Hur länge kan man lämna valpen ensam?

Hundar har ett stort medfött behov av social kontakt, och mår psykiskt dåligt av isolering och ensamhet. Därför är det viktigt att ta sig tid att träna valpen att vara ensam, så att den lär sig hantera situationen utan stress och oro.

För ett flockdjur som hunden är ensamhet svår att hantera. En hundvalp under fyra månader får enligt lagstiftningen inte lämnas ensam mer än korta stunder, men även en äldre valp eller vuxen hund kan ha svårt att vara ensam om den inte har fått öva sig på det.

Vad säger lagstiftningen?

I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 2019:28) finns bestämmelser för hur hundar ska skötas. Lagstiftningen lägger stor vikt vid att hunden är ett flockdjur, och i bestämmelserna står det att: 

  • Hundar och katter ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett. Social kontakt bör ske genom sällskap av artfrände eller människa. Kontakt med människor bör ske några timmar varje dag genom aktivering, rastning eller annan sysselsättning. 
  • Hundvalpar under 4 månader får endast lämnas helt ensamma kortare stunder.
  • Hundar bör rastas var sjätte timme dagtid, valpar och äldre hundar dock oftare.

I bestämmelserna finns också regler för hållande av hundar i hundgård utomhus, samt i bur. Här hittar du hela dokumentet SJVFS 2019:28: 

Vad innebär reglerna i praktiken?

Enligt föreskrifterna ska en hund få sitt behov av social kontakt tillgodosett. Det finns ingen exakt tidsangivelse för hur länge den sociala kontakten ska pågå, men för en liten valp är det onaturligt att vara utan kullsyskonen och mamman. Den drar sig i princip bara undan om den behöver vila eller sova. 

Självständigheten ökar vid könsmognad

När valpen börjar bli könsmogen vaknar instinkten att gå på egna strövtåg, och då minskar behovet av social kontakt något. Det brukar inträffa omkring sex - sju månaders ålder. Djurskyddsbestämmelserna säger att en valp under fyra månader inte ska lämnas ensam mer än kortare stunder. Hundar av stora raser mognar lite senare och kan behöva bli ännu äldre innan de kan lämnas helt ensamma. 

Ensamhetsträning är A och O

Hur fort en unghund vänjer sig vid ensamhet varierar. Både rasen och individens personlighet spelar in, liksom hur den tränas i att vara ensam. Här hittar du våra bästa råd för hur du kan träna din hund i att vara ensam.

Korta stunder ofta är mer effektivt och bättre för valpen. Undvik långa stunder för få gånger.

Rastning var sjätte timme

Djurskyddsföreskrifternas allmänna råd anger att hundar ska rastas minst var sjätte timme dagtid. Det gäller dock vuxna hundar och förutsätter att de har tränats i att vara ensamma. En hund behöver vänjas successivt innan den klarar av flera timmars ensamhet.

Ensam hemma eller borta?

Det går oftast bättre att lämna hunden ensam hemma längre stunder, jämfört med att ha den ensam i en främmande miljö. Hunden kan då finna trygghet i sin välbekanta omgivning och känner sin ägares rutiner i hemmamiljön, men på ett nytt ställe kan den ha större behov av social kontakt.

När det gäller att ha hunden i bur eller i bilen är reglerna tydliga - det är förbjudet att hålla hunden i bur, men undantag finns för transport, i samband med jakt eller utställning, samt om veterinär har ordinerat burvila. I en stillastående bil får du lämna hunden ensam i max tre timmar.

Tillsyn två gånger om dagen

Det finns ytterligare en paragraf i djurskyddsföreskrifterna som rör tillsyn: hundar ska få tillsyn minst två gånger om dagen. I praktiken sker dock tillsynen oftare än så, eftersom hunden behöver rastas minst var sjätte timme, dvs normalt tre gånger om dagen.

Valpsäkra hemmet

Tänk på att unga hundar och valpar kan hinna råka ut för mycket om de lämnas ensamma någon timme. En hund som mår dåligt av att vara ensam börjar gärna tugga på inredning och föremål, eller stjäl godis som står framme. I värsta fall sväljer den ner något farligt medan den är utan tillsyn.

Valpar är också mer olycksbenägna, då deras rörelser och finmotorik inte är helt utvecklade - de kan fastna, falla, trassla in sig eller sätta i halsen, lättare än en vuxen hund. Se till att valpsäkra hemmet ordentligt innan du lämnar valpen ensam ens kortare stunder.

Här kan du läsa mer om hur du kan valpsäkra ditt hem. 

Kontakta en veterinär

En digital valpskola för dig och din valp

I AniCuras digitala Valpskola hjälper vi dig som kommande eller ny hundägare med hur du skall ta hand om din nya familjemedlem. Här hittar du tips, råd och fakta som kan vara bra att ta del av innan valpköpet och när du väl fått hem din nya valp. De månatliga nyhetsbreven är anpassade efter valpens ålder. Anmäl dig och din valp kostnadsfritt idag så får du 20% rabatt på ett butiksköp samt vaccination!
Anmäl din valp till valpskolan här

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.