Mycoplasma hos katt

Bakterien Mycoplasma felis ingår i kattens normala bakterieflora i de övre luftvägarna, och brukar normalt inte orsaka några besvär. Under vissa omständigheter kan bakterien dock orsaka sjukdom, framför allt i form av ögoninflammation. Läs mer här om kattens mykoplasmabakterier - symtom, diagnos och behandling.

Kort om Mycoplasma felis 

Mykoplasmabakterier är små bakterier som förekommer hos många djurslag, både som en del av den normala bakteriefloran och som sjukdomsframkallande organismer. Katten har flera sorters mykoplasmabakterier i sin normalflora, som vanligtvis inte orsakar sjukdom.

Det finns också mykoplasmabakterier som kan ge svår sjukdom hos katter. Dessa har nämligen förmåga att infektera röda blodkroppar och därigenom orsaka anemi (blodbrist). Den viktigaste av de här mykoplasmabakterierna heter Mycoplasma haemofelis, och den kan du läsa mer om hos SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt).

Mycoplasma felis är en bakterie som tillhör den normala bakteriefloran i svalget och övre luftvägarna hos många friska katter. Normalt sett ger inte bakterien några besvär, men under vissa omständigheter kan den orsaka lindriga till måttliga symtom i form av ögoninflammation och ibland övre luftvägsinfektion.

Hur smittar Mycoplasma felis?

Mykoplasmabakterien finns i de övre luftvägarna hos de allra flesta katter utan att leda till några besvär. Den sprids mellan katter genom direktkontakt, och överlever inte speciellt länge i miljön utanför kattens kropp, dvs det är låg risk för indirekt smittspridning via föremål och ytor.

I sammanhang där många katter samlas kan ett större smittryck byggas upp - den totala mängden Mycoplasma felis ökar. Det här gäller i synnerhet om det är katter med svagt immunförsvar, som exempelvis kattungar eller vildkatter som är medtagna av någon annan anledning. Därför är det lite vanligare med utbrott av mykoplasmainfektion i till exempel katterier eller katthem. 

Vad är symtomen vid mykoplasmainfektion?

När Mycoplasma felis ger upphov till sjukdom är det främst ögonen som drabbas. Katten får då ögoninflammation, med symtom som rinniga och röda ögon, samt ibland snuva. 

Bakterien kan också bidra till sjukdom i luftvägar och lungor, om det lokala eller allmänna immunförsvaret är påverkat. Katten kan exempelvis ha en samtidig luftvägsinfektion med en annan bakterie eller ett virus, eller kronisk bronkit. Hos andra katter som är i allmänt dålig kondition, som till exempel vid svält, kan mykoplasmabakterien också bidra till lite värre symtom.

Symtom vid mykoplasmainfektion: 

 • ögoninflammation, med röda, rinnande ögon
 • rinnsnuva
 • nysningar, fnysningar

Enbart infektion med Mycoplasma felis brukar inte ge allvarliga sjukdom och feber eller allmänpåverkan brukar inte ses.

Diagnos

För att ställa diagnos krävs att prov tas från kattens ögon och/eller luftvägar för laboratorieanalys. Det finns andra smittämnen som kan orsaka ögoninflammation och snuva hos katter, däribland klamydia och herpesvirus, och dessa behöver uteslutas genom provtagning.

Eftersom katten kan bära på mykoplasmabakterien utan att vara sjuk räcker det dock inte med ett positivt provsvar, utan den måste samtidigt ha sjukdomssymtom som kan härledas till Mycoplasma felis

Hur behandlas mykoplasmainfektion?

Om veterinären bedömer att kattens symtom orsakas av Mycoplasma felis kan olika behandlingar bli aktuella. Finns det en underliggande orsak behöver den åtgärdas. Om katten har lindriga besvär, till exempel enbart mild ögoninflammation, är det vanligt att den behandlas med ögonsköljning med steril koksaltlösning, smörjande ögondroppar och eventuellt lokal behandling med antibiotika. Här kan du läsa mer om ögoninflammation hos katt.

Om Mycoplasma felis har orsakat ett utbrott i en större kattgrupp och flera katter visar symtom, kan en behandlande veterinär besluta om annan hantering än den ovan. 

Vad kan jag göra själv?

Om din katt har symtom från ögonen bör du kontakta veterinär så snart som möjligt. Det finns många möjliga orsaker till besvären, komplikationer kan uppkomma snabbt och i värsta fall hota kattens syn. 

När ska veterinär kontaktas?

Vid följande symtom ska du uppsöka veterinär akut

 • Om din katt kisar eller kniper med ögat/ögonen
 • Om ena eller båda ögonen är blodsprängda
 • Om den främre/synliga delen av ögat är matt eller grumlig
 • Om du ser skillnader i pupillernas storlek
 • Om katten verkar ha ont i ena eller båda ögon
 • Om katten är allmänpåverkad
 • Om katten har andningssvårigheter

Har katten följande symtom kan det räcka med ett bokat besök eller digital konsultation:

 • Ökat tårflöde med klar vätska och utan tecken på obehag
 • Lindrig rodnad i ögonlock och/eller ögonens slemhinna
 • Lindrig rinnsnuva, nysningar

Prognos

Om katten kommer under vård, och får behandling för sin ögoninflammation, är prognosen för tillfrisknande god - symtomen brukar lägga sig inom några dagar till någon vecka. Har katten långvariga besvär bör den utredas vidare, för att leta efter eventuella komplicerande faktorer.

Skribent: Boel Sandros, Legitimerad veterinär
Publicerad: 2023-08-24

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.