Hundstallet

Svenska Hundskyddsföreningen är en ideell förening som driver Hundstallet i Stockholm.

Under drygt 100 år, sedan starten 1908, har Hundstallet tagit hand om och omplacerat tiotusentals hundar. Hundstallets uppgift är att ta emot och vårda hundar som av en eller annan anledning inte längre kan vara hos sina ägare. Hundstallet har som mål att se till att de utsatta hundar som hamnar på Hundstallet, oavsett anledning, skall få det så bra som möjligt utifrån hundens individuella förutsättningar.

Svenska Hundskyddsföreningen är helt beroende av gåvor och medlemsavgifter då de inte får statliga bidrag. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, sponsring av stalldygn, donationer samt stöd från vänner och sponsorer.

AniCura stödjer Svenska Hundskyddsföreningen och Hundstallet då deras verksamhet stämmer väl överens med våra egna värderingar. Vi arbetar med omsorg, trygghet och omvårdnad och visar medkänsla för alla djur och djurägares situation. Oavsett små eller stora bekymmer hjälper AniCura Hundstallet.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.