Astma hos katt

Astma är en luftvägssjukdom som kan drabba katter av båda könen. Astma uppträder vanligtvis när katten är ung eller medelålders och siameskatter drabbas oftare än andra raser.

Symtom

En katt med astma får i varierande grad ansträngd andning. Symtom i form av hosta, nysningar och att katten andas med öppen mun förekommer också. Den ansträngda andningen orsakas av att de små luftrören i lungorna (bronkerna) fylls med slem och/eller att luftrörens diameter minskas. Detta leder till ett minskat luftflöde. Om tillståndet pågår under en längre tid och drabbar tillräckligt många luftrör kan det i värsta fall bli livshotande.

Katter som utvecklar svåra symtom bör komma till veterinär så fort som möjligt, dock bör själva transporten vara så stressfri för katten som det går eftersom stress annars kan förvärra symtomen ytterligare.

Diagnos

Diagnos ställs med hjälp av röntgen av lungorna, då även andra orsaker till andningssvårigheter kan uteslutas, som t ex hjärtförstoring, vätska i lungorna (lungödem) eller cancersjukdom. Ofta kan diagnosen ställas utifrån kattens sjukdomshistoria och lungröntgen, men ibland görs även analys av cellprov från lungorna. Sådant prov tas via en tunn slang som förs ner i lungorna genom luftstrupen. En sådan provtagning utförs under narkos eller djup sedering (medicinering med lugnande medel). ¨

Behandling

Vid andningssvårigheter kan katten behöva ges extra syre, t ex genom att den placeras i en syrgasbur. Ofta ges även lugnande medel, för att inte stress ska förvärra besvären, samt medicin som vidgar bronkerna och dämpar inflammationen i lungorna.

Helst bör den utlösande orsaken till astman identifieras och avlägsnas från kattens miljö, så att katten inte längre utsätts för ämnet. Ofta kan dock detta vara svårt och i dessa fall kan katten få medicinsk behandling för att minska besvären, ofta i form av steroider och/eller luftvägsvidgande. Om katten accepterar det kan behandlingen ges som inhalationsmedicin 1 – 2 ggr om dagen, med hjälp av en liten mask som placeras över kattens nos. Fördelen med inhalationsmedicinering är att det ger mindre biverkningar. Båda medicinerna finns dock i tablettform.

Om behandling inleds i tid är prognosen god. Många katter är symtomfria i flera år.

Kom ihåg

Astma kan förvärras av luftföroreningar som t ex cigarettrök, pollen och damm från kattlåda eller mattor. Stress kan förvärra tillståndet. Det är därför viktigt att:

  • Förhindra att katten utsätts för rök
  • Byta filter i dammsugare och eventuell klimatanläggning regelbundet
  • Reducera mängden damm och mögel i hemmet
  • Minimera användandet av parfym, hårspray och luftfräshare

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.