Ortopedisk utredning hund

Vid en ortopedisk utredning undersöker man om det finns några avvikelser i hur hundens rörelseapparat fungerar, samt försöker ta reda på vad som i så fall är den underliggande orsaken. Hälta är en vanlig orsak till att hundar får genomgå ortopedisk utredning.

Vad är ortopedisk utredning för hund?

Ortopedi är den veterinärmedicinska specialiteten för utredning och behandling av skador, sjukdomar och deformiteter i rörelseapparaten, det vill säga de delar av kroppen som (tillsammans med nervsystemet) sköter hundens rörelser . Rörelseapparaten är uppbyggd av skelett, leder, ligament, muskler och senor. Ryggen räknas också som en del av rörelseapparaten.

En ortopedisk utredning kan bli aktuell när en hund är halt eller har någon annan rörelsestörning, eller om den visar tecken på smärta från någon del av rörelseapparaten. Ofta är ortopedisk utredning detsamma som hältutredning, men hundar måste inte vara halta för att genomgå en ortopedisk utredning. 

Hur går en ortopedisk utredning till?

Hur en ortopedisk utredning är utformad kan variera från hund till hund, bland annat beroende på vilka symtom hunden har. Oftast ingår flera av följande delmoment: 

  • Bedömning av hur hunden rör sig i skritt/trav/galopp. Veterinären iakttar hundens rörelser från flera håll, ofta utomhus eller i en hältgång. 
  • Fysisk undersökning av hunden. Veterinären känner igenom hundens kropp och letar efter områden med svullnad, smärta och andra avvikelser samt undersöker rörligheten i lederna. 
  • Röntgenundersökning. Vid en röntgenundersökning av skelettet behöver hunden vara helt stilla. Därför brukar man sedera hunden först, vilket innebär att man ger den en injektion med lugnande medel. 
  • Draglåda, en undersökning av rörelserna i knät. Positiv draglåda är tecken på korsbandsskada. Hunden behöver vara sederad för att man ska kunna testa draglåda. 
  • Datortomografi, CT, som är en mer avancerad form av röntgen och består av ett antal tvärsnittsbilder som kan läggas ihop till en tredimensionell bild. Hunden behöver vara nedsövd för CT. 
  • MR, undersökning med magnetresonanskamera. MR kan också ge en tredimensionell bild, och kräver precis som CT att hunden är nedsövd. 

Hältutredning

Hälta kan ha många olika orsaker. Vid en hältutredning är hundens sjukdomshistoria, anamnesen, mycket viktig. Veterinären ställer frågor om hur länge hunden har varit halt, om hältan har kommit plötsligt eller smygande, eller om den bara uppträder ibland. Du kan få uppge om hunden har varit med om någon olyckshändelse som du känner till, samt hur hunden mår i övrigt. Om du har möjlighet att föra anteckningar över hundens aktiviteter och mående dag för dag kan det vara till stor hjälp vid en hältutredning. 

Vanligtvis vill veterinären se hur hunden rör sig. Därefter görs en klinisk undersökning med utökad undersökning av rörelseapparaten, det vill säga skelett, muskler, leder och mjukdelar. 

När behöver hundar en ortopedisk utredning?

Den vanligaste orsaken till att en hund får genomgå ortopedisk utredning är att den haltar. Andra tecken på att det kan finnas ett ortopediskt problem är exempelvis att hunden är svag i bakdelen, snubblar, sliter klorna snett eller har ojämn muskelansättning. En hund som är ovillig att röra sig eller reagerar med smärta vid beröring kan också behöva genomgå en ortopedisk utredning. 

Det kan ibland vara svårt att se om en hund har ett ortopediskt tillstånd eller ett neurologiskt (i nervsystemet). Här kan du läsa mer om neurologisk utredning hund.

Vad händer sedan?

Ett flertal ortopediska tillstånd bör behandlas kirurgiskt. Dit hör till exempel många frakturer, korsbandsskador och olika mjukdelsskador. Men ortopedi behöver inte alltid betyda att hunden ska opereras. Beroende på vad som framkommer vid undersökningarna kan det även finnas andra behandlingsalternativ: Om en hund har en uttänjning eller ruptur av ett ligament eller ledband kan till exempel behandlingen bestå av ortoser och rehabilitering. 

I en del fall väljer man av olika skäl en medicinsk eller konservativ behandling, vilket brukar innebära att hunden får vila och eventuellt behandlas med antiinflammatoriska läkemedel. 

Oavsett vilken typ av behandling som väljs är rehabilitering viktigt för att hunden ska kunna återfå så bra funktion som möjligt. Här hittar du mer information om rehabilitering hund. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.