Glaukom hos katt (grön starr)

Vid glaukom, eller grön starr, är trycket i ögat för högt vilket skadar näthinnan och synnerven. Veterinär bör alltid uppsökas snarast om katten visar tecken på smärta från ena eller båda ögonen.

Ett normalt ögontryck är viktigt för ögats funktion. Trycket påverkas av inflödet och avflödet av kammarvätska. Ögat producerar hela tiden ny kammarvätska, som har till uppgift att transportera näringsämnen och avfallsprodukter till och från ögat. I ett friskt öga förs vätskan bort från ögat genom kammarvinkeln i samma takt som ny vätska produceras.

Orsak

Glaukom hos katt är nästan alltid en komplikation till en inflammation eller en tumör inne i ögat. Inflammationen i ögat kan också vara följd av sjukdom någon annanstans i kroppen. Vid inflammationen bildas det inflammatoriska celler som kan ansamlas i kammarvinkeln och därmed förhindra avflödet vilket leder till ett förhöjt tryck inne i ögat.

Symtom

Symtom på glaukom kommer ofta smygande och kan vara svåra att upptäcka. Ögonvitan kan bli blodsprängd och katten kan kisa med ögat. Hornhinnan och främre delen av ögat kan se gråaktiga ut. Pupillen kan vara utvidgad och inte reagera på ljus. Tecken på nedsatt syn kan ibland observeras. Katter med glaukom är ofta smärtpåverkade, men det kan vara svårt att upptäcka. En katt som har ont kan t ex gå undan mer, vara mindre sällskaplig och få försämrad aptit.

Diagnos

Veterinären undersöker ögonen och kontrollerar vätsketrycket med en s k tonometer. Vidare undersökningar av ögats insida kan göras med hjälp av olika specialinstrument (såsom oftalmoskop och gonioskop). Eftersom glaukom oftast är en följd av inflammation i ögat, som kan vara orsakad av annan sjukdom i kroppen, är det viktigt med vidare undersökning av kattens allmäntillstånd t ex med blodprover.

Behandling

Den medicinska behandlingen av glaukom består av olika slags trycksänkande ögondroppar. Vid högt tryck kan katten behöva skrivas in för att behandlas med trycksänkande dropp. Behandling med smärtstillande och antiinflammatorisk medicin kan också behövas.

Prognos

Denna sjukdom är besvärligare hos katt än hos människa och leder ofta till att ögat blir blint även om det behandlas efter bästa förmåga. Om katten blivit blind på ögat och är smärtpåverkad kan det vara lämpligt att operera bort det smärtande ögat.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.