tillräckligt länge blir den så stor att den går att se eller känna från utsidan. Analsäckarna är placerade lite snett nedanför analöppningen, ungefär som klockan fyra och klockan åtta på en urtavla. När en analsäck blivit förstorad går det att känna en “bula” i något av dessa områden. Bulan brukar ömma och det är inte alltid som hunden tillåter att du undersöker där. 

Böld eller sår vid analöppningen

Vid svårare inflammation kan analsäcken vara infekterad och kraftigt varfylld. Svullnaden kan då bli många centimeter stor och bre ut sig åt sidan av rumpan. Till sist brister svullnaden, eller bölden, och tömmer sig på var och blod. Vid kraftig infektion förekommer det att hundar blir lindrigt allmänpåverkade.

Illaluktande sekret

Om det inte är helt stopp i utförsgången är det vanligt att vätska läcker ut från den inflammerade analsäcken. Vid infektion kommer ett illaluktande sekret ut, och det kan även vara varigt eller blodtillblandat.

Vad händer hos veterinären?

Diagnosen analsäcksinflammation brukar vara lätt att ställa utifrån de typiska symtomen. Ofta ges hunden en lugnande spruta för att slippa obehaget vid undersökning och behandling Det är därför bra om du håller hunden fastande timmarna före besöket. När hunden är trött kan veterinären spola rent analsäcken med steril koksaltlösning och desinficerande medel.

Eftervård

Efter veterinärbesöket kan ni gå hem igen och du som djurägare får ta över behandlingen. En hund med analsäcksinflammation brukar behöva ha på sig krage, så att den inte slickar mot rumpan och på så sätt fördröjer läkningen. Hunden får vanligtvis också receptbelagd smärtstillande medicin.

Om din hund har råkat ut för att analsäcken har brustit kan du ha fått instruktioner om att ge den duschbehandling för att påskynda läkningen. Då får du duscha med ljummet vatten mot området i några minuter en eller flera gånger om dagen. 

Ofta behöver hunden komma på återbesök hos veterinär för nya spolningar tills inflammationen är läkt. Vid svårare infektion ges ibland antibiotika. Då är det extra viktigt att se till att hunden har sin krage på hela tiden, samt att gå på planerade återbesök. 

Går det att förebygga analsäcksinflammation hos hund?

Friska hundar behöver normalt ingen förebyggande skötsel för att undvika analsäcksinflammation. Hundar som är allergiska eller har kroniska tarmbesvär löper en ökad risk att få problem med analsäckarna, och då är det i första hand grundorsaken som måste åtgärdas.

När bör man tömma analsäckarna?

En hund som har trånga utförsgångar, oavsett om det är medfött eller efter en genomgången inflammation, kan behöva hjälp med att tömma sina analsäckar regelbundet. Detta kan djurhälsopersonalen på din lokala klinik göra åt er, och du kan även få lära dig av dem hur du kan tömma dem själv. 

När kan man behöva operera bort analsäckarna?

Hundar som har genomgått en eller flera kraftiga inflammationer i analsäckarna får ibland kroniska ärrbildningar, som hindrar sekretet från att tömmas ut ordentligt. I de här fallen kan kirurgi vara ett lämpligt alternativ, dvs att avlägsna ena eller båda analsäckarna genom operation.

Texten uppdaterades mars 2022. Skribent: Boel Sandros, legitimerad veterinär

 

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkterna för att komma till shoppen!

fibrerespons-20.jpg Pro-Fibre-20hund_7_9.jpg

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.