Reproduktionsmottagning

På reproduktionsmottagningen kan du få hjälp med utredning och behandling av medicinska tillstånd kopplade till reproduktionsorganen.

Artificiell insemination

Artificiell insemination innebär att veterinären på konstgjord väg överför sperma från hanhunden till tikens könsorgan. Sperman kan vara färsk, kyld eller fryst. Det är endast veterinärer med särskild behörighet som får utföra insemination av hund. Läs mer om artificiell insemination. Vi kan erbjuda insemination vid flera kliniker

Fertilitetsutredning av tik

Om en tik varit svår att para eller få dräktig är det lämpligt att låta utföra en fertilitetsutredning. Utredningen inleds med en klinisk undersökning för att kunna upptäcka sådant som skulle kunna försvåra en parning, exempelvis förträngningar eller missbildningar. Undersökningen kompletteras ofta med ultraljud och cellprov från vagina. Ibland tas även blodprover som ett led i utredningen.

Fertilitetsutredning av hanhund

Om en hanhund misslyckats med att para en tik eller om tiken inte blivit dräktig kan det vara aktuellt med en fertilitetsutredning. Utredningen består dels av en klinisk undersökning av hunden och dels av ett spermaprov. I spermaprovet bedöms spermans kvalitet under mikroskop. Veterinären tittar på spermiernas utseende, motilitet (rörlighet) samt eventuella defekter. Spermaprovtagningen underlättas om det finns en tik i löp närvarande, men det kan fungera även utan närvaro av tik. Det är viktigt att hunden inte är stressad eller rädd i samband med provtagningen.

Vaginalutstryk

Ett vaginalutstryk är en undersökning av cellerna i tikens vaginalslemhinna. Provet tas genom att en bomullspinne rullas mot vaginalslemhinnan i syfte att samla in celler som sedan stryks av mot ett objektglas. Cellerna färgas så att de olika celltyperna kan identifieras. Vaginalutstryk kan användas för att bestämma var i löpcykeln tiken befinner sig eller som en del i utredningen av sjukdomstillstånd i vagina. Ofta tas vaginalutstryk under den period då tiken beräknas närma sig höglöp och lämplig parningstidpunkt. När vaginalutstryket visar en bild överensstämmande med höglöp kompletteras undersökningen ofta med ett progesteronprov för bestämning av optimal parningsdag.

Progesteronprov

Genom att under löp mäta progesteron (gulkroppshormon) i blodet kan man avgöra den optimala tidpunkten för parning av en tik. Ibland behöver provtagningen upprepas vid flera tillfällen för att fastställa optimal dag. Felaktig parningstidpunkt är den vanligaste orsaken till att en tik inte blir dräktig.

Abortering

Om tiken blivit tjuvparad och dräktigheten är oönskad finns möjlighet att avbryta dräktigheten (framkalla abort) genom medicinsk behandling. Ett hormonpreparat ges i injektionsform två gånger med 24 timmars mellanrum. Uppföljning sker med en ultraljudsundersökning av livmodern någon vecka senare för att kontrollera att behandlingen har haft önskad effekt. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.