Löp hos tik

En tik blir vanligtvis könsmogen mellan sju och tolv månaders ålder och löper därefter under hela sin livstid. Tidsintervallet mellan löpen varierar - vissa tikar löper en gång om året, andra så ofta som fyra. Här berättar vi mer om tikens löp.

Tikens könsmognad

De flesta tikar blir könsmogna och har sitt första löp mellan sju och tolv månaders ålder, men det kan variera mycket beroende på ras och vikt. En del hundar av mindre raser kan löpa för första gången så tidigt som vid fem månaders ålder, medan det kan dröja upp till ett och ett halvt år för större hundar. En tumregel är att tiken brukar ha uppnått 85% av sin fulla kroppsvikt innan hon får sitt första löp.

I samband med det första löpet är tikens kropp är redo att bli dräktig, men hunden behöver mer tid på sig att mogna både mentalt och fysiskt innan hon klarar av att bära på och ta hand om valpar. I Sverige är det olagligt att para en hund före arton månaders ålder.

Hur ofta löper en hund?

Flertalet tikar löper två gånger om året, men det finns också många som löper endast en gång per år medan andra löper så ofta som fyra gånger per år. Tidsintervallet varierar från hund till hund, men det ska normalt inte variera från löp till löp hos en och samma tik.

Unga tikar kan dock ha oregelbundna löp. Det är inte ovanligt med ett delat eller tyst löp första gången eller gångerna. Är du bekant med tikens mamma kan intervallerna mellan hennes löp vara en indikation: hur ofta en tik löper är nämligen ärftligt. 

Hur länge löper en hund?

Tiken löper i ungefär tre veckor, men tidsrymden kan variera mycket från hund till hund. Själva löpet innefattar förlöp och höglöp. Det är under denna period som tiken får blodflytning, blir mottaglig för parning och har möjlighet att bli dräktig. Det är inte ovanligt att tikens första och andra löp i livet varar lite längre än vad som senare kommer bli normalt för henne.

Tiken löper i hela sitt liv och kan därmed bli dräktig under hela sin livstid. Tänk dock på att alltid ta hundens ålder och fysiska mående i beräkning vid eventuell parning. Även om en tik kan bli dräktig hela livet kan det vara olämpligt eller skadligt att få valpar vid för hög ålder. En tik som fyllt sju år bör hälsoundersökas hos veterinär före parning. 

Löpcykelns fyra stadier

Tikens löpcykel är indelad i fyra stadier:

Förlöp - proöstrus

Förlöpet är löpcykelns början, och räknas från den första dagen tiken får en lätt blodtillblandad eller rosafärgad flytning. Hos en del tikar syns blodflytningen tydligt, medan det hos andra kan vara svårt att upptäcka den. Färgen på flytningen kan variera - allt från lätt rosafärgad till tydligt röd. Skulle du vara osäker på om hunden har börjat löpa kan du kontrollera med hjälp av lite toalettpapper som du trycker lätt mot hundens vulva. 

Under förlöpet ökar östrogennivåerna i blodet. Hundens vulva blir svullen och lite rodnad. På grund av östrogenet börjar tiken också att avge särskilda feromoner, doftämnen, som lockar till sig hanhundar. Det är vanligt att tiken kissar oftare än vanligt under promenader för att attrahera hanhundar. En tik som är i förlöp blir oftast mer intresserad av hanar men är ännu inte villig att para sig.

Vanligtvis pågår förlöpet i cirka nio dagar, men allt från tre dagar till tre veckor är normalt.

Höglöp - östrus

Under höglöpet sker ägglossningen och det är nu tiken är redo för parning. Strax före ägglossningen minskar östrogenhalten samtidigt som hormonet progesteron ökar. Det gör att blodflytningarna upphör och svullnaden i underlivet börjar minska. Det kan fortfarande förekomma lite flytning men den är i så fall klar och genomskinlig, inte rosa eller röd.

Höglöpet varar i ungefär nio dagar, men allt från två till tre dagar till tre veckor förekommer. Det lättaste sättet att kontrollera om din tik är i höglöp - och redo för att paras, om du planerar valpar - är att stryka henne över baken och runt svansroten. Skulle hon vara villig att paras så kommer hon höja upp baken och föra svansen åt sidan. 

Du kan också ta hjälp från din djurklinik där de kan kontrollera progesteronhalt i blodet, eller göra ett vaginalutstryk, för att ta reda på var tiken befinner sig i löpet. 

Efterlöp - metöstrus/diöstrus

Efterlöpet varar i cirka två månader och sker oavsett om tiken är dräktig eller ej. I början av denna fas är nivåerna av hormonet progesteron som högst, för att sedan sjunka mot slutet av efterlöpet.

I takt med att progesteronet sjunker, ökar hormonet prolaktin som förbereder tiken för valpar. Prolaktin stimulerar juvervävnad och mjölkproduktion. Om tiken är dräktig brukar valpar födas efter ungefär nio veckor. 

Mot slutet av efterlöpet blir vissa tikar skendräktiga

Det är mot slutet av metöstrus som eventuella symtom på skendräktighet kan uppträda hos vissa tikar. Tidpunkten sammanfaller med när en dräktig tik skulle ha valpat. Skendräktiga tikar får juversvullnad och kan till och med producera mjölk. Det är vanligt att de börjar adoptera olika saker i hemmet som sina valpar. En del hundar blir märkbart påverkade både fysiskt och psykiskt, medan andra aldrig blir skendräktiga. 

Behöver du hjälp och råd kring skendräktighet är du välkommen att kontakta veterinär kostnadsfritt via AniCura-appen. Här kan du också läsa mer om skendräktighet.

Vilofas - anöstrus

Vilofasen varar fram till nästa löp. Beroende på hur många gånger en hund löper per år är vilofasen olika lång från hund till hund. Tikar som löper två eller tre gånger per år har en kortare vilofas medan en tik som löper endast en gång per år har en längre vilofas.

Under den här tiden har livmodern en chans att återhämta sig. Det gäller oavsett om tiken varit dräktig eller inte.

Tysta löp

Även om inte tiken blöder kan den vara i löp, ha ett s k tyst löp. Blodflytning och andra symtom på löp är då så diskreta att du som ägare inte märker att ett löp har börjat. Hanhundar brukar dock kunna uppfatta tecken på löp oavsett om tiken har synligt blod, genom de feromoner hon avger. Tikar med tysta löp har oftast lika stora chanser att bli dräktiga. Planerar du inte valpar är det därför viktigt att hålla hanhundar borta. 

Tyst löp - eller svag könsdrift?

Enligt lagstiftningen är det inte tillåtet att avla på hundar med svag könsdrift. Om det är svårt att se när tiken är parningsvillig eller om hon inte medger parning när du beräknat att hon borde, kan det vara bäst att avstå från att ha henne i avel.

Rådgör gärna med en veterinär inriktad mot reproduktion hos hund om det är svårt att tyda tecknen på löp hos din hund. 

Avvikelser i hundens löp

Även om löpcykeln är individuell, och variationen mellan hundar är stor, kan avvikelser indikera sjukdom. För att upptäcka dessa är det viktigt att du lär känna just din hunds löpcykel, dvs hur länge hon löper och hur ofta, samt hur hon beter sig under och efter löp.

Avvikande flytning mellan löp

Flytningar mellan löpperioder kan vara tecken på till exempel äggstockscysta eller sjukdom i livmodern. Flytningen är då oftast grumlig eller blodtillblandad, men även en riklig mängd transparent flytning kan vara tecken på avvikelse om den uppträder i vilofasen. En del äggstockscystor avger östrogen som får hanhundar intresserade, och det förekommer att hanhundar visar intresse också när en tik har livmoderinflammation.

Långvarigt löp

Om löpet inte upphör som förväntat bör du kontakta veterinär. Pågående blodflytning, svullen vulva, ökat kissande mm kan tyda på höga östrogennivåer och ses vid exempelvis äggstockscysta. Hos framför allt äldre tikar kan långvarig blodflytning vara tecken på en tumör någonstans i reproduktionsorganen. Det händer också att en kraftig urinvägsinfektion ger sig till känna med blodigt sekret i vulva.

Avsaknad av löp

Om tiken inte har haft ett synligt löp när hon fyllt två år bör hon undersökas hos veterinär. Tänkbara orsaker är medicinering eller underliggande sjukdom, men inte sällan har tiken haft ett eller flera löp utan att visa tecken (tyst löp).

Även en hund som tidigare har löpt men slutar att löpa bör bli undersökt, då det brukar finnas en underliggande orsak. exempelvis en sjukdom som påverkar ämnesomsättningen.

Tikar som blivit kastrerade upphör dock att löpa när äggstockarna avlägsnas, eftersom produktionen av könshormoner då minskar avsevärt.

Om din tik har avvikelser i sin löpcykel bör du kontakta veterinär för undersökning.

 

Texten uppdaterades mars 2022. Skribent: Boel Sandros, legitimerad veterinär

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.