Resa med katt

I länder utanför Sverige finns många sjukdomar vi inte kan skydda våra katter mot. Om en katt får en smitta utomlands finns risk att den blir svårbehandlad och även kan smitta djurägaren.

Det är viktigt att vara medveten om att katter också kan smittas av infektionssjukdomar där en del av dessa inte ger symtom förrän långt efter smittotillfället. Därför finns det regler att följa för katter som passerar nationsgränser. Reglerna är till för att katten inte ska bli smittad eller orsaka smitta samt att motverka otillåten handel med levande djur.

Införselreglerna för Sverige kan läsas på Jordbruksverkets hemsida.

Inför utlandsresan

Det sker ständiga förändringar kring införselregler av katt och det är djurägarens skyldighet att ta reda på vilka införselregler som gäller samt vilka dokument som krävs. Djurägaren ansvarar också för att se till att katten uppfyller kraven för resor och införsel i alla de länder som man passerar eller vistas i. Länder utanför EU har generellt hårdare införselkrav än länder inom EU. Om katten inte uppfyller kraven vid gränsöverförsel kan den avvisas, sättas i karantän eller avlivas. De åtgärder som måste vidtas bekostas normalt av djurägaren.

Kontrollera om det finns extra förbud

Det kan finnas nationella regler för hållande av sällskapsdjur. Vid resa igenom flera länder måste katten uppfylla införselkraven i varje land som passeras. Kontakta landets ambassad eller konsultat för att få kontaktuppgifter till veterinärmyndigheten för mer information.

ID-märkning

Katter som reser inom EU måste vara identitetsmärkta med ett mikrochip av ISO-standard. Katter som har en läslig tatuering som är gjord före den 3 juli 2011 och har ett pass eller veterinärintyg för införsel, där datumet för tatueringen framgår, behöver inte märkas om.

Vaccination mot rabies

Katter ska vaccineras mot rabies om de ska resa utomlands. Grundvaccination kan göras tidigast vid tre månaders ålder. Om katten vaccineras tidigare är vaccinationen inte giltig för resa. Katten får resa utomlands först 21 dagar efter fullständig grundvaccination.

Hur länge rabiesvaccinationen är giltig beror på vilket vaccin som används.

EU-pass för sällskapsdjur

EU-passet utfärdas vid den första rabiesvaccinationen. I passet finns plats för veterinärens notering av utförda vaccinationer och behandlingar. Djurägaren får inte själv föra in några uppgifter i passet. Passet är en värdehandling och bör tas med vid varje veterinärbesök och måste tas med vid utlandsvistelse.

Övriga förebyggande åtgärder

Katt bör vaccineras mot kattpest och kattsnuva och skyddas mot fästingar och kattloppor med hjälp av spot-on-preparat.

Inför hemresan

Ta noga reda på vilka regler som gäller för att få resa tillbaka till Sverige från de länder som besökts. Om katten inte uppfyller kraven vid gränsöverförsel kan katten avvisas, sättas i karantän eller avlivas. Åtgärder som måste vidtas bekostas normalt av djurägaren.

Anmäla införsel till Tullen

Införsel av djur anmäls till tullen vid gränsen enligt tullagstiftningen, se Tullverkets webbplats.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.