Benamputation på katt

Det kan finnas flera orsaker till att veterinären rekommenderar benamputation som behandling. Vissa benbrott, ledskador, cancer eller medfödda åkommor har resulterat i ett ben, som inte kan fungera optimalt och där annan behandling inte är tillräcklig. Benamputation som behandling är sedan länge använd i andra länder, i och utanför Europa och det finns därför god erfarenhet på området.

Klarar alla katter en benamputation?

Katter klarar sig ofta mycket bra på bara tre ben. Generellt är det mycket god prognos, eftersom behandlingen säkerställer att djuret är smärtfritt, samt att det efter operation kan leva ett helt normalt liv. Innan operationen bedömer veterinären alla aspekt, däribland kattens ålder, kondition, eventuella andra sjukdomar, mentalitet och inte minst prognosen, som måste vara god. Det ingår även ofta en efterbehandling och rehabilitering, men generellt är det ett kort förlopp jämfört med andra operationer i led och skelett.

Behandlingen Vid amputation av ett framben avlägsnas oftast hela frambenet inklusive skulderbladet. Detta säkerställer att katten inte har ojämnvikt på den sidan, samt att det inte uppstår tryckskador på amputationsstället.

Bakbenet avlägsnas oftast helt uppe i höftleden och de muskler som finns kvar utgör då ett skydd för de underliggande skelettdelarna i höften när katten sitter.

Efterbehandling

Efter operationen får katten oftast stanna 1-2 dygn på kliniken för att byta förband samt få smärtlindring. Därefter får patienten komma hem och i samråd med veterinär och en fysioterapeut, kan man lägga en plan för rehabiliteringen. Det kan till exempel innebära massage och stretching för att ge kroppen bästa förutsättningarna.

 

Publicerad: januari 2018. Skribent: Asbjørn Kastholm, legitimerad veterinär, AniCura Københavns Dyrehospital

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.