Antibiotikaresistenta bakterier hos hund

Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande problem för både människor och hundar. Enligt världshälsoorganisationen WHO är antibiotikaresistens idag ett av de största hoten mot folkhälsan. Vem som helst kan drabbas av antibiotikaresistenta bakterier och risken är större för människor och hundar som behandlas på sjukhus. Bakterierna kan sedan spridas vidare mellan människor och djur.

Antibiotika är det läkemedel som räddar flest liv. Den är en ytterst viktig medicin för att bekämpa infektionssjukdomar inom både veterinär- och humansjukvården. Då vi har överanvänt antibiotika har antalet bakterier som är motståndskraftiga (resistenta) mot antibiotika ökat dramatiskt under de senaste tjugo åren. Antibiotikaresistens gör att vi idag kan dö av svåra infektioner som blodförgiftning och lunginflammation, som tidigare har gått att behandla. Dessutom försämrar antibiotikaresistenta bakterier våra möjligheter att vårda för tidigt födda barn samt att göra avancerade medicinska ingrepp, som till exempel transplantationer och implantat, då patienten behöver ett effektivt antibiotikaskydd för att överleva.

Antibiotikaresistenta bakterier sprider sig snabbt i miljöer där många individer möts och där mycket antibiotika används som till exempel på sjukhus. Där är det väldigt viktigt att vi inom veterinär- och humansjukvård endast ger antibiotika när det verkligen behövs och att vi håller en noggrann hygien som minskar spridningen av dessa bakterier.

Dessutom påverkar en antibiotikabehandling individen negativt då den rubbar den normala bakteriefloran, som är en viktig del av immunförsvaret. Antibiotika ska därför bara ges i de fall då en bakterieinfektion inte bedöms kunna läka med andra insatser.

Symtom

Hundar kan bli smittade av antibiotikaresistenta bakterier utan att få en infektion och då blir individen bärare av bakterien utan att ha symtom på sjukdom. Dock har en bärare högre risk att få en infektion med den resistenta bakterien. De resistenta bakterierna ger liknande infektioner som sina antibiotikakänsliga släktingar, men de kan vara svårare att få bukt med. Problemen med antibiotikaresistens ses framför allt då infektionen som bakterien orsakar är så allvarlig att individens hälsa hotas. För att kunna behandla med rätt antibiotika är det viktigt att veta vilken bakterie som orsakar infektionen. Därför tas ett prov från patienten, som sedan skickas till laboratorium för bakteriologisk analys och resistensbestämning.

Behandling

Det är viktigt att som djurägare följa de rekommendationer som veterinären ger, till exempel kring användandet av krage, och att kontakta kliniken eller sjukhuset om antibiotikabehandlingen inte har avsedd effekt. Kom ihåg att det finns stora nackdelar med antibiotika och att andra behandlingar kan vara minst lika effektiva, såsom schamponering och sårvård.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.