Våra kliniker går samman till AniCura Sweden AB

Vi vill informera våra kunder att från och med den 6 oktober 2023 kommer alla AniCura-kliniker i Sverige att gå samman till AniCura Sweden AB. Läs mer

Avmaskning hund

Hos AniCuras verksamheter och kliniker kan du få hjälp och råd kring avmaskning av hund. Här kan du läsa om avmaskning av hund eller om din hund ska avmaskas inför utlandsresa.

Varför ska jag avmaska hunden?

Tidigare var det vanligt att avmaska hundar regelbundet för att förebygga besvär orsakade av inälvsmask. Idag vet vi att det är ovanligt att vuxna, friska hundar som enbart vistats i Sverige, blir sjuka av mask. Maskar har lätt för att utveckla resistens mot avmaskningsmedel. Därför kan överanvändning av dessa preparat leda till att de inte längre har effekt när de verkligen behövs.

Det finns dock några situationer när man bör avmaska sin hund för att förebygga sjukdom eller smittspridning:

  • i samband med resa
  • när den är valp eller snart ska ha valpar
  • vid påvisad maskinfektion 
  • som en del av en pågående sjukdomsutredning

När bör vuxna hundar avmaskas?

Efter valptiden behöver vuxna hundar vanligtvis inte avmaskas, om de inte ska ut och resa. Om din hund uppvisar sjukdomssymtom som får dig att misstänka mask bör du kontakta veterinär, eftersom sådana symtom kan vara tecken på en sjukdom som behöver behandlas på annat sätt än med avmaskning.

Hos någon av AniCuras verksamheter kan du boka tid för undersökning av hunden och analys av avföringsprov. Det är viktigt att säkerställa att hunden verkligen är drabbad av mask eller parasit innan medicinsk behandling ges. Du är välkommen att ringa närmaste AniCuraklinik för råd, konsultation och tidsbokning av analys.

Avmaskning av valpar

Den allra första avmaskningen sker när hunden är valp och är någonting som uppfödaren ordnar innan den hämtas av sin nya ägare. Valparna avmaskas med receptfria preparat som är verksamma mot spolmask. Beroende på vilket preparat som används kan avmaskningsschemat variera något. Fråga din uppfödare om du själv ska ge någon sista dos avmaskningsmedlet till din valp när du har fått hem den. Eftersom valpar inte är lika resistenta mot parasiter rekommenderas en till avmaskning någon gång mellan 6-12 månaders ålder. Om du misstänker att din unghund har drabbats av mask, bör du rdfråga veterinär om vilka preparat som ska användas. En vuxen hund avmaskas enbart om den har påvisad smitta med mask eller parasit.

Ska du snart få hem en ny liten valp, och har frågor kring avmaskning och avmaskningsmedel? Tveka inte att ringa din närmaste veterinär för att få råd.

Avmaskning innan och efter utlandsresa

Hundar som reser till Norge, Storbritannien, Irland, Finland och Malta ska avmaskas med avmaskningsmedel innehållande prazikvantel, mot rävens dvärgbandmask. Behandling mot rävens dvärgbandmask görs av veterinär och dokumenteras i EU-passet. Behandlingen ska utföras inom en period på högst 120 timmar och minst 24 timmar före den planerade resan.

Rävens dvärgbandmask har påvisats hos vilda djur i Sverige sedan 2010, men förekomsten är fortfarande låg och stora delar av landet är fria från masken. För att undvika att introducera rävens dvärgbandmask i nya områden i Sverige uppmanas du att avmaska din hund 1 - 3 dagar före hemresan. Detta är dock inget lagkrav och behandlingen måste inte dokumenteras i EU-passet. Dvärgbandmasken ger inga symtom hos hund men kan ge svår sjukdom hos människa. 

Symptom på mask

Symtomen på mask varierar beroende på vilken mask hunden har drabbats av. Det allra vanligaste är att hunden inte uppvisar symtom på sjukdom. Unga individer och hundar med nedsatt immunförsvar har oftare symtom på sjukdom. Följande tecken kan tyda på maskinfektion:

  • dålig tillväxt eller nedsatt hull
  • kräkningar
  • diarré, som kan vara återkommande
  • buksmärta
  • hosta
  • nedsatt kondition

Vid långt gången sjukdom kan i synnerhet valpar få blodbrist och svullen buk.  

 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.