Ögonutredning katt

En ögonutredning på katt kan inbegripa flera olika undersökningar, däribland yttre inspektion av ögat, färgning av ögats hornhinna samt mätning av trycket i ögat. Beroende på vad katten har för symtom och sjukdomshistoria kan den ibland behöva få remiss till en ögonspecialist för en mer avancerad utredning eller åtgärd.

När behöver katten en ögonutredning?

Behovet av en ögonutredning kan komma plötsligt. Sjukdomar och skador som drabbar ögonen kan i värsta fall ha ett dramatiskt förlopp och leda till blindhet om inte katten snabbt kommer under vård. 

Du bör ta din katt till veterinär snarast möjligt om den visar tecken på smärta från ögat - kisar eller kniper med ögat, blundar, eller gnider med tassen mot ögat. Du bör också reagera om du ser en grumling inuti ögat, om ögat har blivit rött och blodsprängt eller om pupillerna är olika stora. Andra tecken på att något är fel kan vara att katten har ökat tårflöde eller är geggig runt ögonen.

Vilka ögonsjukdomar kan katter ha?

Många av de ögonsjukdomar som ses hos människor kan även förekomma hos katter. Det kan till exempel röra sig om:

Hur går en ögonutredning till?

Många gånger görs - eller påbörjas - en ögonutredning akut. Veterinären inspekterar ögats främre delar inklusive ögonlocken, ofta med hjälp av spaltlampa. När en katt kniper med ögat görs som regel en specialfärgning av ögats hornhinna (fluoresceinfärgning) för att undersöka om katten har sår i hornhinnan. Ett test för att mäta tårproduktionen, Schirmer Tear Test, utförs ofta på patienter som uppvisar symtom från ögats hornhinna eller bindehinna. Ibland tas prov från ögat för en cytologisk undersökning, till exempel om veterinären misstänker en infektion.

Det är också vanligt att man mäter trycket i ett smärtande öga, genom så kallad tonometri. Då får katten först en droppe lokalbedövande medel i vardera ögat. Om trycket är för högt i ögat talar det för att katten har glaukom, grön starr. Ett för lågt tryck uppträder i samband med uveit, det vill säga inflammation i ögats druv-/regnbågshinna.

För att undersöka ögats inre delar krävs att katten får pupillvidgande ögondroppar. När pupillen är förstorad går det att inspektera djupare liggande delar, som näthinnan och synnerven, med hjälp av ett oftalmoskop. Andra undersökningar som kan bli aktuella är gonioskopi, för att kontrollera vinkeln i främre ögonkammaren, ultraljud och elektroretinografi, som görs för att bedöma näthinnans funktion. 

Vad händer sedan?

Beroende på vad som påvisas vid ögonundersökningen kan olika behandlingar bli aktuella. Många tillstånd behandlas medicinskt med ögondroppar och ibland tabletter. Katter med förhöjt tryck i ögat kan behöva få intravenöst dropp för att sänka trycket. Vanligtvis blir katten inskriven på djursjukhus för detta. I en del fall behövs kirurgisk åtgärd. Exempel på tillstånd som kräver ögonkirurgi är om katten har ett djupt sår som perforerar hornhinnan.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.