Hur länge får en hund vara ensam?

En hund har ett stort medfött behov av social kontakt, och mår psykiskt dåligt av isolering och ensamhet. Därför är det viktigt att ta sig tid att träna hunden i att vara ensam hemma, så att den lär sig klara av situationen utan stress och oro.

Hundar är flockdjur, och de har svårt hantera ensamhet. Enligt svensk lag får en hundvalp under fyra månader inte lämnas ensam mer än korta stunder, men även en vuxen hund kan ha stora problem med att lämnas ensam, om den inte har fått öva sig på det.

Vad säger lagstiftningen om att lämna en hund ensam?

Det finns ingen lagstiftning som anger hur länge du får lämna en hund ensam, när den väl har blivit vuxen. Däremot finns det regelverk som föreskriver att vuxna hundar bör rastas minst var sjätte timme dagtid.

I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 2019:28) finns bestämmelser för hur hundar ska skötas. Där läggs stor vikt vid att hunden är ett flockdjur. I bestämmelserna står det bland annat att:

 • Hundar ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett. Social kontakt bör ske genom sällskap av artfrände eller människa.
 • Kontakt med människor bör ske några timmar varje dag genom aktivering, rastning eller annan sysselsättning. 
 • Hundvalpar under 4 månader får endast lämnas helt ensamma kortare stunder.
 • Hundar bör rastas var sjätte timme dagtid, valpar och äldre hundar dock oftare.

I bestämmelserna finns också regler för hållande av hundar i hundgård utomhus, samt i bur. Här hittar du hela dokumentet SJVFS 2019:28: 

Vad innebär reglerna i praktiken?

Enligt föreskrifterna ska en hund få sitt behov av social kontakt tillgodosett. Det finns ingen exakt tidsangivelse för hur länge den sociala kontakten ska pågå, och det går inte heller att dra alla hundar över en kam. Vad som är en uthärdlig tid i ensamhet för en hund, kan innebära stor ångest för en annan.

Ensamhetsträning är A och O

Hur fort en hund vänjer sig vid ensamhet varierar. Både rasen och individens personlighet spelar in, liksom hur den tränas i att vara ensam. Här hittar du våra bästa råd för hur du kan träna din hund i att vara ensa.

Korta stunders ensamhetsträning ofta ger ett bättre resultat än att lämna hunden ensam sällan och länge.

Rastning var sjätte timme

Djurskyddsföreskrifternas allmänna råd anger att hundar ska rastas minst var sjätte timme dagtid. Det gäller vuxna hundar och förutsätter att de har tränats i att vara ensamma. Valpar och äldre hundar ska rastas oftare.

Tillsyn två gånger om dagen

Det finns ytterligare en paragraf i djurskyddsföreskrifterna som rör tillsyn: hundar ska få tillsyn minst två gånger om dagen. I praktiken sker dock tillsynen oftare än så, eftersom hunden behöver rastas minst var sjätte timme, dvs åtminstone tre gånger om dagen.

Hur reagerar hunden på ensamhet?

Många hundar kommer till hundinstruktör eller hundpsykolog för att de ställer till med problem när de är ensamma. Djurägaren möts av förstörda möbler eller tapeter, eller av grannar som klagar på att hunden ylar. Det ligger stor ångest bakom sådant här beteende och det ska givetvis tas på allvar. Men även hundar som inte är utåtagerande kan må dåligt i det tysta.

Tecken på att din hund har svårt att hantera ensamhet är exempelvis:

 • den tuggar på dina ägodelar, t ex dina skor
 • den krafsar på dörren eller väggarna
 • den förstör stoppade möbler eller sin hundsäng
 • den ylar och skäller
 • håglöshet och deppighet - hunden drar sig undan mer, leker mindre, eller är mer kontaktsökande
 • den har mycket överskottsenergi
 • den blir mer bångstyrig och kan ha "glömt" kommandon eller hur den ska uppföra sig

Om sådana här tecken dyker upp efter att du nyligen gjort en förändring i dina rutiner, så att hunden lämnas ensam mera, så är det troligen så att det är orsaken till att den mår dåligt och vantrivs.

Ensam hemma är bäst

Det går oftast bättre att lämna hunden ensam hemma längre stunder, jämfört med att ha den ensam i en främmande miljö. Hunden kan då finna trygghet i sin välbekanta omgivning och känner sin ägares rutiner i hemmamiljön. På ett nytt ställe kan den ha större behov av social kontakt.

När det gäller att ha hunden i bur eller i bilen är reglerna tydliga - det är förbjudet att hålla hunden i bur, men undantag finns för transport, i samband med jakt eller utställning, samt om veterinär har ordinerat burvila. I en stillastående bil får du lämna hunden ensam i max tre timmar.

Alternativ till att lämna hunden ensam

Under de senaste åren har många arbetat hemifrån och då passat på att skaffa hund. Om eller när ägaren börjar tillbringa mer tid på sin ordinarie arbetsplats uppstår behovet att ordna en tillfredsställande lösning för hunden. Efterfrågan på hundpassning och hunddagisplats är stor, och det kan vara långa kötider. Under tiden kan det vara nödvändigt att hitta andra lösningar:

Ta med hunden till jobbet?

Många arbetsplatser tillåter idag att hundar följer med till jobbet, under förutsättning att de inte stör och att det inte finns någon hundallergiker i lokalerna. Öka chanserna för att din hund ska kunna vara med dig på jobbet, genom att träna den i att vara tyst och lugn medan du arbetar.

Få sällskap av en granne?

Om det går att ordna rastning av hunden var sjätte timme, t ex om ni är flera i hushållet och har olika tider, så kan ni kanske be en granne att ge hunden sällskap dessemellan? Det är inte alla som har tid och möjlighet att ta ut hundar på långpromenader, men en del kan ha hunden hos sig i hemmet utan att rasta den. För de flesta vuxna hundar är ensamheten svårare att uthärda än att inte bli rastad mycket och ofta, bara de får ordentliga promenader före och efter jobbet.

Skribent: Boel Sandros, Leg veterinär 2022

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.