Kan min hund bli blodgivare?

Välfyllda blodbanker är ett måste för att rädda liv. Varje hund som blir blodgivare ger sjuka eller skadade hundar en andra chans. Så här gör du din hund till en livräddare.

Blodtransfusion räddar liv

Många av våra patienter räddas till livet varje år tack vare hundar som lämnar blod. Blodtransfusioner ges till hundar med kraftig blodförlust efter en olycka eller svår operation. Blodprodukter kan också behövas när en hund lider av blödarsjuka, har blivit förgiftad eller har något annat medicinskt tillstånd som orsakar blodbrist. 

Flera av våra djursjukhus har en blodbank där donerat blod förvaras i väntan på att en svårt sjuk patient ska behöva en transfusion. Att vi har blodgivande hundar som donerar regelbundet gör att våra blodbanker till djursjukhus alltid är påfyllda. Blodbanker kan vara livsavgörande, och nya blodgivare behövs alltid. 

Hur går blodgivning till?

I de flesta fall har du och din hund en avtalad tid för att donera blod. Undantag kan dock ske om en skadad eller sjuk hund är i akut behov av blodtransfusion och det inte finns tillgång till blodbank. Då blir donatorn inkallad med kort varsel. Väl på plats hos veterinären görs en kortare hälsokontroll för att försäkra att hunden är frisk. Mår hunden bra och alla värden är fina, får hunden sedan lägga sig på en brits eller ett undersökningsbord. Allting sker väldigt lugnt och stillsamt - det är viktigt att hunden inte är stressad eller trängd, utan känner sig trygg och tillfreds. 

Vanligast är att blodet tas från en halsven. Detta brukar vanligtvis inte besvära hunden. Tappningen tar i regel mellan 5 och 7 minuter och hunden lämnar ungefär 450 ml blod per tillfälle. Efter donationen får hunden ligga och vila en stund med tryckbandage mot halsen. 

Hunden serveras en aptitlig måltid efter donationen, både som tack och för att den ska få lite energi. En donation ska vara positiv från det att ni kommer till veterinären tills att ni åker därifrån. När ni väl kommit hem så ska ni ta det lugnt och vila hemma.

Hur ofta kan en hund lämna blod?

En hund kan ge blod max var tredje månad, det vill säga fyra gånger per år. 

Vad händer med blodet?

Efter blodgivningen separeras blodet i röda blodkroppar och blodplasma. Röda blodkroppar ges till de hundar som har drabbats av allvarlig blodbrist. Den vanligaste orsaken till blodbrist kan vara en olycka eller en skada där hunden helt enkelt har förlorat mycket av sitt eget blod. Även svåra förlossningar eller sällsynta medicinska tillstånd kan kräva påfyllning av röda blodkroppar.

Blodplasma har ett väldigt brett användningsområde, och brukar ofta frysas ner för att ge längre hållbarhet. Det ges sedan till hundar som drabbats av exempelvis förgiftning, koagulationsrubbningar - alltså att blodet inte levrar sig som det ska - eller leversjukdomar.

Hundens blodgrupper

Hundar har över 10 olika blodgrupper men den viktigaste uppdelningen är i positiv och negativ blodgrupp. Hundar som har en negativ blodgrupp är väldigt viktiga för en blodbank: de kallas för universalgivare. En universalgivare saknar en specifik antikropp som kan ge farliga transfusionsreaktioner. Det innebär att hunden kan ge blod till de flesta andra hundar utan att det uppstår reaktioner eller komplikationer hos den som tar emot blodet. De flesta hundar har dock en positiv blodgrupp, men kan också donera till väldigt många eftersom mottagaren av blodet oftast är av positiv blodgrupp själv.

Oavsett blodgrupp görs alltid ett så kallat korstest innan en mottagare får en blodtransfusion. Då kontrolleras att givar- och mottagarblodet är kompatibla med varandra.

Kan min hund ge blod?

Stora och i övrigt friska hundar kan bli blodgivare, men några villkor behöver vara uppfyllda: 

  • Det viktigaste är att hunden inte har något emot att ge blod. Det ska inte vara en obehaglig eller stressande upplevelse för donatorn. Hunden behöver kunna ligga stilla och koppla av under blodgivningen. Därför är det önskvärt att hunden har ett lugnt temperament.
  • Hunden ska väga minst 27 kg (utan övervikt) för att kunna ge blod. Hunden ska vara i god form.
  • Hunden ska vara fullt frisk och inte stå på regelbunden medicinering. Vid tillfällig medicinering följer vi samma karensregler som SKK för utställning/tävling.
  • Den ska vara grundvaccinerad mot valpsjuka, parvovirus, smittsam leverinflammation och kennelhosta.
  • Hunden ska vara mellan 1 och 8 år. Efter 8 års ålder brukar de flesta blodgivare pensioneras. Det är positivt att börja tidigt. Hunden ska inte vara äldre än 4 år när den donerar för första gången.
  • Hunden ska inte ha varit utomlands, inte heller ska hundens mor har varit utomlands innan hunden föddes. Norge och Finland är dock undantaget.
  • Den får inte ha mottagit transfusion av blodprodukt själv.
  • Den ska inte ha haft någon valpkull eller, om det är en hane, ha parats med en hund från annat land än Sverige. Hunden får inte gå i avel när den väl har blivit blodgivare. 
  • Den ska inte vara positiv på PCR-prov för den fästingburna bakterien Anaplasma.

Dessa kriterier är till för att säkerställa att riskerna är minimala för både blodgivare och mottagare. Ingen ska bli sjuk under processens gång eller utsättas för komplikationer. Givetvis behöver du inte hålla koll på alla dessa krav själv: funderar du på att anmäla din hund som blodgivare så kommer din veterinär att gå igenom alla steg tillsammans med dig, samt ordna alla prover och kontroller som krävs för att gå vidare i processen.

Många hundar kan bli blodgivare, dock finns det några raser som lämpar sig extra bra eftersom blodet från dessa raser mer sällan orsakar farliga transfusionsreaktioner. Raserna som oftast fungerar som universalgivare är boxer, flatcoated retriever, greyhound, rhodesian ridgeback, riesenschnauzer, schäfer samt dobermann. 

Har du en hund av en annan ras som passar in i kriterierna, är den givetvis också välkommen att bli blodgivare. 

Fler hjältehundar behövs - din hund kan rädda liv genom att lämna blod

Hundar som ger blod räddar liv - och det behövs alltid fler livräddande hjältar. Har du en hund som passar in på kriterierna ovan så är du varmt välkommen att kontakta oss för att ta reda på mer. 

Här kan du läsa mer om blodgivning och se en film av hur det går till.

Skribent: Boel Sandros, Leg veterinär, 2022

Kontakta en veterinär

En digital valpskola för dig och din valp

I AniCuras digitala Valpskola hjälper vi dig som kommande eller ny hundägare med hur du skall ta hand om din nya familjemedlem. Här hittar du tips, råd och fakta som kan vara bra att ta del av innan valpköpet och när du väl fått hem din nya valp. De månatliga nyhetsbreven är anpassade efter valpens ålder. Anmäl dig och din valp kostnadsfritt idag så får du 20% rabatt på ett butiksköp samt vaccination!
Anmäl din valp till valpskolan här

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.