Getingstick hos hund

Det är inte ovanligt att hundar blir stuckna av getingar och andra insekter. I de flesta fall brukar inte getingstick orsaka mer än en kortvarig sveda, men under vissa omständigheter kan hunden få svullnad i luftvägarna som kan leda till andningspåverkan.

Getingens gadd innehåller giftiga ämnen som utlöser en reaktion i kroppens immunförsvar. Det är detta som orsakar smärta, svullnad och ibland svårare allergiska reaktioner. Ett vanligt scenario är att hunden tycker att det är roligt att leka med och försöka fånga getingen, och då blir stucken i eller omkring munnen. 

Varför sticker getingar?

För att en geting ska sticka krävs en provokation eller ett hot som gör att getingen behöver försvara sig själv eller sitt bo. Det kan handla om en attack från andra insekter eller att getingen blir trängd. En hund kan råka provocera getingar när den försöker leka med dem, eller när den gräver och bökar i ett jordgetingbo.

Vad händer i hundens kropp vid getingstick?

Vid ett getingstick aktiveras immunförsvaret. En mängd vita blodkroppar ansamlas i området och olika substanser, däribland histamin, frisätts. Hunden får en öm, rodnande svullnad runt stickstället. Om det gör mycket ont kan hunden bli lite orolig och flåsig. 

I sällsynta fall kan hunden få en svårare allergisk reaktion efter stick eller bett av getingar och andra insekter. Tecken på detta är bland annat svaghet, huvudsvullnad och kollaps. En allergisk chock kan vara livshotande och en drabbad hund måste komma under vård snarast. 

Det är vanligt att hundar blir attackerade av getingar runt ansiktet, eftersom de ofta undersöker getingar och getingbon med sin nos och mun. Har hunden fått en geting i munnen är risken stor att den blir stungen där. Vid getingstick i munnen ska du alltid kontakta veterinär, eftersom svullnaden kan bli så kraftig att andningen påverkas.

Getingstick på andra delar av kroppen är vanligtvis ofarligt om än lite obehagligt. Så länge hunden är pigg och allmäntillståndet normalt kan du oftast avvakta. Svullnad och smärta brukar lägga sig snabbt, inom några timmar upp till ett dygn. 

Allergiska reaktioner på getingstick

I sällsynta fall kan getingstick, liksom bistick, utlösa en kraftig allergisk reaktion. Det är väldigt få hundar som är allergiska, men skulle du se något av symtomen nedan ska du omedelbart uppsöka veterinär:

 • Hunden blir loj och svag eller orolig och rastlös
 • Hunden får uttalad ansiktssvullnad 
 • Hunden får nässelutslag (snabbt uppkomna knottror i huden)
 • Hunden får kräkning och diarré
 • Hunden får svårt att andas

Har hunden fått flera stick, eller om den blivit stucken i munnen eller halsen kan reaktionerna också bli svåra, även om hunden inte är allergisk. Svullnad i mun och hals kan försvåra andningen, och då behöver du ha noggrann uppsikt medan du kontaktar veterinär.

Vad ska du göra om hunden blivit getingstucken?

De flesta hundar klarar sig fint efter ett getingstick, även om området kan svida. Här är en checklista över vad du bör göra om hunden blivit stucken av en geting:

 1. Undersök om gadden sitter kvar. En del getingar fastnar när de sticker, vilket gör att bakkroppen slits bort och gadden sitter kvar i huden. Det kan göra ont, och det är bäst att ta bort gadden och eventuella getingdelar genom att försiktigt skrapa bort det från huden. Kläm inte på gadden - då finns risk att mer gift sprutas in.
 2. Tvätta gärna området med ljummet vatten eller sårtvätt. Har hunden vistats ute finns det en liten risk för infektion om sticket blir smutsigt. Tvätta försiktigt och låt sedan området torka ordentligt.
 3. Verkar hunden besvärad eller om svullnaden är kraftig kan du dämpa det med kyla. En kylklamp i en handduk eller en inlindad ispåse kan lindra smärtan och svullnaden. Kontakta också veterinär eftersom svullnaden kan vara tecken på allergisk reaktion.
 4. Håll koll på hundens allmänna tillstånd: Är hunden slö eller svag? Kräks den? Vid tecken på att hunden mår dåligt bör du kontakta veterinär.
 5. Har du en valp eller gammal hund som blivit stungen bör du kontakta veterinär. Valpar kan bli mer påverkade av stick - det alltid bättre att ta det säkra före det osäkra.
Kraftig svullnad i mun och svalg behöver alltid undersökas och behandlas av veterinär, då det finns risk att hunden får andningssvårigheter.”

Flera getingstick på en och samma gång kan också leda till komplikationer, även om hunden inte är överkänslig. Om hunden har råkat skada ett jordgetingbo är risken stor att den får  många getingstick. Ser du tecken på många stick - både på kroppen och i ansiktet - ska du kontakta veterinär för bedömning och vård.

Getingstick eller ormbett?

Ormbett kan i likhet med getingstick ge svullnad och smärta i bettområdet. Vanligtvis blir svullnaden efter ormbett kraftigare, men i det tidiga skedet kan det vara svårt att avgöra om hunden blivit ormbiten eller fått ett getingstick.

En ormbiten hund bör komma under vård så snart som möjligt. Om du är osäker på vad hunden blivit utsatt för ska du alltid kontakta veterinär.

När ska du kontakta veterinär?

 • Du ska alltid uppsöka veterinär om hunden blir påverkad efter ett getingstick. Lojhet, ansiktssvullnad och symtom från mage-tarm är sådant som kan tyda på allergisk reaktion. 
 • Blir hunden stungen i munnen, svalget eller halsen ska du genast kontakta veterinär, eftersom detta kan ge kraftiga andningssvårigheter. 
 • Valpar och gamla hundar löper större risk att få komplikationer från getingstick. Kontakta veterinär för att vara på den säkra sidan. 
 • Kontakta alltid veterinär om du är osäker på om hunden fått ett getingstick eller blivit biten av en huggorm.

Skribent: Boel Sandros, Leg veterinär 2022

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.