Tävlingsvillkor Facebook & Instagram

Nedan hittar du våra allmänna villkor och regler för AniCura Sveriges tävlingar på Facebook samt Instagram. Genom att delta i en tävling godkänner du våra tävlingsvillkor nedan samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen.

Allmänna regler för tävlingar på Facebook & Instagram

 • Tävlingar arrangeras och administreras av AniCura.
 • Tävlingar är inte sponsrade, organiserade eller administrerade av Facebook/Instagram.
 • Vid deltagande i tävlingar bekräftar du att du äger rättighet till det tävlande bidraget, och att du överlåter upphovsrätten avseende bidraget till AniCura. Detta innebär bland annat att AniCura får använda bidraget på valfritt sätt inom AniCura’s verksamhet i enlighet med svensk lag och god sed.
 • Genom att delta i en tävling accepterar du att vi kan komma att publicera ditt namn samt bidrag på samtliga AniCura’s kanaler.
 • Kravet för att delta i tävlingar är; att du har en Facebook/Instagram-profil som är i enlighet med Facebooks policys/Instagrams policy, att du har fyllt 18 år samt folkbokförd i Sverige, om du är yngre än 18 år krävs målsmans godkännande. Det är endast tillåtet med ett bidrag per person.
 • Tävlingsinstruktioner för den specifika tävlingen anges på Facebook-posten.
 • AniCura reserverar sig rätten att radera kommentarer och bidrag som kan anses som stötande, olämpliga eller som strider mot svensk lag.
 • Vi förbehåller oss rätten att ta bort bidrag som strider mot någon av tävlingsreglerna eller om de strider mot Facebooks allmänna policy/Instagrams allmänna policy.
 • Vinnare till en tävling utses av en jury på AniCura, och kan komma att presenteras på Facebook/Instagram. Juryns beslut går inte att överklaga, alla kommentarer rörande synpunkter på juryns beslut kan komma att raderas.
 • Vinnare till en tävling kommer meddelas enligt vad som angivits i tävlingsinlägget på Facebook/Instagram och har sedan 7 dagar på sig att svara. Om AniCura inte mottagit och bekräftat mottagande av svar från vinnare äger AniCura rätt att antingen utse en ny vinnare eller avsluta tävlingen utan vinnare.
 • Priser kan ej bytas ut mot kontanter eller andra produkter. Priset är personligt och kan inte överlåtas till en annan person. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 • Genom att delta i en tävling samtycker du att varken AniCura, Facebook eller våra samarbetspartners hålls ansvariga för eventuella skador inkluderat, men inte begränsat till, eventuella skador som uppstår vid felanvändning av priset. Detta gäller även för advokatarvoden och kostnader som är kopplat till felanvändande av priset eller felaktigt deltagandet i tävlingen.
 • AniCura och andra parter i tävlingar ansvarar inte för eventuella tryckfel eller andra problem i samband med tävlingar, samt reserverar sig rätten att ändra eller avsluta tävlingar före slutdatumet om omständigheter kräver detta.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.