Högt blodtryck hos katt

Sjukdomen kan drabba alla katter men ses oftast hos individer över 10 år. Högt blodtryck ger sällan några synbara symtom, men ökar risken för sjukdomar i kretsloppet och påverkan på njurarna.

Blodtrycket

Hundens blodtryck beror på hur stor kraft hjärtat har när det pumpar runt blod, och hur stort motstånd som finns i blodkärlen. Ett ökat blodtryck (hypertension) betyder, att blodet pressas igenom blodkärlen med ett högre tryck än normalt.

Blodtrycket anges med två siffror. Det första talet är det systoliska trycket. Det är det tryck, som uppstår i pulsådrorna medan hjärtat drar ihop sig, och pressar ut blodet i kroppen. Det andra talet är det diastoliska trycket, som är det tryck som finns i pulsådrorna, medan hjärtat är avslappnat mellan två sammandragningar och fylls med blod.

Blodtrycket varierar från dag till dag, men även under dygnet. Trycket är lägst när katten sover och ökar något när den är aktiv.

Ett normalt blodtryck hos katt är ca 130/75 mmHg.

Högt blodtryck

Det finns många orsaker till högt blodtryck. Det kan vara som konsekvens av andra sjukdomar, till exempel dåliga njurar, vissa hormonella sjukdomar och diabetes. Högt blodtryck konstateras ibland utan att man kan hitta orsaken. Ibland får katten högt blodtryck bara av att besöka kliniken, och ska inte förväxlas med sjukdom.

Följder av högt blodtryck

Vissa organ och vävnader är mer känsliga för högt blodtryck än andra. De mest känsliga är ögonen, njurarna, hjärta/kretsloppsorganen och hjärnan. Ju högre blodtrycket är, ju större är risken för skadliga konsekvenser.

Symtom

Symtomen på högt blodtryck är relaterade till den påverkan trycket har haft på kroppens organ. Nedsatt syn, ökad törst och urinering, tecken på njursvikt (kräkningar, nedsatt aptit och viktminskning), tecken på hjärtsvikt (snabb andhämtning och kollaps), näsblod och neurologiska symtom (anfall, ostadiga bakben och kollaps) är alla tecken på att organen är påverkade av blodtrycket, eller att organsvikten har orsakat ökat blodtryck.

Diagnos

Man mäter blodtrycket genom att lägga en uppblåsbar manschett (”cuff”) kring benet eller svansen. Det kan vara svårt att mäta blodtrycket på en vaken katt, även om den är lugn. Bara transporten till kliniken kan stressa katten så blodtrycksmätningen inte är trovärdig. Dessutom bör man röra katten minst möjligt under tiden man mäter trycket. Ibland kan katten bli helt lugn efter lite tid hos veterinären men det kräver oftast lite tålamod att få en korrekt mätning. Oftast krävs flera mätningar.

Behandling

Den bakomliggande orsaken till ett högt blodtryck måste diagnostiseras och behandlas, för att behandlingen ska kunna vara långsiktig. Blodtrycket kan sänkas och ofta, men inte alltid normaliseras med medicin, som katten ofta ska ha livet ut. Blodtrycket bör kontrolleras regelbundet, liksom eventuella bakomliggande orsaker. Ibland är det nödvändigt med en specialanpassad kost, som tar hänsyn till djurets individuella behov.

Prognos

Prognosen är helt beroende av bakomliggande orsak. Är den sjukdomen möjlig att behandla och blodtrycket kan kontrolleras med hjälp av mediciner, kan katten leva ett normalt liv. Är katten överviktig rekommenderas ofta viktminskning.

 

Publicerad januari 2018. Skribent: Lotte Frandssen, legitimerad veterinär

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.