Cytostatikabehandling

Vissa former av cancer kan behandlas med cytostatika (cellgifter/kemoterapi). Syftet med cytostatikabehandling är att hunden eller katten ska bli symtomfri och må bra, både under och efter cytostatikabehandlingen och så länge som möjligt därefter. Djur som får cytostatika mår oftast bra under hela behandlingsperioden. Det är samma preparat som används till djur och människor, men det är ovanligt att djuren drabbas av biverkningar. Detta beror dels på dosering, dels på att hundar och katter helt enkelt tål medlen bättre. Pälsens tillväxt styrs också annorlunda än hos människa, och djuren tappar inte hår på samma sätt.

Cytostatika är en grupp av olika mediciner som ges på olika sätt och har olika egenskaper. Vissa ger tablettform och andra som injektion under huden eller direkt i blodet. Gemensamt är delar av verkningsmekanismerna, att medicinerna påverkar hela kroppen, och framför allt har effekt på celler som har aktiv celldelning. Därför påverkas ibland magsäcken och tarmens slemhinna vilket kan ge symtom i form av nedsatt aptit, kräkningar och diarré.  Likaså påverkas blodbildningen i benmärgen och av detta skäl behöver blodprover kontrolleras regelbundet.

I de flesta fall där cytostatika rekommenderas som behandling eller en del i behandling, används "pulsbehandling". Det betyder vanligen att patienten får en behandling var tredje vecka, 3-6 gånger. Endast vid malignt lymfom är behandlingsschemat tätare, med 1,2 eller 3 veckor mellan besöken. Hunden eller katten bor hemma hela tiden, kommer in på sin bokade tid och får efter blodprovskontroll sin behandling, för att sedan åka hem igen. Besöket brukar ta några timmar. I hemmiljön ska man vara extra försiktig de första dygnen, med närkontakt och med kroppsvätskor. Du får mer information om detta om det blir aktuellt.

Kostnaden beror på vilket preparat som används, storlek på djuret, vilka blodprover som behöver kontrolleras och hur ofta, på vilket sätt just den rekommenderade medicinen ska ges etc. Du får information om detta om det blir aktuellt. Tyvärr skiljer det sig en del mellan de olika försäkringsbolagens villkor, och du bör själv kontrollera vad ditt djurs veterinärvårdsförsäkring täcker.  

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.