Hur ger jag hunden medicin?

I samband med ett veterinärbesök kan receptbelagd medicin skrivas ut. Medicineringen är en del av behandlingen som är viktig att hunden får i sig för att tillfriskna.

Tabletter

Många mediciner förekommer bara i tablettform eller som kapslar. Vissa mediciner bör inte ges i samband med utfodring medan andra lämpligtvis ges tillsammans med mat. Kapslar får som regel inte sönderdelas. Läs medicinens bipacksedel!

Det brukar gå bra att krossa de flesta tabletter och blanda i maten. Det lättaste sättet att ge tabletter/ kapslar är att ge dem direkt i munnen. Det finns tablettgivare som kan underlätta medicingivan. Om hunden är matglad brukar det fungera att linda in tabletten i en köttbulle eller liknande.

Hur ges tabletter?

  • Fatta tag runt nosen med tumme och pekfinger bakom hörntänderna. Böj hundens huvud svagt bakåt.
  • Håll tabletten mellan tumme och pekfinger i den andra handen. Lägg tabletten så långt bak på tungbasen som möjligt. Till små hundar kan det vara lättare att använda tablettgivare.
  • Stäng munnen och håll huvudet svagt bakåt samtidigt som strupen masseras tills tabletten sväljs. Ibland kan det hjälpa att hälla i lite vatten i mungipan om hunden inte vill svälja tabletten.
  • Ge gärna extra vatten efter medicingivning för att hunden ska kunna svälja ner tabletten till magsäcken.

Flytande medicin

Flytande medicin kan ofta ges med sked. Om detta upplevs svårt finns vanligtvis medicindoseringssprutor på apoteket. För vissa mediciner medföljer doseringsspruta. Tänk på att inte spruta medicinen rakt ner i halsen. Det finns risk att medicinen då kan komma i luftstrupen i stället.

  • Fixera djurets huvud
  • Lyft på läppen bakom hörntanden och för in sprutspetsen mellan tänderna närmast bakom hörntanden
  • Töm sprutans innehåll långsamt

En del flytande medicin kan med fördel ges på maten. Ge gärna en mindre mängd mat först tillsammans med medicinen så medicinen säkert kommer i djuret. Efter det kan resten av maten ges.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.