Hornhinnesår hos katt

Tecken på smärta från ögonen ska alltid betraktas som akuta. Det är viktigt att snabbt uppsöka veterinär när katten kniper med ett öga.

Hornhinnan utgör den yttersta delen av ögat. Hinnan, som är genomskinlig, täcker pupillen, iris och den främre ögonkammaren. Sår på hornhinnan kan uppkomma till följd av yttre trauma eller vid infektion med vissa virus och bakterier. Hornhinnan innehåller rikligt med nerver och därför är hornhinnesår mycket smärtsamma.

Symtom

Det vanligaste symtomet på skadad hornhinna är att katten kniper med ögat helt eller delvis. Ögat kan rinna och katten kan vilja dra med tassen över ögat. Ögonvitan är blodsprängd och i en del fall kan man ana hornhinnesåret som en gråaktig skugga. Det brukar dock vara svårt att inspektera ögat när katten kniper och det rekommenderas att undersökningen utförs av veterinär.

När bör veterinär uppsökas?

Tecken på smärta från ögonen ska alltid betraktas som akuta och det är viktigt att snabbt uppsöka veterinär när katten kniper med ett öga. Förutom risken för att ett hornhinnesår ska vara så djupt att de inre delarna av ögat tar skada, kan knip med ögat även vara ett symtom vid för högt tryck i ögat (glaukom, grön starr) eller för lågt tryck i ögat (uveit, regnbågshinneinflammation). Alla dessa tillstånd kan snabbt leda till blindhet om inte katten behandlas.

Andra faktorer som utreds när katten kniper med ett öga är eventuell förekomst av felställda ögonhår eller inåtrullade ögonlock, eftersom detta kan orsaka skador på hornhinnan.

Diagnostik

Ett hornhinnesår bör undersökas omgående då veterinären vill bedöma skadans allvarlighetsgrad och eventuell förekomst av infektion. Vid undersökningen använder man s k fluoresceinfärgning som visar om det finns ett sår på hornhinnan. Fluorescein är ett färgämne som fäster till skadad hornhinna.

Eftersom en tänkbar orsak till hornhinnesår är vassa föremål som kan fastna i ögat eller bakom ögonlocken vill veterinären ofta undersöka ögat under lokalbedövning, och avlägsna eventuella föremål innan de orsakar mer skada. Ibland kan även tryckmätning utföras, för att undersöka om katten fått inflammation inne i ögat (uveit) till följd av smärtan, eller om det finns misstanke om grön starr (glaukom) som orsak till ögonknipet.

Behandling hos veterinär

Hornhinnan består av flera lager och skadans svårighetsgrad beror på hur djupt såret är. I en del fall är skadan så djup att det nästan eller helt går hål på hornhinnan. En sådan skada kräver akut behandling, vanligtvis kirurgisk.

Ytliga hornhinnesår behandlas vanligen med tårersättningsmedel och eventuellt ögondroppar för att motverka uveit samt en smärtlindrande behandling. Om såret är infekterat kan ögondroppar med antibiotika bli aktuellt. Vid återbesök brukar veterinären kontrollera att såret läker som det ska. Det finns många orsaker till långsammare läkning av hornhinnesår, t ex utstående ögon, felaktig form på ögonlocken, för lite tårproduktion, infektion samt hög ålder.

Texten uppdaterades mars 2022. Skribent: Sandra Douglas, legitimerad veterinär

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.