Blodöra hos hund

Blodöra innebär att hundens öronlapp svullnar upp till följd av en blodansamling mellan huden och öronbrosket. Detta uppstår oftast på grund av att hunden skakar mycket på huvudet, varvid kärlen i örat brister och öronlappen fylls med blod.

Orsak

De allra flesta hundar har en bakomliggande öronsjukdom. Det kan vara öroninflammation eller allergi med klåda som orsak till att den har skakat och/eller kliat på huvudet.

Hundar med allmänna öronproblem eller allergi har mer risk för att få blodöra. Även de hundar som har tunna och långa öronlappar har mer risk att utveckla ett blodöra.

Symtom

Öronlappen svullnar upp successivt, framförallt på insidan. De flesta hundar skakar mycket med huvudet och har ibland ont. Ibland har hunden inte alls visat något bekymmer från öronen och då är svullnad det första symtom för ett eventuellt öronproblem. Vid en öroninflammation är horselgången irriterad, röd och kan lukta illa. Huden på öronlappen och andra delar av kroppen (armbåge, ljumske) kan vara inflammerad vid en allergisk sjukdom.

Diagnos

En definitiv diagnos ställs med hjälp av aspiration och analys av vätska som finns mellan huden och brosken.

Behandling

Det finns en rad olika behandlingar för att åtgärda blodöra. I vissa fall töms den blodfyllda öronlappen och ibland utförs en lite större operation. Man anser numera att det är en fördel att avvakta några dagar innan tömning eller annan behandling sker, då risken för återfall minskar. Öronlappen kan skrumpna till ett så kallat ”blomkålsöra” om inte någon behandling väljs.

Veterinären undersöker hunden för att ta reda på grundorsaken till att den skakar på huvudet. Behandling sätts in om orsak hittas.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.