Nosflöde hos hund

Nosflöde kan vara enkelsidigt (från ena näsborren) eller dubbelsidigt (från båda näsborrarna). Enkelsidigt nosflöde kan bero på ett främmande föremål i näshålan, nybildningar eller tandproblem.

Dubbelsidigt nosflöde ses främst vid infektioner (kennelhosta, svampinfektion) och inflammationer i näshålan.

Symtom

Flödet från nosen kan vara klart och rinnigt som vatten (seröst), lite mer segflytande (muköst), varigt (purulent) eller blodigt (hemorragiskt/epistaxis).

Vilka symtom som ses beror på den underliggande orsaken. Hundar med en infektion kan ha feber, vara allmänt hängiga, ha sämre aptit och hosta. I början av en infektion kan näsflödet vara klart för att sedan bli varigt.

Hos hundar med ett främmande föremål eller nybildning i näshålan ses symtom såsom fnysningar, nysningar samt ibland även feber. Vid tumörförändringar kan även konturen på nosryggen förändras.

Näsblod kan bero på försämrad levringsförmåga hos blodet, koagulationsrubbning (vilket bland annat ses vid råttgiftsförgiftning), trauma eller tumörer i näshålan.

Diagnos och behandling

På djursjukhuset sövs hunden och näshålan undersöks i narkos. För att visualisera näshålan undersöks den med ett fiberendoskop (rhinoskopi).

Vid tumörförändringar tar veterinären en vävnadsbit för analys. Ibland kan förändringen tas bort under ingreppet. För att få en bild av förändringens storlek och omfattning görs det oftast en skiktröntgen av näshålan.

Om ett främmande föremål påträffas plockas det bort och näshålan kan inspekteras för skador. När hunden vaknar ur narkos brukar den vara symtomfri.

Kennelhosta behandlas med allmän omvårdnad, vila och ibland slemlösande medicin.

Vid misstänkt koagulationsrubbning undersöks blodets förmåga att levra sig.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.