Värmeslag på hund

Värmeslag är ett livshotande tillstånd som uppstår när kroppens förmåga att hålla sin temperatur på en normal nivå inte fungerar. Människor svettas vid hög kroppstemperatur men det kan inte hundar, eftersom de endast har några få svettkörtlar i sina trampdynor.

Hundens övriga möjligheter att reglera kroppstemperaturen är genom att hässja/flåsa, vilket är en typ av ytlig andning, samt via slemhinnor i nos, tunga och munhåla. Ökad salivavsöndring ger en mer effektiv avkylning men kan bli så intensiv att hunden kan bli uttorkad.

Orsak

Värmeslag kan inträffa om hunden suttit instängd i ett varmt utrymme, t ex en bil. Temperaturen i en bil kan stiga mycket fort när den står i solen, och redan efter en kort stund kan temperaturen vara farligt hög för hunden.

Att låta hunden sitta i bil utan tillsyn när det är varmt eller soligt är riskabelt även om fönsterrutan är neddragen. En kort tid i bilen kan vara tillräckligt farlig redan tidigt på våren men även en bil placerad i skuggan på sommaren kan vara nog så farlig.

Vid lång bilfärd med hunden, placerad i bur längst bak i lastutrymmet, är det även lätt att glömma bort att luften i bilen inte har samma möjlighet att cirkulera bak till hunden på grund av packning.

En annan anledning till värmeslag kan vara att hunden motioneras i varmt väder utan att den får svalka. Vissa hundar som exempelvis trubbnosiga (brachycefala), överviktiga, tjockpälsade eller hundar med hjärt- och andningsproblem, kan vara extra känsliga för värme. De brachycefala är känsligare för att de har trängre andningsvägar och svårare att hässja effektivt än vad en hund med längre nos har. De kan också svullna i andningsvägarna när de flåsar intensivt och därigenom får ännu svårare att andas. Brachycefala hundar kan få värmeslag även vid normal utomhustemperatur. Varje år är det hundar som dör av värmeslag.

Vad händer i kroppen?

Kroppens normala förmåga att reglera kroppstemperaturen sätts ur spel på grund av att den omgivande temperaturen är för hög. Detta skiljer värmeslag från vanlig feber där hjärnans temperaturreglerande organ ställer in kroppstemperaturen. Febernedsättande mediciner hjälper därför inte vid värmeslag. Om kroppstemperaturen överstiger 42˚C börjar allvarliga förändringar ske med kroppens proteiner och celler, vilket kan leda till döden.

Symtom

Om en hund drabbats av ett värmeslag bör den undersökas av veterinär även om djurägaren själv lyckas få ner temperaturen. De första symtomen kan vara att hunden söker sig till vatten eller till kalla golv där magen svalkas. Andra symtom kan vara att hunden hässjar, dreglar, har torra och röda slemhinnor, får hög puls, oro och blir förvirrad.

Tecken på värmeslag kan också vara att hunden inte orkar resa på sig eller faller ihop under en promenad. I allvarliga fall blir hunden uttorkad, vinglig, får andningssvårigheter samt kräkningar och blodiga diarréer. Är det riktigt allvarligt kan hunden komma i chock och cirkulär kollaps om inte akuta åtgärder snabbt sätts in.

Vad kan man göra själv?

Lättare former av värmeslag kan behandlas av djurägaren. Det första som bör göras är att omedelbart hjälpa till att sänka kroppstemperaturen genom att erbjuda kallt vatten, hålla hunden i stillhet och kyla kroppen med svalt, men inte iskallt, vatten. Det är bra att följa upp mätningen av kroppstemperaturen ca var 5:e minut tills temperaturen har kommit ner till 39,5˚C. Kroppen kan fortsätta att kylas ner även efter att nedkylningen avslutats eftersom pälsen fortfarande är blöt. Allvarligare fall av värmeslag kräver vård på närmsta djursjukhus eller djurklinik.

Även om stabilisering av den överhettade hunden genomförs på egen hand bör veterinär uppsökas då den förhöjda temperaturen kan orsaka skador på kroppens organ.

Vad kan göras om man ser en hund som sitter i en varm bil? Försök få tag på ägaren till bilen, lyckas inte det eller om situationen blir akut bör

  • Bilens registreringsnummer noteras
  • Klockslag noteras
  • Kontakt med polisen tas 
  • Rutan krossas i nödfall

När bör veterinär uppsökas?

När nedkylning av lättare fall av värmeslag inte går att lösa på egen hand eller när hunden visar symtom enligt ovan.

Behandling hos veterinär

Normal kroppstemperatur för en hund ligger som regel mellan 38-39˚C. Diagnos ställs vanligtvis genom temperaturmätning tillsammans med hundens symtom.

Behandlingen syftar till att kyla ner hunden samt att upprätthålla cirkulation och blodtryck genom att ge vätska intravenöst. Blodprov analyseras vanligtvis för att kontrollera blodets koagulationsförmåga och övriga blodvärden. Hunden behöver i många fall stanna kvar för uppföljande blodprov och monitorering av temperatur, puls, blodtrycksmätning och kontroll av allmäntillstånd.

Eftervård

Skador på de inre organen, celler och blodkroppar kan visa sig ett par dagar efter ett värmeslag i form av anemi (blodbrist) samt njur- och lever skador. Vanligtvis sker återbesök för uppföljande blodprov. 

Lämna hellre hunden hemma om den behöver sitta i bilen ett tag en varm sommardag. Värmeslag kan komma snabbare än väntat!

Nedan tabell visar hur lång tid det tar för temperaturen i bilen att komma upp till de höga nivåerna. Källa Svenska kennelklubben.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.