Smärtlindring av hund

Smärta är viktigt att behandla och i möjligaste mån förebygga för att djuren ska må så bra som möjligt. Smärtlindring är också viktig för att hundens normala kroppsfunktioner, såsom att dricka, äta, kunna sova och vila, ska fungera normalt. En god smärtlindring medför att hunden får en snabbare återhämtning och att sårläkningen påskyndas.

Inför operation

Smärtlindring ges vanligtvis före operativa ingrepp. Anledningen till detta är att hunden får en mindre smärtupplevelse om smärtlindringen sker innan smärtan uppstår. Vanligtvis ges smärtlindringen i samband med det lugnande läkemedlet hunden får innan den sövs ned.

Läkemedel som används

Opioider

Opioider är narkotikaklassade läkemedel och används ofta som smärtlindring till hundar. Läkemedlet lindrar smärta mycket bra och används därför ofta vid benkirurgi och vid andra stora smärtsamma ingrepp. Hunden blir oftast lite trött och dåsig av opioider. En del djur, framförallt hundar, kan av läkemedlet istället bli lite oroliga och gnälla, vilket kan vara svårt att skilja från en smärtupplevelse. En del hundar kan också bli lite illamående och inte vilja äta.

Antiinflammatoriska läkemedel

Dessa läkemedel ger smärtlindring genom att minska svullnad och dämpa inflammationen i vävnaden. Hos en del hundar, som har känslig mage/tarm, kan dessa läkemedel förvärra besvären med illamående och diarré. Antiinflammatoriska läkemedel ges antingen som injektioner, i flytande form eller tabletter via munnen.

Det är alltid viktigt att upplysa veterinären om vad hunden i övrigt får för mediciner till vardags. En del läkemedel passar inte ihop och biverkningar kan uppstå.

Att tänka på

Om du som djurägare får med dig tabletter hem för smärtlindring åt hunden är det viktigt att dessa förvaras oåtkomligt för barn och andra djur.

Om hunden har fått ett smärtlindringsplåster är det viktigt att detta skyddas så att inte barn och andra djur kan komma i kontakt med plåstret. Om plåstret avlägsnas av djurägaren ska handskar användas och plåstret ska förvaras väl tillslutet i en plastpåse eller dylikt. Plåstret ska sedan lämnas till ett apotek eller till djursjukhus för omhändertagande.

Varning

Ge endast de smärtstillande läkemedel som ordinerats av veterinär till din hund och i rätt dos. Att på eget initiativ ge läkemedel utan att ha rådgjort med veterinär kan leda till svåra biverkningar. 

Läkemedel som är avsedda för människor, såsom Alvedon, Ipren mm, ska du inte ge till ditt djur utan veterinär ordination, då det kan orsaka svår förgiftning!

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.