Addisons sjukdom hos katt

Vid Addisons sjukdom är kroppens produktion av så kallade kortikosteroider nedsatt. Addisons sjukdom är ovanligare hos katt än hos hund.

Många funktioner i kroppen är beroende av steroider. Binjurarna är organ som producerar både mineralkortikosteroider och glukokortikosteroider (bland annat kortisol = kroppens motsvarighet till kortison). Av olika anledningar kan denna produktion påverkas eller förhindras och katten kan få olika symtom.

Orsak

Den vanligaste typen av Addisons sjukdom är immunorsakad. Immunförsvaret börjar attackera den egna vävnaden (i det här fallet binjurebarken) som förstörs. Produktionen av steroider minskar då och uteblir till slut helt. Andra orsaker som kan förstöra binjurebarken och därmed steroidproduktionen är tumörer och blödningar. Orsaken till problemet kan även finnas utanför binjurarna. Ett exempel på detta är när signalen från hjärnan som styr hormonproduktionen i binjurarna är svag eller uteblir.

Symtom

Djur som har Addisons sjukdom kan uppvisa ganska ospecifika symtom som slöhet, svaghet, kräkningar och diarré. De kan även ha dålig aptit, ökad törst, tappa vikt och ha dåliga blodvärden.

Det finns även en mer akut form av sjukdomen, s k Addisonkris. Katten hamnar då i ett livshotande tillstånd med symtom som lågt blodtryck, chock, kraftig uttorkning, rubbningar på hjärtrytmen, buksmärta, förhöjda njurvärden.

En katt med akut Addisonkris bör snarast komma under vård eftersom tillståndet kan vara livshotande.

Diagnos

Hos katter med de mer ”vaga” och ospecifika symtomen finns misstankar om Addisons sjukdom tillsammans med andra, vanligare orsaker till insjuknande, med som en del i en större utredning. Sjukdomar som kan likna Addisons sjukdom till vissa delar är njursvikt, magtarmsjukdomar, inflammerad bukspottskörtel och leversjukdom.

Blodprover tas för att undersöka eventuella elektrolytstörningar, förhöjda njurvärden och antalet röda blodkroppar. Katten kan även ligga lågt i sitt blodsocker. Ett specifikt test för att diagnosticera Addison är en s k ACTH-stimulering. ACTH är det hormon som ger signalen från hypofysen till binjurarna att producera mera steroider. Om binjurevävnaden är förstörd t ex på grund av immunsjukdom får vi ett dåligt eller inget svar alls på ACTH-stimuleringen.

Behandling

Behandlingen vid en akut kris är främst stora mängder vätska direkt in i blodet. På så sätt korrigerar man både den kraftiga uttorkningen och elektrolytrubbningarna. Kortison ges också i detta skede. Har man stor påverkan på pH-värdet i blodet eller grava elektrolytstörningar kan man bli tvungen att mer specifikt gå in och korrigera detta. Behandlingen på längre sikt är livslång och består av tabletter innehållande både mineral- och glukokortikosteroider. Katter som behandlas för Addison kan leva ett gott liv men kan vara något mer känsliga för stressituationer. Kortison kan då ges extra under en tillfällig period. Katten bör komma på återkommande, täta kontroller i början av sin behandling men när allt stabiliserat sig räcker det med några gånger per år.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.