Höftleds- och armbågsledsröntgen

Höftledsdysplasi (HD) respektive armbågsledsdysplasi (ED) är ärftligt betingade utvecklingsrubbningar som förekommer hos hundar inom många raser. Central bedömning och registrering av hundens höftleds- och armbågsledsstatus är ett led i Svenska Kennelklubbens (SKK) hälsoprogram och för ett antal raser ställs det krav på undersökning av föräldradjuren för att avkomman ska kunna registreras hos SKK.

För att resultatet ska bli officiellt måste hunden vid röntgentillfället vara minst 12 månader gammal och ID-märkt. För vissa raser gäller 18 månader som lägsta gräns, säkerställ att du vet vad som gäller för just din ras innan du bokar tid. Hunden ska komma fastad till besöket, då den kommer att få lugnande preparat i samband med undersökningen.

Hur går det till?

Innan du bokar tid för röntgenundersökning behöver du göra en anmälan till SKK. Du går in på SKKs hemsida och under tjänsten ”Beställ röntgenavläsning” loggar du in med ditt bank-ID. Där lägger du sedan in uppgifter om din hund samt godkänner att resultatet av röntgenundersökningen får publiceras på skk.se. Du betalar också för avläsning av röntgenbilderna direkt med ditt kontokort. Betalningen är giltig ett år. Därefter bokar du tid hos oss. Kostnaden för själva röntgenundersökningen betalas på kliniken i samband med undersökningen.

Då undersökningen är beställd på förhand så finns alla uppgifter i systemet när hunden ska röntgas och därmed behövs inget pappersarbete i samband med undersökningen.

Inför röntgenundersökningen lyssnar en veterinär på hundens hjärta och därefter får den sederande (lugnande) preparat. Du som djurägare är oftast med under röntgenundersökningen och håller hunden. Du får bära skyddsutrustning i form av blyförkläde och halsskydd, vilka skyddar mot den sekundära röntgenstrålning som kan uppkomma. Personer som vistas i röntgenrummet måste vara över 18 år och som gravid får du inte delta vid undersökningen.

Beroende på typ av lugnande preparat som använts ges eventuellt ett reverserande preparat när röntgenundersökningen är klar. Hunden får då ett snabbare uppvaknande. Den kan dock fortsatt vara trött efter undersökningen och bör inte tillåtas att äta de närmaste timmarna efteråt. Du bör heller inte lämna din hund ensam de närmaste timmarna efter undersökningen om den skulle må dåligt av det lugnande preparatet.

När röntgenbilderna är bedömda av SKKs avläsare skickas resultatet till dig som ägare per mail. Resultatet publiceras också på SKK Hunddata och SKK Avelsdata. Du kan själv skriva ut din hunds röntgencertifikat.

Karenstid

Vid officiell höftledsröntgen är sedering obligatorisk. De preparat som används omfattas av Nationellt dopingreglemente för hund och är belagda med en karenstid under vilken hunden inte får delta vid utställning, prov eller tävling. Karenstiden kan skilja sig åt beroende på använt preparat. Läs mer om karenstider för sedering vid röntgen på SKKs webbplats.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.