För- och nackdelar med att kastrera din tik

En kastrerad tik löper mindre risk för olika sjukdomar och hon kan varken bli dräktig eller skendräktig. Men det kan också finnas nackdelar med att kastrera, som viktuppgång och pälsförändringar.

Vad innebär kastrering av tik?

Kastrering innebär att man avlägsnar tikens äggstockar, och ofta även livmodern och äggledarna. Det är i äggstockarna som tikens ägg lagras och utvecklas. I äggstockarna produceras även en stor del av hundens könshormoner, som östrogen och progesteron. När äggstockarna tas bort försvinner därför tikens förmåga att fortplanta sig och halterna av könshormoner sjunker till en mycket låg nivå.

Varför kastreras tikar?

Många hundägare låter kastrera sina tikar för att undvika problem som har att göra med löp och skendräktighet, eller för att förebygga sjukdom hos tiken senare i livet. Kastrering är också ett effektivt sätt att förhindra att tiken blir dräktig.

Undvika löp och skendräktighet

Både löp och skendräktighet kan vara påfrestande för tiken. Tikar som blir trötta och påverkade när de löper eller är skendräktiga tenderar dessutom att få tilltagande besvär för varje löp. Genom kastreringen upphör tiken att löpa, och hon slipper därmed också bli skendräktig. Tikar som blir mycket påverkade av sina hormoner i samband med löp upplevs ofta som piggare efter kastrering. 

Förebygga eller behandla sjukdom

Många tikar drabbas av sjukdom i könsorgan eller juver när de blir äldre. När livmoder och äggstockar opereras bort försvinner risken för sjukdom i de här organen, som till exempel livmoderinflammation eller äggstockscysta. Dessutom minskar risken för juvertumörer om en tik kastreras tidigt, helst före första löpet, senast före det andra.

Förhindra dräktighet

För tikar som lever tillsammans med okastrerade hanhundar (och som inte ska användas i avel) är kastrering ofta ett bra sätt att förhindra att de blir dräktiga.

Nackdelar med kastrering

När nivåerna av könshormoner sjunker kan det leda till en del oönskade konsekvenser, framför allt i form av viktuppgång. Flera av de negativa effekterna kan hanteras med rätt skötsel eller eventuellt medicinering.

Risk för övervikt

Den vanligaste konsekvensen av kastrering är viktökning. När mängden könshormoner minskar blir ämnesomsättningen lägre samtidigt som aptiten ofta ökar. En kastrerad hund kan dessutom bli lite mer bekväm och få en lägre aktivitetsnivå. Sammantaget kan detta snabbt leda till övervikt, som i sin tur får konsekvenser för både hälsa och livskvalitet.

Det är viktigt att vara vaksam på eventuell viktuppgång, gärna genom att väga hunden regelbundet. Om hunden börjar lägga på hullet är det aktivering och motion som gäller, samt lagom energiintag. 

Många djurägare byter till ett foder anpassat till kastrerade hundar, som har lägre energiinnehåll och ger större mättnadskänsla. För andra räcker det att dra ner på godis och matrester för att hunden ska hålla vikten.
Här kan du läsa allt om övervikt hos hund

Förändrad pälskvalitet

En del hundar får förändrad päls efter kastration, inte minst de med lång eller medellång päls. Pälsen kan bli mjukare, längre, tätare eller mattare. Det är vanligt att underullen ökar. Detta kan oftast hanteras genom att anpassa pälsvården, med till exempel regelbunden borstning eller tätare besök hos hundfrisören.

Urininkontinens

En ovanligare biverkning efter kastrering är att tiken utvecklar urininkontinens. Detta beror på att könshormonerna bidrar till att hålla muskeltonus runt urinröret. När hormonerna försvinner blir musklerna lite svagare, vilket kan leda till urinläckage vid vila eller i sömnen. 

Urininkontinens uppträder en lång tid efter kastrering, oftast flera månader eller ibland flera år senare. Tillståndet behandlas med särskilda läkemedel som ges livet ut. Om en kastrerad tik drabbas av urinläckage bör den alltid undersökas för att utesluta andra orsaker, som urinvägsinfektion och olika ämnesomsättningsrubbningar.

Ortopediska sjukdomar vid tidig kastrering

Om kastrering görs tidigt i livet kan det i vissa fall medföra ökad risk för ortopediska tillstånd såsom höftledsdysplasi eller armbågsledsdysplasi. Den risken är i synnerhet ökad hos tikar av storvuxna raser samt om kastreringen görs före 6 månaders ålder. Läs mer om ortopedisk utredning här

Fördelarna överväger nackdelarna

För de allra flesta tikar brukar de positiva hälsoeffekterna överväga nackdelarna vid kastrering, särskilt om åtgärder vidtas för att förhindra övervikt. Livslängden tenderar att öka och hundar som påverkas mycket av hormonspelet under löp och efterlöp brukar bli piggare och gladare. De slipper även flera av de sjukdomar som kan drabba tikar på ålderns höst. 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om kastrering av tik är du välkommen att kontakta veterinär för råd och konsultation. Här kan du också läsa mer om kastrering av hund och mer fakta om tikens kastrering.  

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.