Normalt regleras blodsockernivån huvudsakligen av insulin, som produceras i bukspottskörteln. Vid diabetes är blodsockernivån onormalt hög, vilket kan vara orsakat av antingen en bristande insulinproduktion i bukspottskörteln (diabetes typ 1) eller av att kroppen inte förmår svara på insulinet (typ 2). Hundar med diabetes har vanligtvis typ 1.

Sjukdomen är relativt vanlig och drabbar oftast medelålders och äldre hundar. Tikar har något högre risk att drabbas än hanhundar. Även överviktiga hundar löper större risk att utveckla diabetes.

Det finns många utlösande faktorer bakom diabetes, däribland infektioner, sjukdomar i immunförsvaret, läkemedelsbiverkningar samt ärftliga orsaker.

Symtom

De flesta hundar med diabetes får mestadels lindriga till måttliga symtom, men tillståndet kan i vissa fall bli livshotande. Symtomen på diabetes är:

  • Ökad törst och urinering
  • Viktnedgång
  • Ökad aptit
  • Nedstämdhet
  • Kräkning
  • Synförsämring till följd av grå starr/katarakt (linsgrumling)

Den allvarliga komplikationen ketoacidos (ett livshotande tillstånd som beror på en kraftig frisättning av ketonkroppar sk acetonkroppar som gör att blodet blir surt) kännetecknas av ett kraftigt nedsatt allmäntillstånd. Ketoacidos är ett allvarligt och potentiellt dödligt tillstånd om inte hunden snabbt kommer under vård.

Diagnostik

Diagnosen diabetes mellitus kan bekräftas eller uteslutas med hjälp av blodprov och urinprov. Förutom analys av sockernivåerna i blod respektive urin kontrolleras bland annat leverenzymerna, eftersom dessa ofta är förhöjda hos hundar med diabetes. Stress och medicinering kan medföra förhöjda blodsockernivåer, men oftast bara en kortare tid. För att skilja sådan kortvarig blodsockerhöjning från den som ses vid diabetes kan man mäta halten fruktosamin i blodet.

Ofta ses sekundära urinvägsinfektioner i samband med diabetes och därför kan det bli aktuellt att göra en bakterieodling på urinen.

Då det kan finnas olika bakomliggande orsaker till sjukdomen är det ofta nödvändigt att göra olika tester och analyser för att utreda dessa.

Behandling

Det viktigaste för en diabetespatient är regelbundenhet, både när det gäller utfodring och medicinering såväl som motion. Målet med den medicinska behandlingen är att minska blodsockersvängningar, dämpa symtomen samt förbättra hundens livskvalitet.

Behandlingen anpassas för varje individ, och inbegriper oftast tillförsel av insulin. Det finns insulinpreparat med olika styrka och verkningstid. Insulininjektioner ges vanligtvis två gånger om dagen. Behandlingen utförs av djurägaren och hundar brukar acceptera injektionerna väl. Om det finns en underliggande orsak eller komplikationer till följd av diabetes så behandlas även dessa. Tikar bör kastreras eftersom löpperioden kan ha en mycket negativ effekt på behandlingen.

En hund med ketoacidos behandlas med intravenöst dropp samt snabbverkande insulin och substanser som korrigerar andra obalanser i blodet. Ketoacidos kräver en mycket intensiv behandling, men prognosen är ändå avvaktande.

Utfodring vid diabetes

Utfodring är också en viktig del av behandlingen. Det rekommenderas att utfodra på bestämda tider, gärna i flera mindre portioner per dag. Fodret bör inte innehålla så mycket snabba kolhydrater, men gärna vara fiberrikt. Det finns särskilda veterinärfoder som är anpassade för hundar med diabetes. Det är även viktigt att hunden håller sin idealvikt.

Prognos

Det är krävande att ha hand om en hund med diabetes, men med regelbundna vanor och rätt behandling kan de flesta hundar leva ett normalt liv.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.