Resa med hund

Om din hund ska följa med på resa utomlands krävs en del förberedelser. Alla hundar som reser utanför Sveriges gränser behöver ett pass och skydd mot rabies.

I länder utanför Sverige finns många sjukdomar vi inte kan skydda våra hundar mot. Om en hund får en smitta utomlands finns risk att den blir svårbehandlad och även kan smitta djurägaren.

Det är viktigt att vara medveten om att hundar också kan smittas av infektionssjukdomar där en del av dessa inte ger symtom förrän långt efter smittotillfället. Därför finns det regler att följa för hundar som passerar nationsgränser. Reglerna är till för att hunden inte ska bli smittad eller orsaka smitta samt att motverka otillåten handel med levande djur.

Införselreglerna för Sverige kan läsas på Jordbruksverkets hemsida.

Utöver Jordbruksverkets regler bör hunden skyddas mot en rad andra sjukdomar. Några av de sjukdomar som hunden kan drabbas av utomlands är fästingburna infektionssjukdomar som babesios, hepatozoonos, monocytär-ehrlichios.

Infektionssjukdomen leishmanios orsakas av ett smittämne som sprids med sandmyggor och är en allvarlig sjukdom. Leptospiros är en bakteriell sjukdom som kan smitta via urin och vattensamlingar. Andra sjukdomar kan vara rabies, hjärtmask och rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis).

Inför utlandsresan

Det sker ständiga förändringar kring införselregler av hundar och det är djurägarens skyldighet att ta reda på vilka införselregler som gäller samt vilka dokument som krävs. Djurägaren ansvarar också för att se till att hunden uppfyller kraven för resor och införsel i alla de länder som man passerar eller vistas i. Länder utanför EU har generellt hårdare införselkrav än länder inom EU. Om hunden inte uppfyller kraven vid gränsöverförsel kan den avvisas, sättas i karantän eller avlivas. De åtgärder som måste vidtas bekostas normalt av djurägaren.

Kontrollera om det finns extra förbud

Det kan finnas nationella regler för hållande av sällskapsdjur som t ex rasförbud. Vid resa igenom flera länder måste hunden uppfylla införselkraven i varje land som passeras. Kontakta landets ambassad eller konsulat för att få kontaktuppgifter till veterinärmyndigheten för mer information. 

ID-märkning

Hundar som reser inom EU måste vara identitetsmärkta med ett mikrochip av ISO-standard. Hundar som har en läslig tatuering som är gjord före den 3 juli 2011 och har ett pass eller veterinärintyg för införsel, där datumet för tatueringen framgår, behöver inte märkas om.

Vaccination mot rabies 

Hundar ska vaccineras mot rabies om de ska resa utomlands. Grundvaccination kan göras tidigast vid tre månaders ålder. Om hunden vaccineras tidigare är vaccinationen inte giltig för resa. Hunden får resa utomlands först 21 dagar efter fullständig grundvaccination. Hur länge rabiesvaccinationen är giltig beror på vilket vaccin som används.

EU-pass för sällskapsdjur

EU-passet utfärdas vid den första rabiesvaccinationen. I passet finns plats för veterinärens notering av utförda vaccinationer och behandlingar. Djurägaren får inte själv föra in några uppgifter i passet. Passet är en värdehandling och bör tas med vid varje veterinärbesök och måste tas med vid utlandsvistelse.

Övriga förebyggande åtgärder

En hund som ska resa utomlands bör vara vaccinerad mot valpsjuka, HCC, parvovirus och leptospiros. Skydd mot loppor, fästingar och sandmyggor med hjälp av spot-on-preparat, fästinghalsband eller tabletter rekommenderas i samband med utlandsvistelse.

Infektion med hjärtmasken Dirofilaria immitis kan förebyggas med hjälp av preparat som används regelbundet profylaktiskt till hundar i länder där risk för smitta finns. Be veterinär om hjälp med ordination och recept.

Inför hemresan

Ta noga reda på vilka regler som gäller för att få resa tillbaka till Sverige från de länder som besökts. Om hunden inte uppfyller kraven vid gränsöverförsel kan djuret avvisas, sättas i karantän eller avlivas. Åtgärder som måste vidtas bekostas normalt av djurägaren.

Avmaska mot dvärgbandmask

Utomlands finns det områden med hög förekomst av rävens dvärgbandmask. Dvärgbandmasken ger inga symtom hos hund men kan ge svår sjukdom hos människa. Vid inresa med djur till Sverige behöver inte veterinär längre uppsökas för avmaskning. För att minska inhemsk smittrisk via djuravföring, bär och svamp bör hunden alltid avmaskas mot dvärgbandmask 1-3 dagar innan införsel. Avmaskningspreparatet ska innehålla prazikvantel och kan köpas receptfritt på apotek i Sverige. Det kan med fördel tas med på resan så hunden får rätt preparat.

Om smitta misstänks ska avföringen plockas upp och förbrännas, håll god handhygien.

Läs mer om avmaskning hund.

Anmäla införsel till Tullen

Införsel av djur anmäls till tullen vid gränsen enligt tullagstiftningen, se Tullverkets webbplats.

Hundar ska registreras

Hundar inköpta i utlandet som sedan förs in till Sverige för att stanna måste registreras i det Centrala hundregistret.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.