Livmoderinflammation hos katt

Pyometra innebär en varig inflammation i livmodern, orsakad av att livmoderslemhinnan inte förmår hålla omgivningens bakterier borta. När bakterierna får fäste i livmodern blir den inflammerad och det bildas var.

Hormonet progesteron, som finns i kattens p-piller, ökar risken för pyometra. Detta är en viktig anledning till att det alltid är bättre att kastrera katten än att ge p-piller, om hon inte är tänkt för avel.

Symtom

Det vanligaste symtomet på pyometra är att katten får flytningar, som kan vara rikliga och illaluktande. Om livmoderhalsen är stängd kommer varet inte ut, och då blir symtomen mer diffusa. Katten blir hängig, kan få feber, vill kanske inte äta och kan ha ont i magen. Om inte tillståndet behandlas kan livmodern bli så fylld av var att den brister och varet töms ut i kattens buk, vilket kan bli livshotande om inte katten snabbt får vård.

Diagnostik

När katten har rikliga flytningar är diagnosen oftast enkel. Ibland behöver man undersöka livmoderns storlek och innehåll med hjälp av ultraljud eller röntgen innan behandling inleds. Har katten mer diffusa symtom kan det behövas flera prover och undersökningar för säker diagnos.

Kirurgisk behandling

Den bästa behandlingen är operation, då livmoder och äggstockar avlägsnas. Katten blir därmed kastrerad och löper inte mer. Om katten inte hunnit bli så påverkad av sin sjukdom är detta ett ganska enkelt ingrepp med utmärkt prognos.  Är katten väldigt sjuk kan det krävas lite längre sjukhusvård och prognosen blir mer osäker.

Medicinsk behandling

Pyometra kan också behandlas medicinskt. Detta är i första hand ett alternativ för unga avelskatter där man bedömer att katten är viktig för aveln. Medicinsk behandling blir nästan alltid både dyrare och krångligare än operation och ges i form av hormonsprutor och antibiotika, samtidigt som livmoderns utveckling behöver följas med upprepade ultraljudsundersökningar.  I många fall kan medicinsk behandling ha en god effekt, och honan kan få en kull kattungar efter behandlingen.

Prognos

Katter visar mindre tendens till återfall i sjukdomen än hundar, dock rekommenderas att man låter kastrera honan så snart hon fått de kullar man önskar.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.