Hur ser det ut i ett laboratorium inom djursjukvården?

Tillsammans utgör laboratorierna inom AniCura en mycket kompetent resurs för både djursjukvård och djurhälsovård.

Vi arbetar ständigt med att höja vår kompetens genom gemensamma ronder och utbildningar.

Våra olika laboratorier samarbetar regelbundet genom att skicka prover till varandra, både för analys och för undervisning.

Följ med in i laboratoriet på AniCura Västra Djursjukhuset och se hur det kan se ut.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.