Fästingar och fästingbett på hund

Fästingen är ett blodsugande kvalster, som kan vara bärare av olika sjukdomsframkallande bakterier och virus. Smittämnena har fästingen fått i sig genom att suga blod från smittade däggdjur t ex möss och därmed kan den sprida sjukdomar vidare till både djur och människa.

Risken är liten att en hund blir sjuk till följd av ett fästingbett, men om det skulle hända kan sjukdomen bli besvärlig och någon gång allvarlig.

Sjukdomar som sprids av fästingar

Det är de fästingburna sjukdomarna borrelios, anaplasmos och TBE (Tick-Borne Encephalitis) som påträffas hos hund i Sverige. Numer anses bevisunderlaget för att Borrelia orsakar klinisk sjukdom hos hund och katt vara svagt. Sjukdomssymtom har inte kunnat framkallas hos hundar äldre än 12 veckor som experimentellt smittats med Borrelia.

Symtom

Symtom på fästingburen sjukdom orsakad av anaplasma kan vara slöhet, nedsatt aptit, feber, allmän smärta, stelhet och ibland hälta som kommer och går. Hundar kan även smittas av TBE men det är mycket ovanligt. Vid TBE kan symtomen vara vinglighet, smärta från nacken och ibland nedsatt medvetandegrad, kramper, förlamning och beteendeförändring.

Vad kan man göra själv?

Förutom att använda fästingförebyggande medel och medicin finns det flera åtgärder du kan ta som ägare för att undvika fästingar. Det är viktigt att tänka på att fästingmedel inte kan garantera ett hundraprocentigt skydd mot fästingar: det finns risk att de sätter sig på hunden ändå, framför allt när fästingmedlet börjar avta i verkan. Ta för vana att komplettera fästingskyddet med dessa handfasta råd under vår- och sommarmånaderna.

Gå igenom pälsen

För att minska fästingar och fästingbett är det bra om pälsen genomsöks efter varje promenad eller vid slutet av dagen. Kamma noga igenom pälsen och känn igenom huden med fingertopparna. Har en fästing satt sig kan den kännas som en liten sårskorpa eller bula mitt på huden. Har fästingen inte hunnit sätta sig kan du hitta den vandrandes på pälsen.

Ju oftare du tittar igenom hundens päls desto lättare kan det vara att hitta fästingar som ännu inte bitit sig fast. Fästingen tar god tid på sig att bita sig fast - det är vanligt att den vandrar runt på pälsen några timmar innan den bestämmer sig var den ska fästa.

Så tar du bort fästingen på din hund

Om en fästing hittas på hunden bör den tas bort så fort som möjligt. Risken att hunden får i sig smittämnen ökar ju längre tid fästingen får sitta kvar. Det är ingen mening att smörja eller badda något på fästingen innan den tas bort.

  • Använd gärna en pincett eller en fästingborttagare.
  • Ta tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra rakt ut. Försök att se till att hela fästingen följer med.
  • Efter några dagar kan en liten inflammation vid bettstället uppstå. Då kan det klia och bli rött i ett par dagar.

Ibland kan delar av fästingens käkparti eller främre benpar blir kvar, men detta innebär vanligtvis inte någon ökad risk för insjuknande i någon av de fästingburna infektionerna. Du kan försöka ta bort de kvarvarande fästingdelarna med en pincett, men det är inte nödvändigt att göra det. De brukar försvinna tillsammans med en liten sårskorpa efter några dagar.

Förebyggande behandling

För att skydda hunden mot fästingar och därigenom mot de fästingburna sjukdomarna, kan olika preparat mot fästingar användas. De preparat som har vetenskapligt dokumenterad effekt mot fästingar är spot-on preparat, tuggtabletter och halsband som säljs via apotek. De innehåller olika substanser med olika effekt på fästingen. Ett antal av dessa preparat är receptbelagda. Du kan enkelt få fästingrecept utskrivet via AniCura-appen.

En del preparat har en repellerande effekt, vilket innebär att det har en avstötande effekt så att fästingen inte vill vandra över på hunden. Andra preparat dödar fästingar som kommer i kontakt med huden eller i samband med att de biter sig fast och kommer i kontakt med hundens kroppsvätskor. Vissa preparat räcker hela säsongen och andra behandlingar behöver upprepas regelbundet.

Det är viktigt att använda preparaten enligt tillverkarens anvisningar. Läs bipacksedeln noggrant innan hunden behandlas. Observera att några av fästingpreparaten för hund är mycket giftiga för katt.

Läs mer om olika fästingmedel här.

När bör veterinär uppsökas efter ett fästingbett?

Om hunden får påverkat allmäntillstånd, feber, är ovanligt trött, vinglig eller om led- eller muskelvärk upplevs bör veterinär uppsökas. Kom ihåg att berätta om hunden fått fästingbett.

Fästingar utomlands

Ju längre söderut i Europa man kommer, desto större är risken att hundar blir bitna av den bruna hundfästingen (Rhipicephalus sanguineus). Den bruna hundfästingen sprider flera allvarliga sjukdomar, som babesios, monocytär ehrlichios och hepatozoonos.

Fakta om fästingen

Fästingen (Ixodes ricinus) finns i stora delar av Sverige, men rikligast i södra delen. Samma sak gäller Norge där fästingar framförallt finns i söder och utmed kusten. I Danmark är fästingar påvisade i hela landet. Av olika anledningar som större rådjursstam och mildare klimat sprider fästingarna sig allt längre norrut.

Fästingar finns främst i skog och i högt gräs. Den trivs bäst på skuggiga och fuktiga platser – gärna lövskog med tät undervegetation. De blir aktiva tidigt på våren, när det börjar bli fyra till fem grader varmt på dagen. Säsongen för fästingar brukar räknas från mars till november. Fästingens livscykel är 2-6 år, under vilken tid fästingen utvecklas från ägg över nymfstadier till vuxen parasit. I varje stadium behöver den suga blod för att utvecklas vidare men kan leva lång tid utan föda.

När fästingen är aktiv sitter den i vegetationen, kanske på ett grässtrå och väntar på ett lämpligt djur ska passera. Värddjur är framförallt möss och sorkar men även stora däggdjur samt ibland också människor. Vår vanligaste fästing (Ixodes ricinus) saknar ögon. När den känner av rörelser i vegetationen, koldioxid eller dofter sveper den med frambenen och griper tag i pälsen på den passerande hunden, varefter den skär igenom huden med mundelen som är försedd med hullingar för att fästa bättre och börjar sedan suga blod.

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkterna för att komma till shoppen!

OTom-20fl--ttang_8_8.jpg antisept_klorhexidin_spray_100_ml_2.jpg douxo_care_shampoo.jpg

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.