Hundförsäkring

Hur ska man tänka kring valet av försäkring för sin hund? Om hunden blir sjuk eller skadad kan veterinärvård behövas. Beroende på åkomma kan veterinärvård vara kostnadskrävande. Veterinärvård är inte subventionerad av staten som sjukvård för människor är, och därför måste djurägare själva stå för alla kostnader om hunden inte är försäkrad.

Att tänka på

Det finns flera försäkringsbolag att välja mellan och som djurägare kan det vara bra att sätta sig in i försäkringsbolagens olika villkor och regler då de skiljer sig åt. Grunden för försäkringen brukar vara en veterinärvårdsförsäkring som gäller både för sjukdom och olycksfall alternativt endast olycksfall. Med olycksfall menas kroppsskada som drabbar den försäkrade hunden genom plötslig yttre händelse.

Hur stor summa per försäkringsår som ersätts beror på vilken typ av försäkring, självrisk och övriga villkor. Detta bestäms när försäkringen tecknas eller vid förfallodag. Normalt gäller en försäkring ett år i taget.

Många försäkringsbolag erbjuder försäkringar med en fast och en rörlig självrisk. Procentsatsen på den rörliga självrisken kan normalt väljas. En lägre självrisk ger en högre ersättningsnivå men en något högre årspremie medan en högre självrisk ger en lägre årspremie men försäkringstagaren tar en större kostnad om skada inträffar.

Exempel

Hunden är försäkrad för 30 000 kr/år med en fast självrisk på 2500 kr och med 15% rörlig självrisk.

Veterinärvårdskostnaden för ett besök är 10 000 kr. Den fasta självrisken är 2 500 kr. På de återstående 7 500 kr betalas 15% i rörlig självrisk som blir 1 125 kr.

Den totala summan att betala blir 2 500 + 1 125 = 3 625 kr plus eventuella kostnader som inte omfattas av försäkringen.

Kvar att utnyttja på försäkringen fram till nästa förfallodag är 30 000 – 6 375 = 23 625 kr.

Tänk på att inte bara jämföra kostnaden för försäkringen utan även innehållet som kan skilja sig åt. Längden på självriskperioden varierar stort mellan försäkringsbolagen. Självrisken betalas normalt en gång per självriskperiod och det behöver inte vara samma diagnos för att få ersättning vid flera besök.

Om veterinären diagnostiserat en sjukdom eller skada som kräver en mer omfattande undersökning eller operation och djurägaren är undrande över om kostnaden täcks av försäkringen, rekommenderas att försäkringsbolaget kontaktas före operation för ett förhandsbesked. Veterinären kan ofta hjälpa till med denna förfrågan.

När försäkras hunden?

Försäkring kan tecknas innan hunden hämtas hem eller i samband med köp. För att få bästa möjliga skydd bör den tecknas före fyra månaders ålder. Om hunden redan är försäkrat sedan tidigare är det bra om det inte blir något glapp i försäkringen. För att slippa ny karens avslutar den gamla ägaren sin försäkring först efter att den nya ägaren tecknat ny försäkring, alternativt tar den nya djurägaren över den gamla ägarens försäkring.

Vid byte av försäkringsbolag kan karenser och sjukdomshistorik föras över till den nya försäkringen vilket kan medföra minskad eller utebliven ersättning.

När börjar försäkringen gälla?

En nytecknad veterinärvårdsförsäkring börjar ofta med en karenstid. Karenstid innebär att försäkringen inte ersätter sjukdomar som börjat inom denna tid. Vanlig karenstid är 20 dagar innan försäkringen träder i kraft. Normalt finns ingen karenstid för olycksfall utan försäkringen täcker olycksfall direkt.

Införsäkring av äldre hund

Vid nyteckning av veterinärvårdsförsäkring på vuxen hund kan det behövas ett hälsointyg utfärdat av veterinär före införsäkring. Vissa bolag har en gräns för hur många år en hund får vara när det införsäkras.

Tilläggsförsäkringar

Tillägg livförsäkring

De flesta försäkringsbolag erbjuder livförsäkring. Beroende på ras gäller livförsäkringen olika lång tid. Hunden måste vara id-märkt och beloppet baseras på hundens inköpspris eller aktuella marknadsvärde. Marknadsvärdet bestäms av vilka meriter hunden har. Livbeloppet sänks normalt med åldern till ett minimibelopp.

Livvärdet betalas ut om hunden avlider för tidigt på grund av sjukdom eller skada. Vanligtvis är det före 10 år men kan variera mellan ras och försäkringsbolag. För att få ut ett livvärde krävs vanligtvis ett livintyg från veterinär.

Tillägg avel

Många försäkringsbolag erbjuder uppfödar- eller avelsförsäkring som rekommenderas till uppfödare. Den omfattar extra reproduktionsutredningar t ex fertilitetsutredningar, extra kejsarsnitt och förlorad avelsduglighet.

Tillägg dolda fel

Vanligtvis tecknar uppfödaren en försäkring som ersätter eventuella dolda fel på avkommor. Med ett dolt fel menas att hunden har utvecklat ett fel eller en brist som inte har varit känt eller visat symtom före besiktning. Kraven för denna försäkring varierar men brukar innefatta att hunden har veterinärbesiktigats utan anmärkningar innan leverans. Definitionen för dolda fel varierar mellan försäkringsbolagen.

Tillägg medicin

Receptbelagda läkemedel ersätts normalt upp till en viss summa per år. Summan varierar mellan försäkringsbolagen.

Tillägg rehabilitering

Rehabilitering i form av simning, massage, stretching och treadmill ersätts normalt i samband med veterinärbehandling där en diagnos i skelett, leder, senor eller muskler fastställts. Försäkringen ersätter upp till en viss summa per år, summan varierar mellan försäkringsbolagen.

Tillägg för förlorad användbarhet

Försäkringen omfattar hund som insjuknar eller skadas så allvarligt att den enligt veterinärmedicinsk bedömning varaktigt förlorar sin användbarhet. Ersättning upp till hundens livförsäkringsbelopp kan betalas ut. När ersättning betalas ut för förlorad användbarhet upphör automatiskt livförsäkringen att gälla.

Är det något som försäkringen inte täcker?

Ersättning för sjukdomar och skador som anses vara medfödda, inträffat eller börjat utvecklas innan försäkringen tecknats utgår normalt inte. Försäkringen är normalt mer omfattande om den tecknas före fyra månaders ålder.

Det finns sjukdomar som inte går att försäkra. Parodontit (tandlossning), tandsten, tandsjukdomar och tandköttssjukdomar ersätts i regel inte då det är sjukdomar som kan förebyggas genom tandborstning och munsanering. Andra icke ersättningsbara åtgärder är kastration om det inte är av medicinsk anledning, navelbråck, kryptorkism (ena eller båda testiklarna har inte vandrat ner i pungen). Vissa bolag ersätter inte kejsarsnitt på vissa raser och endast ett kejsarsnitt på andra raser.

Utredningar täcks i regel fram till fastställd diagnos oavsett om hunden är införsäkrat före- eller efter fyra månaders ålder. Försäkringsbolagen ersätter normalt inte djursjukhusens/djurklinikens jouravgift eller motsvarande avgift om det inte är medicinskt motiverat, likaså täcks inte en övernattning på djursjukhus eller djurklinik om inte det är medicinskt motiverat.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.