Katarakt hos katt (grå starr)

Vid katarakt har ögats lins blivit ogenomskinlig. Tillståndet kallas också grå starr.

Orsakerna till katarakt kan variera. Tillståndet kan vara ärftligt eller uppträda sekundärt till annan sjukdom/skada. Oftast ses symtom på ärftlig katarakt när katten är vuxen, vanligen över 6 års ålder, men i en del fall ses linsgrumlingen redan när kattungen öppnar ögonen. Hos vissa kattraser, däribland russian blue, birma och perser, finns ärftlig katarakt beskrivet.

Katarakt kan uppträda till följd av en inflammation i ögats regnbågshinna, irit, om inflammationen lämnats obehandlad en längre tid. Likaså kan en infektion i ögat sprida sig till linsen och leda till katarakt. Tillståndet kan även uppträda efter trauma, som t ex bitskada, där linsen blivit skadad.

Katarakt till följd av diabetes förekommer hos hundar, men brukar inte drabba katter.

Symtom

Ögats lins blir gradvis förtätad och får en vitaktig eller blåvit färg. När linsen blir alltmer ogenomskinlig passerar mindre mängd ljus in i ögat vilket medför en tilltagande synnedsättning. Om båda linserna drabbats av katarakt blir katten till sist blind.

Diagnos

Veterinären gör en grundlig undersökning av ögat och ger även pupillvidgande droppar för att kunna inspektera ögats djupare delar. Om veterinären misstänker att katarakten orsakats av en underliggande sjukdom görs ofta ytterligare undersökningar i form av blodprov och ibland urinprov. Andra ögonundersökningar som kan bli aktuella är ultraljudsundersökning och ERG, elektroretinografi.

Behandling

Katarakt kan inte behandlas medicinskt. Om tillståndet är sekundärt till annan sjukdom behandlas den underliggande sjukdomen för att bromsa linsförändringarna. Kirurgisk behandling av katarakt går ut på att avlägsna den grumliga linsen och sätta in en konstgjord.

Prognos

Om katten får en långsamt insättande synnedsättning hinner den ofta anpassa sig till förändringen. Innekatter som förlorar synen kan finna sig tillrätta i sin vanliga hemmiljö, medan blindhet utgör ett avsevärt handikapp för utekatter. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.