Fästingmedel för katter

Det är vanligt att katter får fästingar under sommarmånaderna. Även om fästingbett i de allra flesta fall är ofarliga för katter, kan de små djuren orsaka obehag. Det finns flera olika medel som kan användas för att förebygga fästingbett på katt.

Att katter får fästingar är inte ovanligt. Oftast innebär det inga större problem för katter då fästingburna sjukdomar är relativt sällsynta hos katt. Läs mer om fästingar och fästingbett på katt för att lära dig mer om fästingburna sjukdomar och symptom.

Katten kan bära med sig fästingar in i hemmet där de riskerar att istället bita människor vilka löper en större risk att insjukna i till exempel Borrelia eller TBE. Du som ägare kan förebygga fästingar på din katt på flera olika sätt. Här har vi listat olika preparat och metoder som hjälper dig och din katt under fästingsäsongen.

Gå igenom pälsen

Vistas din katt utomhus bör du ta för vana att gå igenom pälsen minst en gång dagligen. Då finns chans att du hittar och kan avlägsna en fästing innan den har hunnit bita sig fast. Om fästingen hunnit bita sig fast är en tidig upptäckt ändå viktig då risken att smittämnen överförs ökar ju längre fästingen får sitta.

Vänj katten vid att få pälsen genomgången, och gör det till en mysig stund. Ju behagligare proceduren är, desto lättare blir det att hitta de små krypen.

Hur du tar bort en fästing

Upptäcker du en fästing som bitit sig fast på katten ska du ta bort den så fort som möjligt. Ofta är det svårt att få ett ordentligt grepp om fästingen genom att enbart använda händerna, i synnerhet om fästingen är liten. Vi rekommenderar därför att du använder ett redskap som är framtaget för ändamålet. Här följer några exempel:

Fästinglasso

Den här fästingborttagaren fångar fästingens huvud i en liten plastögla, drar åt runt fästingen och plockar därmed bort den.

Fästingkrok

Det finns flera olika varianter på marknaden. Gemensamt för dem alla är att de är utformade som en liten kofot. Kroken förs in så nära djurets hud som möjligt, för att komma under fästingens huvud. Därefter vrider du runt kroken och drar sedan bort fästingen.

Fästingpincett

Fästingpincetter kan ha en lite annorlunda utformning än traditionella pincetter för allmänt bruk. Vinklarna på fästingpincetter gör det lättare att komma åt fästingen. Dessutom kan de vara extra tunna och vassa i kanterna, för att säkerställa ett ordentligt tag runt fästingens huvud.

Även om du använder en fästinborttagare händer det ibland att fästingen går sönder och huvudet blir kvar i huden. Det brukar inte innebära några problem för katten. Oftast bildas en liten sårskorpa som faller bort av sig själv efter några dagar. 

Smörj inte någonting på fästingen innan du ska ta bort den. Badda inte heller med olika preparat då det inte har någon effekt. Om en irritation uppstår kring fästingbettet läker detta så gott som alltid av utan åtgärd.

Olika typer av fästingmedel för katt

Det finns flera olika fästingmedel till katt, i form av spot-on och halsband. Är du osäker på vilket preparat du ska använda kan du alltid rådfråga veterinär. Det är också viktigt att välja ett preparat som är godkänt för behandling av katt, då vissa fästingmedel som är ämnade för hundar är direkt livsfarliga för katter.

Spot-on preparat

Spot-on preparat är flytande läkemedel som droppas på kattens hud. Läkemedlet appliceras genom att du separerar pälsen i nacken på katten och tömmer pipettens innehåll på huden. Den verksamma substansen i läkemedlet sprids sedan i fettfilmen på huden eller genom att substansen tas upp av kroppen. För de preparat som sprids i fettfilmen försämras eller upphör effekten helt vid schamponering.

Medlet appliceras på huden i nacken för att katten inte ska komma åt att slicka bort läkemedlet. Skulle katten ändå komma åt att slicka i sig medlet är biverkningen kraftig salivering under en kortare stund. Det kan upplevas som obehagligt, men är så gott som alltid ofarligt. Har du möjlighet kan du försiktigt försöka skölja kattens mun, exempelvis med en doseringsspruta fylld med vatten, eller försöka få den att dricka ordentligt. 

Den vanligaste biverkningen vid användning av spot-on preparat är lokal reaktion vid applikationsstället. Detta kräver oftast ingen åtgärd utan det läker av spontant. Om din katt skulle uppvisa andra biverkningar som kräkning, skakningar eller andningsproblem kontakta veterinär för rådgivning. Ofta är det aktuellt att bada katten med diskmedel vilket löser upp hudfettet och därmed avlägsnas substansen. Om katten är medtagen bör du dock vara ytterst försiktig så att den inte blir nedkyld av badet.

Läs alltid bipacksedeln för produkten så att du ger rätt dos och applicerar den korrekt.

Fästinghalsband

Halsbanden har en aktiv substans som utsöndras kontinuerligt så länge katten har halsbandet på sig och så länge substansen finns kvar i halsbandet. Preparaten kan verka avstötande (repellerande) eller avdödande på fästingen. Effekten är oftast betydligt mer långvarig än vid användning av spot-on preparat. 

Biverkningar vid användning av fästinghalsband är lokal irritation i huden på halsen. Detta försvinner oftast efter någon vecka. I enstaka fall behöver man avlägsna halsbandet för att huden ska läka.

Läs alltid bipacksedeln för produkten så att du ger rätt dos och applicerar den korrekt.

 

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.