Hälsokontroll

Vid en hälsokontroll kan förändringar i kroppen fångas upp, som annars kanske kan orsaka problem för hunden eller katten på lång sikt. Eftersom många sjukdomar har ett långsamt förlopp kan sjukdomar upptäckas i ett tidigt skede genom en hälsokontroll.

Det finns inga fasta rekommendationer om när en hälsokontroll bör utföras, det bestämmer djurägaren själv. Djuren brukar räknas som äldre när de passerat halva sin förväntade livslängd. Beroende på ras kan denna tid variera mellan fyra till sju år för hundar, medan katter brukar räknas som äldre från ca sju till tio års ålder.

Veterinären gör en klinisk undersökning av hunden eller katten från nos till svans. Djurets allmäntillstånd, tänder, hud, ögon och öron mm kontrolleras. Veterinären lyssnar på hjärta och lungor. Ofta analyseras ett blodprov och ibland ett urinprov i samband med en hälsokoll.

Om det finns tecken på att allt inte står rätt till i samband med hälsokontrollen kan en utökad undersökning och utredning utföras i form av exempelvis ultraljud eller röntgen. Vanligtvis bokas ett nytt besök för detta.

Har hunden eller katten sjukdomssymtom bör ett vanligt veterinärbesök i stället för en hälsokontroll bokas.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.