Hudutredning katt

Hudproblem är en av de vanligaste orsakerna till besök hos veterinär och kan drabba katter av alla raser och kan komma i vilken ålder som helst. Dock är vissa sjukdomar vanligare hos en del raser och uppkommer oftare i en viss ålder. Hudproblem kan visa sig på många olika sätt, t ex som klåda, rodnad i huden, prickar/plitor/upphöjningar i huden, pälslöshet eller förändringar i pälskvalité, orolighet/stress, såriga tassar, problem med trampdynor, hudinfektioner, öronproblem, analsäcksproblem etc.

Många hudlidanden är livslånga även om de kan variera i intensitet under olika perioder. För att undvika kroniska förändringar som blir successivt svårare att behandla är det viktigt att ordentligt utreda återkommande hudproblem. Detta gäller framförallt återkommande öronproblem, hudinfektioner, sår i huden, analsäcksproblem, klåda och/eller bölder/sår i tassarna.

Hudproblem är ofta komplexa och i många fall krävs det en ingående utredning för att hitta grundproblemet. I vissa fall går det inte att bota själva grundproblemet men det är väldigt viktigt att hitta en behandling som håller symtomen borta i den mån det är möjligt. På så sätt kan man minska risken för återkommande besvär för hunden eller katten, minska risken för sekundärinfektioner och minska risken för kroniska problem som blir successivt svårare att behandla och som ofta ger kroniskt lidande för djuret.

Hur går en hudutredning till?

En hudutredning kan i viss mån variera beroende på kattens symtom och hur förändringarna ser ut. Den inleds alltid med en grundlig sjukdomshistorik, med frågor om hur länge hudproblemet har varat, om det är bättre/sämre vissa perioder, om andra djur i familjen har liknande problem, fodervanor mm, samt med en grundlig undersökning av huden inklusive öron och tassar.

Vid en hudutredning utesluts olika tänkbara orsaker till patientens symtom, såsom infektion med svampar, bakterier eller parasiter eller foderallergi. I de flesta fall tas prover från huden i form av skrapprov, tryckprov, tejpprov och/eller topsprov från öron. I vissa fall tas bakterieodlingar och i andra fall tas blodprover. I vissa fall tas biopsier vilket innebär vävnadsprov från huden. I många fall låter man katten stå på en strikt s k eliminationsdiet för att undersöka om hudbesvären kan vara foderrelaterade. Längre fram i en utredning tas ibland blodprov avseende luftburna allergener eller så görs ett pricktest.

Det finns också andra underliggande orsaker till hudproblem såsom hormonella sjukdomar, medfödda sjukdomar, immunologiska sjukdomar och sjukdomar i andra organ som ger uttryck som hudförändringar. Vissa sjukdomar är så kallade uteslutningsdiagnoser vilket innebär att det inte finns specifika tester att ta för att ställa diagnos utan man måste utesluta andra orsaker för att komma till en sannolikhetsdiagnos, detta gäller t ex allergi. Om utredningen visar på en allergi kan man, som på människor, hyposensibilisera hunden eller katten mot sin allergi med hjälp av ett ”allergivaccin” som ges i injektionsform över längre tidsperiod. Om behandlingen är effektiv ges den regelbundet i resten av djurets liv.

Hur behandlas hudproblem?

Behandlingen styrs av den underliggande orsaken till problemet. När veterinären gjort undersökning och provtagningar ställs en diagnos eller en preliminär diagnos. Utifrån detta lägger man upp en plan med eventuell vidare utredning, behandling och återbesök. I många fall krävs långvarig eller livslång behandling och återbesök är en väldigt viktig del i behandlingen för att undvika återfall.

Öronutredning

Hörselgångarna och öronen är en del av huden och sjukdomar i öronen är vanliga. Öronproblem kan vara allt från enklare infektioner som går att behandla med öronrengöring till mycket allvarliga problem där hörselgången blir så inflammerad och förändrad att en operation kan bli nödvändig. Ibland finns underliggande orsaker då katten får upprepade öroninflammationer, exempelvis allergi eller polyper. Ofta börjar veterinären med att titta i hörselgången med ett otoskop och kan ta prover för att se efter bakterieinfektioner. Veterinären kan behöva göra en allergiutredning.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.