Rotspetsabscess hos katt

En rotspetsabscess kan uppkomma när tandroten exponeras för bakterier, till exempel om tanden blivit frakturerad, i samband med FORL eller då tandens stödjevävnader drabbats av en djup infektion (parodontit).

En tand som slagits av då katten har tuggat på något hårt är i riskzonen för att drabbas av bakterieinfektion i roten. När tandens pulpa blottas kan munbakterier ta sig in i tandens djupare delar. Rotspetsabscess är en typisk komplikation till tandfraktur, men kan även vara en följd av tandsjukdomen FORL. Rotspetsabscesser kan i vissa fall uppkomma i samband med parodontit (inflammation i tandens stödjevävnader) och tandlossning.

Symtom

Rotspetsabscesser är mycket smärtsamma. Det kan dock vara svårt att upptäcka att katten har tandvärk eftersom det är ovanligt att katter jamar eller klagar när de har ont. De kan däremot ha mer eller mindre uppenbara beteendeförändringar: En katt med tandvärk kanske slutar bita på sina leksaker, undviker torrfoder till förmån för mjukmat, saliverar mycket, går undan mera eller blir retlig. Ofta undviker katten att tugga på den smärtande sidan och efter en tid kan man se att denna sida har utvecklat mer tandsten. Dålig andedräkt är också ett vanligt symtom vid sjukdom i munhålan. En del katter tvättar/gnider sig mer med tassarna mot ansiktet.

Vid långt gången rotspetsabscess ses en svullnad i ansiktsregionen eller att ett öga buktar ut. Katten kan ha svårt att öppna eller stänga munnen. Ibland öppnar sig abscessen och tömmer sig på var, antingen ut genom huden eller in i noshålan. I det senare fallet kan djurägaren observera ett illaluktande, enkelsidigt nosflöde. Även enkelsidigt ögonflöde kan vara tecken på rotspetsabscess.

Diagnos

Veterinären undersöker ansikte, mun, tänder och lymfknutor i regionen samt tar tempen på katten. Diagnos ställs ofta med hjälp av tandröntgen när katten är sövd eller sederad, och då bedöms samtidigt hur omfattande inflammationen är och om käkbenet är drabbat. Eventuellt tas prover för mikroskopisk undersökning för att utesluta andra orsaker till svullnaden, som t ex en tumör.

Behandling

För att dämpa inflammationen och smärtan ges smärtstillande och antiinflammatorisk medicin. För att få bukt med grundorsaken behöver abscessen dock rensas upp och återinfektion av tanden förhindras, inte sällen genom att tanden dras ut.

Om rotspetsabscessen uppkommit till följd av annan sjukdom i munhålan, såsom parodontit eller FORL, ska även denna sjukdom behandlas.

Prognos

Om kattens rotspetsabscess varit en följd av traumatisk skada brukar den kunna bli återställd om abscessen upptäcks i tid och behandla. Om infektionen hunnit sprida sig till käkbenet kan behandlingen bli mer långvarig och krävande. Eventuella andra, samtidiga, tandsjukdomar kan dock vara av mer kronisk karaktär.

Förebyggande

Om du upptäcker att din katt har brutit av en tand bör du låta den undersökas av veterinär, som kan bedöma skadans omfattning och om det finns risk för infektion, samt eventuellt röntga tanden. Om en rotfyllning görs i tidigt skede kan rotspetsinfektion förebyggas.

God munhygien är mycket viktigt för att förebygga eller bromsa uppkomsten av inflammation och infektion i munhålan. Det bästa är att göra tandborstning till en vana redan under kattungetiden, för att inte plack och tandsten ska bildas på tänderna, vilket banar vägen för inflammation och bakterieinfektion. En del katter accepterar inte tandborstning, och då kan rengöring med antiseptiska medel avsedda för tänder (ofta innehållande klorhexidin) vara ett alternativ. Medlen kan sprayas på eller baddas på med hjälp av t ex en kompress som lindas runt fingret.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.