Avmaskning hund

Avmaskning är en behandling som görs för att bekämpa invärtes parasiter. Vuxna hundar behöver som regel inte avmaskas om de inte ska resa utomlands. I så fall görs avmaskningen av en veterinär som samtidigt dokumenterar behandlingen i hundens EU-pass.

Vad innebär avmaskning hund?

Avmaskning är en läkemedelsbehandling som görs för att bekämpa en infektion med mask eller andra invärtes parasiter hos hunden. Avmaskning är inte en förebyggande behandling, utan det är bara de parasiter som hunden har vid tidpunkten för avmaskningen som dör. Det innebär att hunden kan bli smittad på nytt om parasiter finns kvar i hundens omgivning. Av den anledningen kan avmaskning behöva kombineras med en noggrann miljösanering.

Hur går avmaskning till?

Avmaskningsmedel finns i tablettform, som utvärtes spot-onlösning och som injektionslösning som ges hos veterinär. Olika substanser är verksamma mot olika parasiter, och det är viktigt att veta vilken typ av parasit man vill behandla för att kunna välja rätt avmaskningsmedel. Därför brukar ofta avmaskning föregås av en analys av hundens avföringsprov. Beroende på vilken parasit det gäller och vilket läkemedel som valts kan avmaskningen behöva göras vid ett eller flera tillfällen.

Hur ofta ska hundar avmaskas?

Tvärtemot vad många tror ska man inte avmaska sin hund rutinmässigt. Man bör undvika att avmaska vuxna hundar som inte har några tecken på sjukdom. Om hunden skulle få besvär som avmagring, hosta eller mag-tarmbesvär ska veterinär kontaktas. De här symtomen kan i vissa fall bero på inälvsmask, men det är ovanligt. Eftersom invärtes parasiter är en så ovanlig orsak till sjukdom hos vuxna hundar är det viktigt att utreda andra möjliga orsaker.

Du är varmt välkommen att ringa närmaste klinik för att boka en undersökning av din hund om du misstänker att den kan ha fått mask. 

Varför ska inte vuxna hundar avmaskas rutinmässigt?

Felaktig användning av avmaskningsmedel kan leda till resistensutveckling hos maskarna. Detta är ett ökande problem som kan leda till att vi står utan effektiva avmaskningsmedel när vi väl behöver dem. 

När görs avmaskning av hund?

Tidigare var det vanligt att avmaska hundar regelbundet för att förebygga besvär orsakade av inälvsmask. Idag vet vi att det är ovanligt att vuxna, friska hundar som enbart vistats i Sverige blir sjuka av mask. Det finns dock några situationer då avmaskning kan behövas:

 • I samband med resa, för att motverka spridning av rävens dvärgbandmask. Om resan går till ett resmål där hjärtmask (fransk eller tropisk) förekommer kan det vara lämpligt att avmaska hunden regelbundet under vistelsen. 
 • Vid dräktighet och under valptiden.
 • När en parasitinfektion har påvisats hos hunden.
 • Som en del av ett bekämpningsprogram, på inrådan av veterinär.

Hos AniCuras verksamheter kan du få hjälp med en veterinärundersökning och analys av avföringsprov. Du är alltid välkommen att ringa din närmaste AniCuraklinik för rådgivning och tidsbokning.

Avmaskning av valpar

Valpar brukar avmaskas mot spolmask under de första levnadsveckorna. Då används receptfria medel som är avsedda för valpar och verksamma mot spolmask. Beroende på vilket preparat som används kan behandlingsschemat variera. Fråga din uppfödare om du själv ska ge någon dos av avmaskningsmedlet efter att du har hämtat hem valpen. Om du misstänker att din unghund har drabbats av mask, bör du rådgöra med veterinär.

Ska du snart få hem en ny liten valp, och har frågor kring avmaskning och avmaskningsmedel? Tveka inte att ringa din närmaste veterinär för att få råd. 

Avmaskning i samband med utlandsresa

Hundar som reser till Norge, Storbritannien, Irland, Finland och Malta ska avmaskas mot rävens dvärgbandmask med ett avmaskningsmedel som innehåller prazikvantel. Behandling mot rävens dvärgbandmask görs av veterinär och dokumenteras i EU-passet. Avmaskningen ska utföras tidigast 120 timmar och senast 24 timmar före den planerade resan.

Rävens dvärgbandmask har påvisats hos vilda djur i Sverige sedan 2010, men förekomsten är fortfarande låg och stora delar av landet är fria från masken. För att undvika att introducera rävens dvärgbandmask i nya områden i Sverige uppmanas du att avmaska din hund 1 - 3 dagar före hemresa. Detta är dock inget lagkrav och behandlingen måste inte dokumenteras i EU-passet. Dvärgbandmasken ger inga symtom hos hund men kan ge svår sjukdom hos människa. 

I många andra länder är fransk respektive tropisk hjärtmask vanligt förekommande. Om din hund ska resa till ett område där hjärtmask finns kan det vara lämpligt att avmaska hunden regelbundet under resan. 

Läs mer om att resa utomlands med din hund här!

Hur vet jag om min hund har mask?

Symtomen på mask varierar beroende på vilken mask hunden har drabbats av. Det allra vanligaste är att hunden inte uppvisar några symtom alls. Unga individer och hundar med nedsatt immunförsvar kan dock få sjukdomssymtom, ofta ett eller flera av följande: 

 • dålig tillväxt eller nedsatt hull
 • kräkningar
 • diarré, som kan vara återkommande
 • buksmärta
 • hosta
 • nedsatt kondition
 • synliga maskar i avföring eller uppkastning

Vid svår maskbörda kan valpar få blodbrist och svullen buk.  

Här kan du läsa mer om olika typer av maskar hos hund

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.